OFICIUL NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

Monumentele eroilor din Capitală în atenția elevilor din Școala gimnazială nr. 190
13.12.2023


 
 
În perioada 07-08 noiembrie 2023, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a desfășurat o serie de activități educativ-comemorative în cadrul proiectului Erou în suflet de copil, la sediul Școlii Gimnaziale nr. 190 din municipiul București, în contextul derulării, în această unitate de învățământ, a Școalii Altfel.
Reprezentantul Oficiului le-a vorbit elevilor din cadrul a șase clase despre domeniul cultul eroilor în România și despre importanța existenței în țara noastră a unei instituții care acționează permanent pentru conservarea monumentelor și necropolelor dedicate militarilor români care au căzut la datorie pentru Patrie.
Elevii au avut ocazia să afle o serie de informații semnificative despre istoricul domeniului comemorativ, al cărui început se plasează, în România, după Primul Război Mondial. Astfel, în ordine cronologică prima instituție din țară care a avut ca obiective descoperirea locurilor unde existau morminte ale ostașilor români căzuți în luptele primei conflagrații mondiale, precum și centralizarea acestora în mausolee, cimitire și parcele de onoare, a fost Societatea Mormintele eroilor căzuți în război, înființată în anul 1919.
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este continuatorul de drept și a preluat tradițiile istorice ale Societății, fiind unica instituție de stat din România cu atribuții în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război și al perpetuării respectului pe care îl datorăm înaintașilor noștri care au săvârșit scrificiul suprem pentru neam și țară.
La începutul prezentării, reprezentantul Oficiului a coordonat un moment interactiv cu elevii privind semnificația monumentelor comemorative, atât de prezente în spațiul public, precum și însemnătatea eforturilor generației actuale de cinstire a memoriei eroilor români.
Lecțiile deschise desfășurate în unitatea de învățământ din Capitală au pus accent pe o serie de monumente comemorative de raza municipiului București, reprezentative pentru identitatea comunității în care se află. Monumentele de război care au fost prezentate elevilor amintesc de eroii neamului românesc care au căzut în Războiul de Independență, Primul și al Doilea Război Mondial.
O atenție deosebită a fost acordată Mormântului Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, simbolul eroismului românesc, precum și faptului că anul acesta s-a aniversat Centenarul Ostașului Necunoscut al României, moment istoric, marcat la nivel național printr-o serie de activități comemorative desfășurat la Mărășești și în București.
De asemenea, de o prezentare detaliată a beneficiat și Arcul de Triumf, operă comemorativă care a fost construită pentru a celebra victoriile Armatei Române în luptele din Primul Război Mondial. Monumentul este decorat cu bazoreliefuri și medalioane, a căror simbolistică transmite o serie de valori morale și creștine, reprezentative pentru generația care a făurit România Mare.