Noutati
 • Actualitate

  Oficiul Național pentru Cultul Eroilor lansează cea de-a VIII-a ediție a concursului Eroul meu de ieri și de azi! în perioada 15.05 - 15.11.2019 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor lansează concursul cu premii "Să nu ne uităm eroii!" CUNOAȘTE-I PE CEI CARE AU LUPTAT PENTRU TINE
  citeste...
 • Stire noua

  LOCURI DE GLORIE. MORMINTELE MARELUI RĂZBOI
  citeste...
 • Stire actuala

  Cimitirul Eroilor Valea Uzului
  citeste...

 
Noiembrie (Brumar)
 
1 Al Doilea Război Mondial: Căpitanul Dimitriu Benedict Cârâc (1910-1943), comandantul faimoasei escadrile Zoro, moare pilotând avionul său Geambaşul, lovit de un proiectil de artilerie antiaeriană în timpul unei misiuni de bombardament la Liubimovca
Este sfinţită Capela ortodoxă a Batalionului 30 Vânători de Munte, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, pentru cinstirea eroilor din regimentele 30 şi 70 Infanterie Muscel (1940) 
3 Se sfinţeşte monumentul-osuar ridicat de guvernul italian în parcela centralizatoare a eroilor italieni din Cimitirul de onoare Ghencea, Bucureşti (1929)
La iniţiativa şi prin cofinanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se reinaugurează Cimitirul internaţional de onoare Mircea cel Bătrân din comuna Mircea Vodă, în care îşi dorm somnul de veci 5.306 eroi români, austrieci, bulgari, germani, ruşi, sârbi, polonezi şi evrei
Ziua Vânătorilor de Munte. Arma Vânătorilor de Munte s-a înfiinţat prin Ordinul nr. 294 al Marelui Cartier General (1916)
4 Se inaugurează, la Roma, Mormântul Ostaşului Necunoscut al Italiei (1921), exemplu urmat de Franţa, Anglia, Belgia şi România
Se dezveleşte Monumentul eroilor români din comuna Petroşani, jud. Prahova (1923)
Se redezveleşte monumentul eroilor italieni din municipiul Galaţi (2005), amenajat în anul 1920
5 Moare generalul de brigadă Dumitru Dragomir (1878-1933), comandantul unui divizion de obuziere în Primul Război Mondial, remarcat prin luptele eroice de la nord de Braşov, de pe valea Buzăului, în retragerea de pe Valea Şuşiţei şi de la Răzoare
6 Este dezvelit Monumentul eroilor mahalalei Malu din Câmpulung, în prezent satul Malu din comuna Godeni (1920)
8 Moare generalul Petre Antonescu (1891-1957), remarcat în Bătălia din Moldova (1944) în operaţiile ofensive din Slovacia de pe valea Slatina (1945)
Se semnează, la Bucureşti, Acordul între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi ruseşti aflate pe teritoriul României (2005)
9 Este dezvelit Monumentul eroilor din oraşul Măcin, din jud. Tulcea (1924)
Se semnează, la Budapesta, Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor de război (2007)
Este dezvelit Monumentul eroilor din comuna Somova (2010)
10 Al Doilea Război Mondial: Armata romană începe Bătălia Sevastopolului (1941), în cadrul campaniei de cucerire a Peninsulei Crimeea
În Capitală este dezvelit Monumentul eroilor artilerişti, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea artileriei române moderne (1993). 
Ziua Artileriei
10-11 Primul Război Mondial: trupele franceze forţează Dunărea pe la Giurgiu; trupele germane încep retragerea spre Transilvania (1918)
11 Administraţia română din Transilvania de Nord este expulzată de sovietici, care introduc o administraţie militară proprie (1944)
Corpul 7 Armată este introdus în „Operaţia Budapesta“  (11 nov. 1944 – 15 ian. 1945), în care a pierdut (morţi, răniţi şi dispăruţi) cca. 11.000 din cei 36.348 de militari angajaţi în luptă
Moare, în misiune comandată, sublocotenentul p.m. Iosif- Silviu Fogoraşi, primul militar decedat în teatrul de operaţii din Afganistan (2003)
Sublocotenentul p.m. Mihail-Anton Samuilă moare, în misiune comandată, în Afganistan (2003)
Ziua Armistiţiului în Belgia şi Franţa, marcând încheierea Primului Război Mondial, care a intrat în vigoare la ora 11 a.m. Ultimul soldat care a murit este considerat George Lawrence Price, împuşcat în frunte la ora 10.59 a.m.
În incinta Bancii Naţionale a României este dezvelită o placă în memoria în memoria foştilor funcţionari BNR morţi în Primul Război Mondial (1937)
Ziua Doliului Naţional în Germania, sinonimă cu încheierea Primului Război Mondial
Ziua Veteranilor în SUA
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii (instituită prin Legea nr. 150/2014)
12 Primul Război Mondial: Şarja de la Roşiori de Vede - Escadronul 3, comandat de căpitanul C.Corlătescu, din Regimentul 5 Roşiori, sarjează o baterie de artilerie germană, dispusă la nord-vest de oraş (1916)
Ziua Statului Major General
Ziua Cercetaşului
Ziua Geodezului Militar
13 Primul Război Mondial: moare generalul de brigadă Ion Dimitriu (1896-1972), participant la Primul şi al Doilea Război Mondial
15 Primul Război Mondial: se încheie a doua bătălie de la Oituz. Puternica ofensivă germano-austro-ungară se zdrobeşte de rezistenţa îndârjită a trupelor române (1916)
16 Primul Război Mondial: armata română, condusă de mareşalul Constantin Presan, începe Bătălia pentru Bucureşti, cu scopul de a apăra Capitala de trupele germano-turco-bulgare (1916)
Ziua Transportului Militar
17 Primul Război Mondial: a doua bătălie de la Târgu Jiu. Frontul românesc este rupt, trupele inamice ocupă oraşul Târgu Jiu (15 noiembrie) şi pătrund în Câmpia Olteniei (1916)
Se constituie, la Hîrlău, Corpul voluntarilor transilvăneni, condus de colonelul Marcel Olteanu (1917), în baza unei decizii a Marelui Cartier General Român
Este dezvelit Monumentul eroilor din satul Nicolae Bălcescu, comuna Nalbant, jud. Tulcea (1935)
18 Consiliul Naţional Român Central, prin Marele Sfat Naţional din Transilvania, emite manifestul Către popoarele lumii prin care afirmă, în faţa opiniei publice mondiale, dorinţa de a se uni cu România (1918)
Se pune piatra de temelie a Catedralei Eroilor Prahoveni (1923), lucrările încheindu-se în anul 1938
19 Războiul de Independenţă: maiorul Constantin Ene, comandantul regimentului 6 Dorobanţi, moare în luptă la Rahova (1877)
Al Doilea Război Mondial: începe ofensiva sovietică din sectorul Kletskaia, cu numele de cod Uranus, soldată cu încercuirea armatelor germane şi române la Cotul Donului (1942)
20 Manifestul Marelui Sfat Naţional din Transilvania privind convocarea, la 1 decembrie, Marii Adunări Naţionale la Alba Iulia (1918)
21 Războiul de Independenţă: trupele române ocupă Rahova (1877)
Primul Război Mondial: oraşul Craiova este ocupat de trupele germane (1916)
Se inaugurează Cimitirul eroilor maior Grigore Ignat din Botoşani (1934)
La iniţiativa Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, se inaugurează noul amplasament al monumentului ,,Ultimul Străjer al Capitalei“ – în faţa aeroportului ,,Aurel Vlaicu” – şi are loc ceremonia de reînhumare a osemintelor sergentului erou Nicolae Păianu la baza operei comemorative (2007)
23 Primul Război Mondial: Şarja de la Robăneşti - Escadronul 3, comandat de căpitanul Alexandru Filitti, din Regimentul 9 Roşiori, primeşte ordinul să şarjeze o baterie germană pentru a o scoate din poziţie. Din tot escadronul, mai rămân în viaţă doar 18 oameni (1916)
Moare, la Olăneşti, sublocotenentul Ioan Popescu (1916)
Aviatorul Vasile Niculescu, decolat de la Bacău, aterizează pe Câmpia Libertăţii din Blaj, aducând importante documente legate de Declaraţia de Unire a Transilvaniei cu România (1918)
Al Doilea Război Mondial: trupele române încep luptele din Cehoslovacia (23 nov. 1944 - 12 mai 1945), în care au înregistrat pierderi umane de peste 66.000 morţi, răniţi şi dispăruţi
25 Primul Război Mondial: autorităţile române părăsesc Bucureştiul şi încep retragerea spre Iaşi (1916)
La iniţiativa Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în anul 2006, Mormântul Ostaşului Necunoscut al României este reamplasat pe locul iniţial din anul 1923, pe explanada din faţa actualului Memorial al Eroilor Neamului
26 Primul Război Mondial: România încheie armistiţiul cu Puterile Centrale, la Focşani (1917) 
La iniţiativa şi prin finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se inaugurează Cimitirul eroilor români de la Apşeronsk, Federaţia Rusă, fiind înhumate sicriele cu osemintele a 88 de morţi de război români. După slujba religioasă s-a sfinţit şi s-a inaugurat monumentul central (2018)
27 Istoricul Nicolae Iorga este asasinat de legionari langă localitatea Strejnic (1940)
28 Războiul de Independenţă: generalul turc Osman-Paşa se predă colonelului român Mihail Cristodulo Cerchez şi semnează capitularea armatei turce, actul simbolizând căderea Plevnei (1877)
Primul Război Mondial: se încheie ofensiva germano-austro-ungară la Dragoslavele, în regiunea Câmpulung (1916)
Eroica şarjă a Regimentului 2 Roşiori de la Prunaru (jud. Teleorman), soldată cu moartea a peste 200 de ofiţeri şi soldaţi români (1916)
Consiliul Naţional Român din Bucovina hotărăşte unirea Bucovinei cu România (1918)
29 Sunt dezvelite primele însemne comemorative realizate de România în Federaţia Rusă. Cele două monumente – amplasate la Liublino şi la Krasnogorsk, un cartier şi, respectiv, un oraş satelit al Moscovei – au fost ridicate la iniţiativa şi cu finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor (2008)Moare generalul de brigadă Gheorghe Netejoru (1922-2012), combatant în al Doilea Război Mondial şi prizonier de război, în perioada 1944-1945, în fosta URSS 
Ziua Infanteriei Marine Române
Top