OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Despre instituție

 
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (înființat în baza Legii 379/2003 și a HG 635/2004, cu completările și modificările ulterioare):
 
- este organul de specialitate al administrației publice centrale destinat protejării mormintelor și operelor comemorative de război, are personalitate juridică și se află în subordinea Ministerului Apărării Naționale.
- are ca scop elaborarea si asigurarea aplicării strategiei și politicilor în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război.
- este continuatorul de drept al Așezamântului Național Regina Maria pentru Cultul Eroilor, înființarea sa reprezentând un pas important în alinierea legislației și practicii din România cu cea europeană din domeniu.
- își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii:
            a) cinstirea eroilor patriei;
            b) respectarea demnității umane;
            c) nediscriminarea;
            d) toleranța;
            e) pacea, reconcilierea și înțelegerea între popoare;
            f) respectarea convențiilor internaționale și a normelor dreptului internațional umanitar.