OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Fișe de evidență ale mormintelor de război (cimitirelor de onoare)
și ale operelor comemorative de război