OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

 
 
DIRECTORUL ADJUNCT AL
OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR
Colonel Dan - Mihai DINCĂ


Date personale: 
Data nașterii - 12.10.1975
Locul nașterii - Municipiul Alexandria, județul Teleorman
Naționalitate - ROMÂNĂ
Stare civilă - căsătorit, doi copii

Experienţă profesională
 • 01.10.2022-prezent: Împuternicit director adjunct la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor;
 • 17.07.2020-01.10.2022: Șef sectie relatia cu organizatiile neguvernamentale și coordonare activități/Directia pentru relatia cu Parlamentul;
 • 15.10.2019-17.07.2020: Șef birou relația cu Camera Deputaților/Directia pentru relatia cu Parlamentul;
 • 14.11.2018-15.10.2019: Șef compartiment expertiză juridică și avize/Directia pentru relatia cu Parlamentul;
 • 15.05.2018-14.11.2018: Împuternicit șef secție relația cu organizațiile neguvernamentale, expertiză juridică și avize/Directia pentru relatia cu Parlamentul;
 • 15.11.2017-15.05.2018: Șef compartiment asistență juridică și stat major/Directia pentru relatia cu Parlamentul;
 • 31.12.2016-15.11.2017: Consilier juridic şef/ Comandamentul Garnizoanei București;
 • 23.05.2016-31.12.2016: Împuternicit comandant companie sprijin/Comandamentul Garnizoanei București;
 • 01.01.2016-23.05.2016: Împuternicit şef al personalului/Comandamentul Garnizoanei București;
 • 01.08.2010-01.01.2016: Ofiţer 3 în biroul poliţie militară şi cercetări penale speciale la locţiitorul comandantului (şi şef al comenduirii de garnizoană)/ Comandamentul Garnizoanei București;
 • 01.10.2008-01.08.2010: Ofiţer 3 la operaţii şi instrucţie/Comandamentul Garnizoanei București;
 • 01.07.2007-01.10.2008: Ofiţer 4 la operaţii din S-3 Operaţii/Comandamentul Garnizoanei București;
 • 01.03.2007-01.07.2007: Comandant compania 2 poliţie militară/Regimentul 30 Gardă;
 • 01.06.2006- 01.03.2007: Comandant companie instrucţie/Regimentul 30 Gardă;
 • 15.09.2004-01.06.2006: Comandant companie stat major/Regimentul 30 Gardă;
 • 26.07.2001-15.09.2004: Comandant pluton infanterie în batalion instrucţie/Regimentul 30 Gardă;
 • 31.07.1999-26.07.2001: Comandant pluton infanterie în batalion instrucţie/Brigada 30 Gardă;
 • 31.07.1998-31.07.1999: Comandant pluton pe stat anexă "M" la cursul de bază tip "A"/ Şcoala de Aplicație pentru Infanterie.
 Educaţie şi formare  
 • 2018 - Curs postuniversitar de conducere „Drept internaţional umanitar şi reguli de angajare”;
 • 2016 - Studii de master în domeniul drept, programul de studii drept social român şi european/Universitatea Ecologică din Bucureşti;
 • 2015 - Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul controlului intern managerial/Universitatea Națională de Apărare;
 • 2014 - Curs de specializare în domeniul lecţiilor învăţate/Universitatea Națională de Apărare;
 • 2013 - Curs postuniversitar de dezvoltare profesională în domeniul forţelor terestre/Universitatea Națională de Apărare;
 • 2009 -  Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti, domeniul drept, specializarea drept/ Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti;
 • 2009  -  Curs de stat major pentru ofiţerii cu educaţia fizică/ Centrul de pregătire în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată al C.S.A "STEAUA";
 • 2005 -  Curs avansat pentru ofițeri de infanterie/ Şcoala de Aplicație pentru Infanterie;
 • 1998 - Academia Trupelor de Uscat "Nicolae Bălcescu", profilul ştiinţe militare, specializarea managementul organizaţiei;
1994 - Liceul Militar "Dimitrie Cantemir".
Distincții și decorații
 • 2021 -  Emblema de Onoare a Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului;
 • 2018 -  Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 20 de ani de activitate;
 • 2017 -  Emblema de Onoare a Logisticii;
 • 2013 -  Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate.
Limbi străine cunoscute
 • Limba engleză – nivel mediu
Competenţe digitale
Utilizarea bună a:
 • programelor de comunicare (e - mail ; messenger ; zoom, etc);
 • pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, etc).
 • navigare Internet (IE, Google Chrome, Firefox, Opera, etc.).
 • competenţe de comunicare şi interpersonale
Abilităţi de manangement şi conducere
 • capacitatea de a reacţiona rapid în situaţii de criză;
 • abilitatea de a coordona eficient o echipă;
 • abilităţi de relaţionare.