NORMELE JURIDICE PE BAZA CĂRORA ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA
 OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU CULTUL EROILOR
Legislație O.N.C.E.

Legea nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război.

Hotărârea nr. 635 din 29 aprilie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.


HOTĂ‚RÂRE nr. 588 din 13 iunie 2007 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 635/2004.

Hotărârea de Guvern nr. 252 din 7 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 635/2004.

Ordonanța de Urgență nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.

Legea nr. 429 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război.

Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 407/24 iulie 2001).  

Codul de etică
 
Legislație acorduri internaționale

Legea nr. 170 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele românești de război din Republica Federala Germania și mormintele germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996.

Legea nr. 201 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006. 

Legea nr. 300 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București la 6 martie 2008.

Legea nr. 413 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare romane aflate pe teritoriul Federației Ruse și al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la București la 8 noiembrie 2005. 

Legea nr. 57 din 21 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război românești situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iași la 3 martie 2012. 

Legea nr. 58 din 21 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011.

Legea nr. 204 din 16 iulie 2015 privind ratificarea Acordulul între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind mormintele război, semnat la București la 6 octombrie 2014.

Legea nr. 189
din 20 octombrie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la București la 9 iulie 2015
 

Legislație informații interes public

Norme privind constatarea și sancționarea contravețiilor la nerespectarea reglementărilor referitoare la construirea, reamenajarea, modificarea, strămutarea, întreținerea și administrarea mormintelor si operelor  comemorative de război

Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001.


Modalitatea de contestare a deciziei privind dreptul de acces la informațiile de interes public
Top