Noutati
 • Actualitate

  Ziua Eroilor
  citeste...
 • Stire noua

  Un documentar despre restaurarea celui mai mare cimitir din afara granițelor țării, din Lambinowice, Polonia, în care sunt înhumați militari care au luptat în Primul Război Mondial.
  citeste...
 • Stire actuala

  Cimitirul Eroilor Valea Uzului
  citeste...

 

APRILIE (PRIER)


1
Sunt dezvelite două plăci comemorative, în incinta UM 01189 Botoşani, pentru eroii Regimentului 33 Dorobanţi (1998)
Ziua Armei Cercetare-Dezvoltare
Ziua Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare
3
Maiorul post-mortem Iuliu Vasile Unguraş moare la datorie în Afganistan (2009)
4
Se dezveleşte Monumentul „Vulturul“ din municipiul Oradea, jud. Bihor (1920)
Aviaţia americană bombardează Bucureştiul. Au murit 2.942 de oameni, iar 2.126 de cetăţeni au fost răniţi (1944).
Se dezveleşte Monumentul eroilor din al Doilea Război Mondial din comuna Orţişoara, jud. Timiş (2010)
9
Are loc ceremonia de reinaugurare a Parcelei eroilor români din Cimitirul Militar din Haguenau, Franţa, prin dezvelirea a două troiţe tradiţionale în stil maramureşean, realizate de meşterul popular Ilie Benţa. Proiectul a fost realizat prin contribuţia financiară a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, sprijinit de Parohia Ortodoxă Română de la Strasbourg şi de Consulatul general al României la Strasbourg (2011)
11
Drapelul de luptă al Regimentului Călugăreni no. 40 este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a cu spade pentru vitejia şi avântul cu care au luptat ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii acestui eroic regiment, în luptele îndârjite la care a luat parte în anul 1916, atât în Dobrogea cât şi în Muntenia. Luptele pentru apărarea Bazargicului, acelea de la Kara-Kir, Kara-Omer, Mustafa-Aci, şi Amzacea, au fost pe cât de grele pe atât de glorioase pentru toţi acei care au înfruntat moartea sub cutele drapelului lor. În timpul omorâtorului bombardament inamic din 6-8 octombrie 1916, ofiţerii şi trupa regimentului au cerut să fie adus drapelul în tranşeele de la Topraisar, jurând pe el, că nu vor părăsi poziţia ce le era încredinţată, decât din ordin. În noaptea de 18-19 noiembrie, atacând pe inamic la Bălăria, îi capturează 3 tunuri grele, 2 baterii de câmp şi peste 300 prizonieri, iar în ziua de 19 noiembrie împreună cu un batalion de vânători, atacă cu furie pe inamic la Stâlpul şi Bălăria, îl izgoneşte de pe ambele maluri ale Neajlovului, capturează tunuri, chervane cu muniţii şi peste 1800 prizonieri (1918)
12
Sublocotenentul Boian I. Constantin, locotenentul (r) Sbanghe Constantin, căpitanul Beu G. Emil şi maiorul Stănescu N. Hristache – toţi din din Regimentul 96 Infanterie - primesc post-mortem Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a cu spade (1945)
16
Se naşte (1888) sculptorul Dumitru Măţăoanu, autorul a numeroase monumente dedicate eroilor din Războiul Întregirii: Bălileşti, Budişteni, Cîmpulung-Muscel şi Mioarele – ex-Măţău (jud. Argeş), Pătârlagele (jud. Buzău), Techirghiol (jud. Constanţa), Găieşti (jud. Dâmboviţa), Poiana Mare (jud. Dolj), Pietroşani (jud. Giurgiu), Grădiştea ex- Grecii de Sus şi Tâncăbeşti (judeţul Ilfov), Drajna şi Proviţa de Sus (jud.Prahova), Alexandria, Galăţeni, Roşiorii de Vede şi Zimnicea (jud. Teleorman)
Drapelul de luptă al Regimentului Prahova no. 7 este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a cu spade pentru vitejia şi curajul remarcabil cu care ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii acestui eroic regiment au luptat în bătălia de la Mărăşeşti din anul 1917. În dimineaţa zilei de 25 iulie pe când batalionul 1 ataca cu furie în direcţia Moara Albă, spre a opri înaintarea inamicului, batalionul 2 izbi cu aceeaşi furie trupele germane ce urmăreau pe ruşi şi ameninţau aripa dreaptă a primului batalion. În zilele de 26 şi 27 iulie, regimentul a rămas neclintit sub un îngrozitor bombardament pe poziţia din Pădurea Călineşti şi a sfărâmat repetatele atacuri inamice. În fine. În dimineaţa zilei de 27 iulie, Regimentul 7 Infanterie, s-a aruncat în mod strălucit la atac, împingând trupele inamice până la Valea Jugastrului, iar la 29 iulie, printr-un atac tot atât de strălucit a câştigat teren, rectificând frontul de la Viroaga din Pădurea Călinei. Un mare număr de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi şi-au sacrificat viaţa, însă eroicul regiment a pus stavilă înaintării forţelor covârşitoare ale inamicului (1918)
Drapelul de luptă al Regimentului 10 Vânători este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a cu spade pentru vitejia şi avântul cu care au luptat ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii acestui eroic regiment, în aprigele lupte de la Babovo, de la Muntele Susai, unde au respins toate crâncenele atacuri ce inamicul a dat între 29 septembrie şi 10 octombrie, precum şi în luptele din regiunea Panciului ce s-au dezlănţuit în august 1917. În ziua de 1 august 1917 o divizie rusă a fost nevoită a se retrage spre Valea Zăbrăuţului, din cauza unui puternic atac german. Regimentul 10 Vânători, a plecat din proprie iniţiativă la contraatac şi trecând printr-un extraordinar bombardament de artilerie şi printr-un teren cu totul nefavorabil, reuşeşte să respingă cu baionetele pe inamic şi să ocupe poziţia de la P.T. 334 Chicera. A doua zi, pornind din Valea Stâlpului, restabileşte din nou, în mod glorios, o situaţie cu totul critică; ilustrându-se după aceasta, prin înverşunarea cu care şi-a apărat poziţia ce luase în stăpânire de la inamic (1918)
Drapelul de luptă al Regimentului Petru Rareş no. 39 este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a cu spade pentru vitejia şi avântul cu care au luptat ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii acestui eroic regiment, în crâncenele lupte din regiunea Panciului, ce s-au dezlănţuit în luna august 1917. Atacat cu începere de la 1 august aproape în fiecare zi, de puternice forţe germane, Regimentul Petru Rareş No. 39 şi-a menţinut cu tărie sectorul din faţa satului Dumbrava, respingând toate atacurile inamicului, în ziua hotărâtoare a bătăliei de la Mărăşeşti (6 august 1917) după ce a micşorat prin focurile sale avântul valurilor inamice, regimentul s-a aruncat la baionetă cauzând inamicului pierderi neobişnuit de mari, capturându-i la 10 ofiţeri 350 grade inferioare, un mare număr de arme, muniţiuni şi a câştigat şi teren pe un front de 4 kilometri cu 500 metri adâncime (1918)
Armata Română declanşează contraofensiva din Transilvania împotriva trupelor lui Bela Kuhn, militarii inamici fiind respinşi peste Tisa (1919).
17
Bolşevicii lui Bela Khun îl împuşcă mortal pe colonelul Constantin Paulian, în timp ce ofiţerul se deplasa pe şoseaua Buteni-Bârsa, jud. Arad (1919)
Ziua Internaţională pentru Conservarea Monumentelor
18
Drapelul de luptă al Regimentului 9 Vânători este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a cu spade Pentru vitejia şi avântul fără seamăn, cu care a luptat ofiţerii cât şi trupa la Mustafa-Aci, unde au respins o brigadă inamică cu artilerie la Amzacea unde a cucerit 7 tunuri, la Magarcea, şi mai ales la Stâlpul, unde la 19 noiembrie 1916 si-au deschis drumul spre Bucureşti, rupând puternicul front bavarez şi aducând peste 1.200 prizonieri cu 16 mitraliere (1917)
19
Drapelul de luptă al Regimentului Buzău no. 8 este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a cu spade pentru vitejia şi avântul cu care au luptat ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii aprigele lupte din 1916 şi 1917. S-a distins în mod strălucit la atacurile poziţiunilor de pe Dealul Beldiei şi al satului Bozda Vam (Transilvania), în care a capturat 4 ofiţeri, 550 trupă şi un bogat material de război, precum şi în luptele din Dobrogea, din octombrie 1916. În 1917, în noaptea de 24-25 august batalioanele acestui eroic regiment, au atacat cu furie pădurea de pe malul drept al Siretului, satele Doaga şi Străjescu cucerindu-le şi producând inamicului pierderi extraordinar de mari. De la 26 iulie la 1 august 1917 regimentul a rezistat cu tărie pe poziţia de la sud de pădurea Prisaca, respingând toate atacurile date de numeroase forţe inamice şi rămânând neclintit la datorie, în grozăvia bombardamentului artileriei vrăjmaşe (1918)
Drapelul de luptă al Regimentului 70 Infanterie este decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a cu spade pentru vitejia şi avântul cu care au luptat ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii Regimentului 70 Infanterie în luptele din Dobrogea şi în acelea de la nord de Câmpulung, 1916. Recunoaşterile ofensive executate la 21 şi 23 septembrie de acest eroic regiment, în direcţia satului Enigea, precum şi rezistenta înverşunată ce a opus de la 4 octombrie la 15 noiembrie 1916 trupelor de elită germane, ce voiau, cu orice preţ a pătrunde prin Valea Pravăţului, spre Oraşul Câmpulung, sunt atât de glorioase ca şi luptele pline de avânt ce regimentul a dat in sectoarele Nămăeşti, Muntele Clăbucet, Loloioasa şi Odobeasca. Vitejii Regimentului 70 Infanterie au luptat cu aceiaşi remarcabilă energie şi în vara anului 1917, atacând cu vrednicie poziţiunile de la cotele 891 895 de pe Răchitaşul Mic şi au dat dovadă de cel mai frumos spirit de sacrificiu şi de un puternic patriotism (1918)
21
Caporalul Petre Crăciun moare în luptă, fiind înmormântat în localitatea Nová Bošáca, Slovacia (1945). Ulterior, osemintele eroului au fost exhumate şi centralizate în Cimitirul eroilor români de la Zvolen
23
Staţia de cale ferată Preajba din oraşul Târgu Jiu, jud. Gorj, primeşte numele sublocotenent Ecaterina Teodoroiu (1999)
Este inaugurat Monumentul Eroilor din satul Săruleşti, comuna Lăpuşata, jud. Vâlcea (1921)
Ziua Forţelor Terestre
24
Sublocotenentul post-mortem Narcis Victor Şonei moare la datorie în Afganistan (2005)
25
Intrarea Domnului în Ierusalim
Ziua Justiţiei Militare
29
Regele Carol I a instituit, prin Înalt Decret, calitatea de veteran de război pentru toţi militarii care au luptat în Războiul din 1877-1878, pentru cucerirea Independenţei de Stat a României (1902)
Regele Ferdinand I aprobă, prin Decretul Regal nr. 1692 din 29 aprilie 1919, un Regulament pentru funcţionarea cimitirelor militare, cu scopul administrării unitare a cimitirelor militare.
S-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (2004)
Ziua Veteranilor de Război
30
Se inaugurează Monumentul infanteriei în Parcul Kiseleff, municipiul Bucureşti, realizat de sculptorul Ioan Bolborea (2000)
Vinerea Mare – moartea şi îngroparea Domnului
Ziua Infanteriei Române
Ziua Logisticii Militare
 
 
 

Top