OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Monumentele eroilor din Capitală în atenția elevilor de la Colegiul Național „Octav Onicescu”
19.02.2024Joi 15 februarie 2024, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a desfășurat o serie de activități educativ-comemorative în cadrul proiectului Erou în suflet de copil, la sediul Colegiului Național „Octav Onicescu” din municipiul București, în contextul derulării, în această unitate de învățământ, a Programului național Școala Altfel.
La începutul prezentării, directorul adjunct al Oficiului, domnul colonel Dan Mihai DINCĂ, a prezentat liceenilor domeniul de activitate al instituției pe care o reprezintă, precum și implicarea acesteia în menținerea vie a memoriei eroilor care s-au jerfit în lupte pentru apărarea Patriei. 
De asemenea, reprezentanții Oficiului au subliniat importanța existenței în țara noastră a unei instituții care acționează permanent pentru conservarea monumentelor și necropolelor dedicate militarilor români care au căzut la datorie pentru Patrie.
Elevii au avut ocazia să afle o serie de informații semnificative despre istoricul domeniului comemorativ, al cărui început se plasează, în România, după Primul Război Mondial. Astfel, în ordine cronologică prima instituție din țară care a avut ca obiective descoperirea locurilor unde existau morminte ale ostașilor români căzuți în luptele primei conflagrații mondiale, precum și centralizarea acestora în mausolee, cimitire și parcele de onoare, a fost Societatea Mormintele eroilor căzuți în război, înființată în anul 1919.
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este continuatorul de drept și a preluat tradițiile istorice ale Societății, fiind instituția de stat din România cu atribuții în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război și al perpetuării respectului pe care îl datorăm înaintașilor noștri care au săvârșit sacrificiul suprem pentru neam și țară.
Lecțiile deschise desfășurate în cadrul a trei clase din unitatea de învățământ din Capitală au pus accent pe o serie de monumente comemorative de pe raza municipiului București, reprezentative pentru identitatea comunității în care se află. Monumentele de război prezentate elevilor amintesc de eroii neamului românesc care au căzut în Războiul de Independență, Primul și al Doilea Război Mondial, precum și de eroii militari căzuţi în misiune în teatre de operaţii şi pe teritoriul României.
O atenție deosebită a fost acordată Mormântului Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, simbolul eroismului românesc, precum și faptului că în anul 2023 s-a aniversat Centenarul Ostașului Necunoscut al României, moment istoric, marcat la nivel național printr-o serie de activități comemorative desfășurat la Mărășești și în București.