TRADIȚIA CULTULUI EROILOR ÎN INTERBELIC

 


O lacrimă
­­­­­ 
Locotenentului Grigore Cepleanu
 
La poalele vibrânde a munților, în zarea
Scăldată în lumină sub cer de Miazănoapte
Se înalț`o cruce mică ascunsă de lumină
În freamătul de șoapte
 
Sub palidele raze de soare ce apune
Un trecător aruncă privirile-i, distrat,
Îndepărtând frunzișul citește apoi un nume
Și pleacă îngândurat.
 
De-abia trecuse pragul spre dulcea tinerețe
„Și-a trebuit să moară!...“ Își zice. Vântul cald
Foșnește printre crenge și vorbele le poartă
În zarea de smarald ...
 
O! pacinice locașuri! În umbra voastră doarme
În liniștea măreață a somnului de veci
Un tânăr `nalt și palid, cu ochii plini de visuri
Cu buze albe, reci.
 
Era frumos și tânăr; pe buzele-i zâmbinde
Treceau înfiorate nebunele visări
Și primele iluzii înveșmântate candid
În dornice cântări.
 
Privirea-i strălucise în cea dintâi credință
Și buzele-i, șoptiră întâiul jurământ;
Încrezător în sine spera în omenire
Și`n viață, pe pământ.
 
Dar într`o zi de toamnă, o goarnă răsunândă
Cutremură văzduhul cu strigătu-i pribeag
Un roi de tineri mândrii sosiră din vâlcele
În jurul unui steag.
 
Porniră strânși în rânduri flăcăii `nalți și falnici
Cu zâmbetul pe buze, cu ochii spre hotar,
Din guri de foc ieșiră ghiulele ucigașe
Fum negru și amar.
 
Pâraelele de munte de sânge se `nroșiră,
Văzduhul `ntreg se aprinse pe munte, peste deal,
Și armele trozniră, și buzele jurară:
„O țară, un Ideal!“
 
În zările senine pieriră mulți, vitejii!
Eroii troeniră pământul mult iubit!
Și mii de cruci pribege, pios se înălțară
Târziu în asfințit.
 
Cu bravii lui tovarăși, muri și „el“... departe
Sub crucea dinspre munte e viața lui pierdută...
Cu roua dimineții aștearnă-se pe țărâna-i
Și lacrima-mi tăcută!...
 
1916 București
Nadeja Cezianu

 

Poate că va fi Lisandru…
Poate că va fi Călin…


Sus pe deal, în revărsatul zorilor de primăvară,
Un moșneag cu bruma`n plete, aplecat pe plugu-i, ară…
Ciocârlii doinesc în slavă…brazda se răstoarnă, grasă,
Iar moșneagul, dus pe gânduri, tot mai greu pe plug apasă…

Dar, în timp ce el răstoarnă brazde largi, cu maci și nalbă,
Fierul plugului, de-odată saltă`n sus o hârcă alba…
Boii se opresc pe glie, făr` ca nimeni să`i oprească,
Iar moșneagul – ars – ridică hârca alba, omenească…

Și-o privește lung moșneagul… Lăcrămile`n gene`i vin:
„Nu cumva e-a lui Lisandru?!... Nu cumva e-a lui Călin?!“
Doi flăcăi avu bătrânul și căzut-au amândoi,
Fără să se știe unde, – jertfă marelui război…

Că pe-aici a fost prăpădul ca niciunde și nicicând:
„Tunurile, mânioase, au gemut trei luni în rând:
Iar în crâncenul încaer
„De oștiri vijelioase,
„Cerul s`a umplut de vaer
„Și câmpiile, de oase,
 „Iar de-atunci, – nu se mai știe: sus în deal sau jos în lunci,
„Au pierit și ei, cu floarea satului, pierită-atunci!...“

Și moșneagul, – dus cu totul în a gândurilor valmă,
Cercetează hârca albă care-o ține, trist, în palmă:
„Uite, are fruntea`ngustă, ca și fruntea lor!... Apoi,
„Dinții mici...cu strungăreață...cum avut-au amândoi...
„Parcă mi-e mai cald în suflet, de când hârca`n mâini o țin:
„Poate că e-a lui Lisandru... poate ca e-a lui Călin!...“
.....................................................
Sus, pe dealul plin de grâne, unde patimile pier,
În răscruci, avându-și chipul par`că zugrăvit pe cer,
O, troiță străjuiește țărna unui biet mormânt,
Unde stă să odihnească os din trupul unui sfânt!...

Flori de maci, de sânziene și cicoare, din ogor,
Coperit-au movilița ca`ntr`al țării tricolor
Și, – sobor a mii de îngeri, – ciocârliile de sus,
Cântă par`că imn de slavă sfântului ce doarme dus…

Iar la zile mari, – în gene cu sclipiri de pietre rare,
Un moșneag aprinde-acolo câte-un pai de lumânare,
Și`n mireasmă de tămâie, vâtul fură un suspin:
„Poate că va fi Lisandru...poate că va fi Călin!...“

Vasile Militaru   

România Eroică, Anul XI – Nr. 10-12, Oct.-Dec. 1930, p. 7


Ecaterina Teodoroiu
(Fecioara de la Jiu)


Prin fulgerări de arme, sclipiri de baionete
Se năpusteau vitejii spre oștile nemțești
Ca trăsnetul ce cade isbind în plin de stâncă,
Așa isbeau flăcăii luptând la Mărășești.
Alături la Muncelul, o tânără fecioară
Își conducea în luptă al ei detașament,
Un plutonaș de oameni cu inimi oțelite
Urmau cu cerbicie un Sublocotenet.
Prin ploaia de șrapnele, obuze și grenade
Viteaza eroină luptà neîncetat,
Prin gestu`i, prin cuvinte îndeamnă luptătorii
Ce`n iureșul de gloanțe spre inamic străbat.
Flăcăii se avântă îmbărbătați la luptă
Cu strigăte de „Ura“ înfruntă pe dușman
Cu ochii înainte, din pumni făcându-și arme
Ca fiarele s`aruncă în cruntul uragan.
Gornistul e la postu`i cu goarna`i vibrătoare
Însuflețind atacul – moment înălțător –
Ecoul poartă în urmă`i un glas ce înfioară
Redeșteptând simțirea acelor care mor...
Dar vai, un glonț năprasnic lovi fecioara`n frunte
Un glonț ce o doboară...Copil nevinovat –
Copil în floarea vieții cu suflet gingaș-tânăr
Căzù ca și copacul de trăznet retezat...
..................................................
Nu mult după aceea, într`o vâlcea tăcută
O cruce stà înfiptă pe-un prea umil mormânt,
Coroane simple, trist, de cruce spâzurate
Și-o candelă arzândă aproape de pământ.
.........................................................
– Ți-au ridicat Eroii, slăvită Eroină
Această simplă cruce și-aceste scumpe flori –
Pe-un câmp de bătălie în lupta `ngrozitoare
– Atât putură face vitejii luptători.
Dar mâine ridica-vor un monument în piatră
Sculptorul redând pietrei viață și avânt,
Un monument al Țării ce va trăì prin veacuri
Spre care să`și îndrepte poeții al lor cânt.
Și atunci, prin glasul vremii, vor ști cum să cinstească
Urmașii tăi avântu`ți în lupta dela Jii,
Vor ști să`și amintească de Mărășești cu fală
Vlăstarele de mâine, și-ai României fii.

Căp. N. Popescu
Ofițer invalid din război

România Eroică, Anul XI – Nr. 2, Februarie 1930, p. 10

  

Mausoleul Soveja
 
Sobru și masiv în înfățișare, covârșitor prin numărul destinelor care s`au împlinit aci întru odihnă veșnică, mausoleul Soveja mărturisește cumplitele lupte de pe cuprinsul văii Sușița.
În zilele de 1,2,3, August 1917, dârja rezistență a ostașului român, de mult cunoscută dincolo de hotărâre, și viteazul lui sânge, același curgând din străbunii ostași ai lui Mircea, Ștefan și Mihai, din belșug vărsat, a străvilit puhoiul năvălitor al dușmanului.
Leșurile găsite după 12 ani, pe dealurile Răchitașului și Cocoșila, străjeri ai văii Sușița, sunt dovada viforului luptelor, în care s`au înfăptuit chemare la viață de glorie a Eroilor.
Sacrificiul lor săvârșit în vraja viziunii timpurilor viitoare, și sângele vărsat pe altarul patriei în primejdie de sfârșire, trebuesc să rămână îndreptarul înrădăcinat în sufletele noastre, către iubirea ogorului strămoșesc.
Înfrățiți dincolo de mormânt, „acolo unde dorm stelele“ își vor odihni aci, oasele glorioase, Eroii din oștile cari au luptat pe cuprinsul văii Sușița.  
 
C.L.
 
România Eroică, Anul XI – Nr. 8-9, August-Septembrie 1930, p. 10

  

 

 

INFORMAȚIUNI DELA DESVELIREA MONUMENTULUI DELA BURDUJENI (JUDEȚUL SUCEAVA)

Cuprilejul desvelirei monumentului Eroilor dela Burdujeni, care a avut loc în ziua de […]              
d-l dr. Manoliu-Burdujeni, care are și d-lui un fiu mort pentru țară, și despre care am vorbit în unul din numerile trecute, a rostit următoarea frumoasă cuvântare:
„Dispărând în pământul onoarei – sunteți fericiți, fericiți eroi, de a vedea cât sunt de curați mulți dintre urmașii voștri! Cel mai mulți, luați de vârtejul procopselei, foarte mulți deveniți bogați prin necinste, v`au uitat. În schimb cei sărmani, cei loviți de soartă, cei ce simțesc plecarea voastră, îi doare că nu vă mai văd, plâng, când se vorbește de voi. Ei nu v`au uitat, nu vă pot uita, căci v`au iubit. Părinții voștri, frații și surorile voastre, soțiile și copilașii voștri vă pomenesc la ospețe ca și la suferință. La fiecare pas al lor, îi auzim, noi care supraviețuim vouă, cum vă binecuvintează. Cu ei staua des de vorbă. Prin suferința lor capăt mângâerea. Am fost cu voi în viață, v`am văzut luptând, suferind apoi de rănile ce ați căpătat, murind fără a blestema, căci aveați sufletul mare! Voi scumpi dispăruți, să nu ne blestemați, dacă, imberbii, gugumanii marelui Eminescu, cei cu „monoclu și pomadă“ ca și cei ce mai eri vedeau bine fiind săraci, și astăzi au orbit fiind bogați, ticăloșii într`un cuvânt – v`au uitat. Noi, cei mulți, destul de necăjiți, nu vă uităm, vă iubim mai cu foc. Iată o dovadă, O mână de oameni din Burdujeni, văzând cum din spitalele de avucare din acest mic târgușor, 472 eroi, ați luat drumul veșniciei și mai știind că pe acelaș drum, călătoresc, cine știe unde 72 eroi, fii ai Burdujenilor, au hotărât să imortalizeze în piatră amintirea voastră, și au ridicat în mijlocul acestui târgușor un monument. Trecătorii, în toate zilele, se opresc, îl privesc și citesc numele vostru, cei ce au dat bani, au mângâerea că au făcut ceva pentru voi și pentru educația copiilor lor, în cultul ce vă datorim.
În cimitirele târgului, în locuri alese, se ridică monumente, care străjuiesc, pentru odihna voastră. Cei lipsiți de liniște, găsesc în locuința voastră, o bancă pentru repaos, ca pe tăcute, stând de vorbă cu noi, să poată admira aceste monumente. Nu-i urâtă deloc casa voastră de veci! Împrejmuită cu gard frumos, cele 64 cruci dela căpătâiul platformelor ce acopăr corpul vostru, poarta monumentală în stil românesc, monumentul cruce dela căpătâiul mormântului  „Eroului Necunoscut“, povestesc privitorului de voi, și de „Societatea Centrală a Mormintelor Eroilor căzuți în răsboiu“, care a dat bani ca să se poată înfăptui toate acestea.
Sufletele voastre plutind pe deasupra acelei mulțimi, adunată cum nu s`au mai adunat niciodată în Burdujeni; cred, că s`au bucurat, luând parte cu ea la sărbătoarea inaugurării acestor a voastre locuințe de veci. A fost prinosul de recunoștință ce vă puteam aduce. Cei șase preoți, în rugăciunile lor s`au rugat pentru odihna voastră. Noi, cei ce vă iubim, am plâns, înduioșați la auzul celor ce ne-au spus vorbitorii despre voi.
Tăcerea voastră, în alte vremuri, ne-ar fi întristat mult, acum, eram în sărbătoare, bucuroși că ne putem îndeplini o sfântă datorie.
Voi nu ne cereți lacrămi, căci nici voi n`ați plans când ați plecat dintre noi. Par`că vă aud: „Trăiască România Mare“! Să murim pentru Ea!...Ura! băieți, înainte cu D-zeu, să zdrobim dușmanul cotropitor…
Am cucerit ce-aveam de cucerit“ stă scris pe monument, „Slăvind memoria Eroilor, cinstim Neamul“, stă scris pe monumental cruce din cimitir, nu pentru noi, ci pentru micuții școalelor, pe cari i-am deprins, ca sâmbăta după masă, să vină la voi, cu dascălii lor, să culeagă buruienile, sădind flori pe mormintele voastre. Și fac micuții școlari cu mult drag aceasta. Ei nu vă vor uita nici mari, căci fiecare floare sădită de ei acum, încolțește în sufletul lor curat, datoria sfântă, recunoștința ce au către voi, care le-ați dat o țară liberă, le-ați lăsat graiul curat,    scăpându-l prin moartea voastră, de stăpânirea străină, le-ați dăruit o Românie Mare cum au visat-o strămoșii, cum am dorit-o noi și vooi. Onoare vouă!
 
de Dr. Manoliu-Burdujeni
 
România Eroică  Nr. 12, Martie 1922, p.16 


 

Cimitirul Eroilor dela Castelul T. Roșu Jud Sibiu
 
Societatea „Mormintele Eroilor“ Comitetul Central având sprijinul domnului comandor Eugen Botez directorul general al Asistenței din Ministerul Sănătății a organizat la Castelul T. Roșu un mic cimitir de eroi în care s`au reînhumat osemintele a 170 ostași căzuți în împrejurimi în răsboiul 1916-1919. Acest cimitir este așezat într`o pitorească priveliște lângă castelul T. Roșu pe o întindere de 400 m.p. în preajma drumului ce duce dela Râul Vadului la Boița. Împrejmuirea este făcută din zid de piatră.
Interiorul cimitirului se prezintă în amfiteatru în cinci terase dintre care prima a fost rezervată troiței comemorative așezate aci pentru pomenirea eroilor iar celelalte pentru morminte. Intrarea în cimitir se face printr`o măreață poartă de fier iar pe zidul alăturat este încrustată cu litere mari următoarea inscripție: „Slavă eroilor căzuți în valea Oltului, 1916-1919“.
În partea de nord a cimitirului, din inițiativa și prin străduința domnului comandor Eugen Botez, s`a construit o fântână, pe care D-sa a pus o placă comemorativă, cu inscripția: „Pentru pomenirea eroilor căzuți în luptele din Valea Oltului 1916-1919, a fost zidită cișmeaua aceasta după stăruința comandorului Eugen Botez, Directorul general al Asistenței, Directorul orfelinatului Castelul T. Roșu fiind comandorul Munteanu; lucrările întocmite de căpitanul Schultz Carol, delegatul Societății Mormintele Eroilor 1914.
Cimitirul eroilor dela Castelul T. Roșu este una din mărturiile vii ale vitejiei și jertfei celor căzuți în răsboiu și totodată manifestarea sentimentelor de pietate ale supraviețuitorilor în memoria acestor viteji.
Cimitirul se află în prezent sub îngrijirea domnului comandor Munteanu directorul Castelul T. Roșu.
 
România Eroică  Anul VII-lea, Nr. 7-9, Julie – Sept. 1926, p.23SCRISOARE DIN TRANȘEIE
 
De Andrei Dumitrescu
Soldat din Reg. 4 Argeș
 
Iubită dragă a trecut
Un an și chiar mai bine
De când în sfat am petrecut
O noapte stând cu tine.
 
Pe-aice-i frig, războiu și-i fum
Și drept să-ți spun nu-mi pasă;
La tine gândul mi-i acum
Și mult mi-i dor da casă.
 
Și-apoi să știi că pe aici
E luptă grea, nu glumă
Pe dealuri văi și pe colnici
Morminte zac o sumă.
 
De Toma Sârbu am auzit
C`ar fi mort săracul.
Lovit de-un glonte afurisit
Pe când își bea tabacul
 
Să fi văzut tu, la Mărăști
Cum stau grămadă morții
Prin șanțuri largi, căzuți prin măști
Svârliți în voia sorței
 
De voi nimica nu mai știu
Și jalea tot m`apasă
Și-un dor mă prinde `ntr`un târziu
Gândind la voi acasă.
 
Dar voi zdrobi odată – cred
Pe litfa cea cumplită
Și`o să plec ca să vă văd –
O, draga mea ursită!...
 
Comunicată de I. Dragoslav
1917 August
 
România Eroică  Nr. 1, 1922, p.3


 TROIȚELE
de G. LUNGULESCU

 

 ...Ți se`nchină că se duce
Amărâtul car
către valea dela cruce
Unde omul o s`apuce
Drumul spre hotar
Duiliu Zamfirescu

 
 
Dela un capăt la celălant al țării, miile de cruci de lemn înseamnă locul unde trupurile ostașilor noștri s`au amestecat cu lumea rodnică și binecuvântată a Țării.
Zeci de mii au murit în spitale. Trupurile lor înțepenite și schilave au fost puse în gropi comune, pentru a păstra până în veșnicie pornirea de sfântă camaraderie care i-a legat în suferință și în fața morții.
Sunt acei care au avut moartea cea mai tristă și mai înduioșătoare.
Mormintele lor mari și nenumărate umplu cimitirele din preajma bisericuțelor din Moldova. Ele închid jalea și tristețea țării noastre și multe din ele sunt lipsite chiar de crucea pe care cei mai umili dintre creștini o au la căpătâi.
Dar sunt și alte morminte răslețe până la care nu ajung sunetele clopotelor și nici fumul de tămâie. Ele se ridică singuratice, pe munți, pe dâmburi despădurite, prin adâncuri de codri și în largul câmpiile dunărene.
În timpul războiului, numărul lor creștea uimitor de repede pe cât de simțitor, scade după răsboiu.
Acolo dorm vitejii căzuți la luptă. Crucea lor umilă cere depărtărilor și, înălțimei, protecție. În lumina zilei, sau în fumuriul amurgurilor triste, crucile acestea par niște ființe îngenunchiate în rugăciune. Cele mai multe însă, par două brațe întinse pentru a proteja mereu, contra vremurilor și`a oamenilor, pământul acela sfințit de cel mai prețios sânge și trup românesc.
Arareori însă, privirea întâlnește strălucind în soare troițele. Ele se ridică mai ales la încrucișeri de drumuri și la vechi hotare. Măestrit lucrate, Troițele acestea, vorbesc cunoscătorului deopotrivă, de faptele mari ale trecutului ca și de măreția jertfelor de curând făcute. Vorbesc despre jertfă și eroismul românesc că duioșia pe care o deșteaptă în suflete semnul de torturi al Mântuitorului așia rostul lor e mare și înțelesul lor adânc.
Sunt consfințirea jertfelor mari. Din ele se desprinde învățământul sublim pe care-l dă cel ce-a căzut pentru țară, adeseori fără ca o mână de țărână să fi fost svârlită peste trupul încremenit în fixitatea de veci a morții.
Cel ce va căuta să descifreze rostul desemnurilor măestre din troițe va putea vedea cât de mare este simbolul sacru al acestor motive – mistice – pe care`l întâlnim cu mii de ani înaintea noastră, în misterele religioase ale marilor rase ale omenirei.
Pentru noi însă, troița rămâne simbolul pietății și al recunoștinței românești. Cucernicilor le va aminti cuvioșia cu care străbunii ridicau pe locurile sfinte aceste cruci, măiestrit înflorite, pentru liniștea lor, semn de slobozenie de suflet și răscumpărare de greșeli.
Iar celor ce știu că`n brațul eroului, Dumnezeu pune pornirea jertfei și tăria credinței, le va vorbi totdeauna de nenumăratele jertfe pe care de două mii de ani l-a făcut neîntrerupt neamul nostru, pentru păstrarea graiului, a datinilor și pământului strămoșesc și le va aminti suferințele cu care am plătit întregirea neamului în hotarele lui istorice.
Iar supraviețuitorii vor înțelege datoria pe care o au de a-și cinsti așa cum se cuvine morții neamului, scăpând de uitare un nume sfânt, înfigând la capătul mormintelor de eroi semnul celei mai pioase aduceri aminte.
Ridicate la fostele hotare, ele străjuiesc mormintele sfinte ale celor ce prin jertfa lor au spulberat o nedreptate milenară.
Opriți-vă deci în fața lor și cugetați adânc la marele adevăr și puternicul îndemn de dragoste de neam care se desprinde din aceste semne de sfântă pietate și aducere aminte.
 
România Eroică  Nr. 10-11, Ianuarie-Februarie 1922, p.p.10,11.
 
Eroilor noștri

În vremuri de restriște, la voi mă duce gândul
Viteji ai României! ce`n crâncenul răsboiu,
Sortiți de vremuri grele, v`ați făurit dearândul,
Un drum spre vecinicie și-o faimă de eroi!

Pe plaiuri, prin vâlcele, prin munți ca și pe dealuri
Sunt urme de-ale voastre, păduri întregi de cruci,
Peste mormântul vostru, curg lăcrămile`n valuri,
Și câte fețe triste, nu plâng pe la răscruci!

Vă cheamă inimi multe; de jale-i plin poporul;
Pe voi vă cântă doina și păsările`n crâng
Durerile sunt multe, în suflete ni-i dorul,
Și lacrimile-amare, a mamelor ce plâng!

Și când vor trage brazda, cu plugul lor țăranii
Pe un pământ pe care sunt ei acum stăpâni,
Vor face semnul crucii, c`ați alungat dușmanii,
Și-ați desrobit din lanțuri, pe-ai voștri frați Români

Ați fost simbol de jertfă și ați sângerat pe glie,
Zdrobind dușmanul țărei, cu-a voastre piepturi tari
La Mărășești, Răzoare, Mărăști și Bălărie
Ați împlinit un vis: al României Mari!

Și murmurul de ape, cu freamătul pădurii
Preface vitejia și moartea voastră`n cânt,
Copiilor le spune de răzbunarea urei
Dușmanului de veacuri, pe al nostru scump pământ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La voi ne este gândul, la viața voastră sfântă
Ce arată tuturora, o moarte de erou;
Pe voi vă plânge neamul și versul meu vă cântă
Și-al vostru nume fi-va prin veacuri un ecou!
Constantin Kiper
 
România Eroică nr. 4/1921, p. 22


Poveste din tranșee
 
Rîde soarele în slavă,
Moartea`n fund de văi…Speranță.
Tu ești singura podoabă
Pe a vieții mele sdreanță…
 
Și – ascultând al morții hohot,
Mă`ntreb: ce să mai sper
Cînd atîți feciori în juru-mi
Sub potop de gloanțe, pier?
 
Ești slăvit în veacuri dacă
Mori răpuns de glonț ori schije,
Dar acasă ai o mamă
Și-i cu părul alb de grije…
 
…Și-o zăresc acas` pe mama,
Chip de sfîntă`ntr`un pervaz,

Slabă, slabă, sărăcuța
           Și cu lacrămi pe obraz…
 
            Stă la geam și toarce, tristă,
            Alb fuior din veche furcă…
            Stă la geam…Dar gîndul mamii
            Trece văi și dealuri urcă…
 
            Și gîndind, așa, la mine,
            Uită furcă și fuior,
            Și c`un colt de la maramă
Și șterge ochii binișor.
 
            …Însă`n nopți de toamnă, cînd afară, vîntul
            Și`ngîna oftatul cu oftat de foi,
            În căsuța noastră picura cuvîntul
De pe buza tatii…Roată stăteam noi
Și-ascultam povestea…Iar afară. vîntul
Și`ngîna oftatul cu oftat de foi.
 
Povestea bătrînul despre foc și lupte,
Despre`nflămînzite hoarde făr`de număr
           De oșteni ce`n chiot purcedau să lupte,
           –Moși cu plete albe cu feciori, la umăr.
           Voievozi în purpur, lîngă straie rupte,
            Alergau, în chiot, pentru Neam să lupte…
 
           Povestea bătrînu`n nopți tîrzii, când vîntul
Și`ngîna oftatul cu oftat de foi…
Povestea…Și`n inimi picura cuvîntul,
Și`ndreptînd privirea blîndă către noi
Ne grăia bătrînul: – Cum a fost străbunii
Ce puneau din piepturi stăvilar furtunii
Și mureau cu cinste, fiți așa și voi!
 

Lt.. de rezervă George Rolban
învățător-Mehedinți
 
România Eroică nr. 4/1921, p. 7 Eroul
 

... Când sub soarele blond al Eladei, în atmosfera acea atât de prielnică frumosului, sculptorul înobila huma prefăcând-o în statui de o armonie desăvârșită, eroul, personalitate prin excelență greacă, pentru că aci i s`a făurit cea mai grandioasă religie, aceia a Iliadei sau a mithului, monumente neperitoare ale literaturei  popoarelor, îi era subiect de preferință.
Și în marmoră de Paros, se întruchipau de către un Praxiteles acei cari căzuseră glorioși la Marathon, acei cărora vitejia le chezășiuise denumirea nobilă între toate de erou, sub înfățișarea perfectului tip de frumusețe plastică, acea a unei corp echilibrat și în cea mai deplină armonie a tuturor trăsăturilor sale.
Și pentru ca să prindem într`un cuvânt acestea, cu oarecare îndrăzneală am putea denumi eroismul grec: „eroismul estetic“.
....Iar la Roma când sculptorul în căutarea modelului său, pentru noua statuie a unui alt erou ce trebuia așezată în For spre veșnica cinstire a patriotismului Roman, privea de pe terasa vilei sale trecând legionari-bronzați cu mușchiulaturi atletice, cu fața aspră și bicefsurile pro-eminente, simțea cum figurile acelea îi insuflă forță și se inspiră dela toată vigoarea jugrăvită în făptura luptătorilor strânși în pieptare de aramă și purtând cu semeție coifurile de bronz.
Și marmora adusă de pe crestele Carrarei suferea sub lovituri puternice de daltă, pentruca statuia ce plăzmuia lipsită de finețe, să exprime deplin tăria apărătorilor Marelui Imperiu.
Eroismul roman ar fi: „eroismul forță“.
...Dar în scurgerea necontenită a vremei, în evoluția spre o civilizație din ce în ce mai înaintată, sufletul omenesc a eșit mai mult, mai impetuos chiar, la suprafața personalităței noastre, așa încât cuvintele lui Maeterlinck „că trăim timpuri de renaștere spirituală“, devin o frază reprezentativă.
Sufletul ia mai deaproape parte la toate manifestările mari ale vieții noastre și atunci eroismul s`a desvoltat pe tărâmul acesta, tărâm mult mai sublim, pentrucă implică deplină conștiință la înfăptuirea sa.
Eroismul acesta, este eroismul sufletesc prins în minunatele baso-reliefuri psihologice ale „Eroilor“ lui Carlyle.
Și din aceste cauze, sculptorul zilelor noastre, căutând să întruchipeze pe eroii de astăzi, nu va avea de prins în bronz decât fapturile lor chinuite, trupuri șubrede pe care însă v`a trebui – și aci stă greutatea de neînvins – să împrăștie sufletul grandios, toată superioritatea morală a celor cari s`au jertfit eri pentru o idee.
Căci mai presus de idealul național sau vital al țărei lor, ei au luptat și s`au  jertfit pentru o noțiune sublimă: aceia de „dreptate“.
Eroismul timpului nostru, erosimul oștenilor noștrii, este cel mai grandios, este: „eroismul moral“..
 
N.R.
România Eroică nr. 4/1921, p. 8 


Cinstirea eroilor căzuți pentru Țară
 
Pierduți sunt eroii noștri pentru familiile lor; pierduți și pentru puterea neamului. Dar nespus de dureros ar fi dacă eroii noștri n`ar fi redați celor ce li sunt scumpi și nu-i pot uita, nici chiar prin recunoștința supraviețuitorilor care sunt datori nu numai să le îngrijească mormintele, să le respecte și să ajute cât mai mult familiile, dar chiar să le treacă la nemurire numele, pe care jertfa și eroismul lor pentru țară l`au făcut nepieritor.
Trebuie oare să ne mai îndoim, că lăsând să piară prin părăsire și uitare mormintele sfinte ale eroilor, și numele lor să se șteargă din cartea veșniciei, vom lipsi nu numai familiile lor, dar întregul nostru popor, de eroii lui glorioși și vom face ca viitorul nostru să fie sărac de orice mândrie și frumusețe națională?
Trebuie să se înțeleagă de toții, că această greșeală ar fi cu atât mai mare, cu cât nu este unul din dușmani, care ne înconjoară, care să nu ne lovească și să nu ne tăgăduiască nu numai vechile drepturi istorice, dar însăș trecutul de mărire al neamului și chiar jertfele și vitejia din acest răsboiu.
Iată pentru ce, pe deplin conștientă de menirea sa, Soc. „Mormintele Eroilor“ consideră drept o sfântă datorie nu numai însărcinarea pe care și-a luat`o de a păstra și înfrumuseța mormintele eroilor, dar chiar grijea de a culege faptele lor de arme și a le publica spre a le scăpa uitării, căutând chiar a le reînvia prin cinematograf, pentru a fi văzute și admirate în toată măreția lor de acei care nu au văzut răsboiul și nu i-au cunoscut greutățile și faptele strălucite.
Cu această dorință, Societatea a reconstruit multe din priveliștile răsboiului nostru în filmul patriotic „Evocațiuni eroice“, film care a smuls admirația tuturor celor care l`au văzut reprezentat.
Dar, Societatea s`a gândit să dea o mângâere și familiilor îndurerate și a lucrat o diploma de onoare, care va fi trimesă tutulor familiilor eroilor căzuți în răsboiu, purtând pe ea numele viteazului lor. De semnul de față arată frumoasa lucrare pe care pictorul Stoica a făcut-o în acest scop. Societatea va publica treptat orice lucrare făcută de artiștii noștri pentru preamărirea eroilor noștri. Desemeni tot „Societatea Mormintele“ lucrează acum niște frumoase plăci în email care se vor așeza pe casele eroilor căzuți în răsboiu, pentru a se cunoaște de toți și cinsti cum se cuvine familiile și urmașii lor îndurerați.
 
România Eroică nr. 4/1921, p.p. 6-7
 


Mircea Dem. Rădulescu, poet și dramaturg născut la Giurgiu pe 29.07.1889, a participat la Primul Război Mondial în Regimentul 3 Vlașca, fiind mutat apoi la Iași până la încheierea păcii.    Și-a urmat studiile liceale la București, absolvind apoi cursurile Facultății de Drept a Universității din București. Ca ziarist, a debutat la „Viața Românească“ în 1909, a colaborat cu mai multe publicații ale vremii, iar în perioada interbelică a cultivat inspirația patriotică în revista România Eroică prin mai multe poezii de război. A fost premiat de Academia Română pentru volumul „Poeme eroice“ apărut în 1915. 
Din opera sa prezentăm câteva poezii de război.
 
 Invalizii

Cu fețele `ncordate de tainice dureri
Ei trec purtând în suflet o nevăzută rană;
O zdreanță `nlocuiește tunica lor de eri
Și spânzură pe-un umăr de umbra diafană!
 
Pe stradă trecătorii grăbiți se duc și vin;
Bacanta trece caldă sub blăni de zibelină;
Rotund ca un abate cu pântecele plin
Nababul se răsfață culcat în limuzină…
 
În jurul lor e viață și vuet de motor,
Miresmele se `mbină cu ritmuri de mătasă…
Și nimeni nu cunoaște în bietul cerșetor
Pe marele Ulisse care s`a `ntors acasă!
 
Ei trec ca niște triste epave omenești
Târându-și beteșugul pe cârjile lor grele
Și`n lutul lor nevolnic nu poți să deslușești
Vulturii ce `și muiară aripile în stele…
 
Plecați-vă genunchii, voi, aprigii dușmani,
Voi, farisei: voi, falnici nababi, voi curtizane;
Nu pângăriți virtutea cu-ai voștri ochi profani;
Sunt buze ce pătează prea sfintele icoane!
 
Ca să-i priviți în față vi-e sufletul nedemn;
Târâți-vă `n țărână cu frunțile plecate…
Trec Mucenicii Țărei… Pe cârja lor de lemn
Se sprijină belșugul și-a voastră sănătate!

 
Mircea Dem. Rădulescu
 România Eroică, Anul XI – Nr. 8-9, August-Septembrie 1930, p. 8
 
TRADIȚIA CULTULUI EROILOR ÎN INTERBELIC


 
Mircea Dem. Rădulescu, poet și dramaturg născut la Giurgiu pe 29.07.1889, a participat la Primul Război Mondial în Regimentul 3 Vlașca, fiind mutat apoi la Iași până la încheierea păcii.    Și-a urmat studiile liceale la București, absolvind apoi cursurile Facultății de Drept a Universității din București. Ca ziarist, a debutat la „Viața Românească“ în 1909, a colaborat cu mai multe publicații ale vremii, iar în perioada interbelică a cultivat inspirația patriotică în revista România Eroică prin mai multe poezii de război. A fost premiat de Academia Română pentru volumul „Poeme eroice“ apărut în 1915.  
Din opera sa prezentăm câteva poezii de război.
 
Să ne aducem aminte!
Să ne-aducem aminte de toți cei ce-au căzut,
În lupta mare, sfântă, făcând din piepturi scut...
Și`n pregătirea jertfei strigat-au: Înainte!
Să ne-aducem aminte!
 
Să ne-aducem aminte de bunii camarazi,
Ce dorm de-alung de codrii, sub cetine de brazi,
Ce n`au la cap nici cruce, nici flori și nici cuvinte…
Să ne-aducem aminte!
 
Să ne-aducem aminte de cei viteji și buni
Și`n fiecare clipă să facem rugăciuni,
Ei fost-au pentru Țară: Martirii jertfei sfinte:
Să ne-aducem aminte!
 
Să ne-aducem aminte, ca`n zile mari de hram,
De cei ce-au dat, prin moarte, viață unui neam
Viața, ce`nflorește pe albe oseminte…
Să ne-aducem aminte!
 
Când clopotele sună la sfinte sărbători,
Să ne-aducem aminte de-ai noștrii scumpi feciori
Ce-au îngrășat câmpia cu sânge viu, fierbinte...
Să ne-aducem aminte!
 
Să ne-aducem aminte de morții noștri dragi
Ce dorm în văi profunde și prin păduri de fagi,
Și care împlinit-au sfințite jurăminte:
Să ne aducem aminte!
 
Să ne-aducem aminte, ca`n sfinte mănăstiri,
De Mucenicii Țărei de tainicii martiri...
În zilele de vifor, când ninge pe morminte...,
Să ne-aducem aminte!
Mircea Dem. Rădulescu
 România Eroică, Anul XI – Nr. 1, Ianuarie 1930, p. 9
 
TRADIȚIA CULTULUI EROILOR ÎN INTERBELIC


 
Viteji, ce-ați căzut pentru țară,
Ostași ai credinței, soldați,
Vă fie țărâna ușoară
Viteji, ce-ați căzut pentru țară, sub vremea ce trece fugară
Ori-unde`n morminte voi stați,
Vă fie țărâna ușoară,
Ostași ai credinței, soldați!

 
Mircea Dem. Rădulescu
Ostașul Român
 
rmata română a început să fie organizată pe baze statornice, din anul 1830. Până la acea dată evenimentele politice nu i-au îngăduit să îmbrace forma în care se găseau celelalte armate europene.
Să aruncăm o scurtă ochire asupra stărilor de lucruri aflătoare în țările românești în timpurile îndepărtate, – care stau la bază, ca motive hotărîtoare, în evoluțiunea armatei românești.

I
În cursul veacurilor, poporul român a știut să lupte, în contra inamicilor cotropitori, datorită darurilor sale firești, instinctive și naționale, așezate de Dumnezeu în o făptură bună, cuminte, răbdătoare și iubitoare de pământ strămoșesc.
Suferințele îndurate, dela cotropitorii țărilor românești, au întărit neamul românesc și l`a pregătit pentru nenumăratele războaie repurtate, pe care le-a dus, în chip minunat, cu vitejie.
În vremurile vechi, cu armamentul rudimentar și improvizat, oștenii români au luptat cu îndârjire demnă de admirat, ducând faima de apărători ai creștinătății în colțul răsăritean al Europei și în toate țările apusene.
Voevozii se așezau în fruntea oștilor românești, pe care le îmbărbătau și le avântau în lupte grele, care se încheiau mai totdeauna, cu victorii de partea românilor.
Războaiele, în trecutul istoriei românești, erau destul de dese – aproape câte o campanie în fiecare an – din pricina deselor încălcări ale țărilor.
Doctrina practicată în războaiele duse de români a fost aceea a apărării teritoriului național, – adică doctrina războiului defensiv.
Numai când a fost vorba de rezolvarea chestiunii reîntregirei neamului românesc, într`un acelaș singur cuprins de țară, atunci armata a purtat război ofensiv.
Multe sunt faptele de arme săvârșite în ultimul război al reîntregirei neamului românesc.
Aceste fapte nu pot să fie descrise în cadrul unui singur articol de revistă.
La ultimul război, în afară de armata activă, de rezerve și de miliții, pe diferitele fronturi largi și pe terenuri accidentate, a luat parte și tinerimea în serviciile dinapoia fronturilor și femeile au servit în spitale.
                                                   
Generalul Dragalina moare în linia I-a a luptelor din munții Gorjului.
Generalul Praporgescu moare în luptele din munții de pe stânga Oltului.
Moare Generalul Poetaș apărând pământul Basarabiei.
Mor vitejește în fruntea unităților, mulți coloneli, foarte mulți lt. coloneli și maiori, care au îmbărbătat pe soldați.
Numărul ofițerilor inferiori morți în cursul ultimului război a fost foarte mare: murind vitejește, la cot cu bravii soldați. Eroi anonimi.
Sute de mii de ostași umili eroi ai neamului românesc, au murit.
Soldați și gradați fără un braț, fără un picior, fără un ochi, hotărâți să fie reformați medical, au cerut să fie retrimeși pe front.
Bătrâni – veterani a încă două războaie recente – au cerut și au luptat, din nou, în 1916, în fruntea tinerilor ostași, mulți din ei, căzând eroic.
Regele Ferdinand I a decorat 75 de drapele ale regimentelor care s`au distins prin fapte de bravură și de bărbăție în războiul din 1916-1919.
Pilde frumoase au dat, pe front, în tranșee și în mijlocul răniților:  Regele Ferdinand I, M.S. Regina Maria și Membrii Familiei Regale, pentruca să adaoge la avântul războinic al luptătorilor pentru reîntregirea României, credința în biruință.

 II
 Ostașul român – ofițer sau soldat – este acelaș în timp de pace, ca și în timp de război: este bun, este foarte bun.
Un singur lucru îi trebuește ca să fie și să rămână bun: să aibă comandant și armament.
După afirmațiile căpeteniilor militare streine materialul uman, românesc, este excelent.
Soldatul român este rezistent la marșuri, îndurător în împrejurări grele, știe să sufere cu resemnare, se mulțumește cu mijloace modeste în repaosul bine-meritat, ca și în luptele aprige; o masă simplă, îi redă buna dispoziție; el cântă la bucurie ca și la mâhnire; joacă de frig, joacă după ceasuri de oboseală.
Ofițerul român e cel mai bun și cel mai apropiat tovarăș al soldatului: frate mai mare, părinte sufletesc și șef ascultat.
Corpul ofițeresc român e un corp selecționat, de elită, posedă o mare cultură generală și o perfectă pregătire profesională, calități care sporesc în mersul către gradele superioare, în raport cu experiența și cu vârsta.
Ofițerul român este un element, constant, de legătură între armată și societate, un factor determinant în evoluțiunea progresului și civilizației țării românești.
Soldatul român prețuește și iubește pe șeful său: săvârșește acte de devotament, de credință și de sacrificiu, cum rar se pot cità în alte armate.  
 
În această zi, mare, gândul nostru aleargă aici și mai departe – în timp și în spațiu la camarazii de eri și de astăzi, cu care se va puteà asigurà în viitor, trăinicia păcii, răsărită de atâtea sacrificii, comune, îndurate în războiul mondial de deunăzi, la care, cu toții, au luat parte sângeroasă: aliații și ostașii noștri, români.

 
General N. Negreanu

 
România Eroică, Anul XL – Nr. 5, Mai 1930, p.p. 15-16.TRADIȚIA CULTULUI EROILOR ÎN INTERBELIC
 


Pământul Sacru

 

Un grup de 200 studenți români, făcând o călătorie de studii la Grenoble în Franța, sub conducerea d-lui Șerban, profesor la Universitatea din Iași, au avut frumoasa idee de a duce într`o urnă, pământ luat de pe mormintele eroilor francezi care dorm în pământul românesc.
Această ideie, care ar părea bizară multora la noi, a produs o puternică impresie în Franța. Guvernul francez a decis ca acest puțin pământ sfințit de sângele și trupul ostașilor francezi morți în România, să fie primit cu mare ceremonie și a delegat pe d-l Honnorat ministrul instrucțiunei publice să asiste la acest act.
În aceste condițiuni, solemnitatea a luat în ziua de 19 Sept. 1920 un caracter înalt. Urna a fost așezată pe o estradă în amfiteatrul din strada vechiului Templu (Vieux Temple) în care se adunase o asistență extrem de numeroasă. Sala era încadrată cu tricolorul francez și român, iar studentele române purtau frumoase costume naționale.
Sau pronunțat înălțătoare discursuri pentru România, de d-nii: Honnorat, Ministrul instrucțiunei publice, Dumas rectorul Universităței din Grenoble, General Marioulet, guvernatorul orașului și al regiunei Lyon, iar pentru Franța au vorbit d-nii Take Ionescu, dr. Profesor Șerban și studentul Popa.
Muzica a intonat „La Marseillaise“, iar corul studenților români imnuri patriotice.
S`a format apoi imens cortegiu, cu o muzică militară în frunte, care a purtat în mod  solemn urna cu pământul sacru, în biblioteca Universității, unde se va păstra totdeauna.
Studenții români au lăsat cu acest prilej, cea mai bună amintire populațiunei din Grenoble.
Fie ca faptul acesta să rămână pentru noi toți un frumos exemplu de modul cum se respectă de celelalte națiuni, pământul în care dorm eroii lor. 

1) Societatea Mormintele Eroilor prin atașatul nostru militar din Varșovia face cuvenitele cercetări pentru identificarea acestor morminte românești.

 
 
România Eroică, Nr. 1/1921, p 15.

 TRADIȚIA CULTULUI EROILOR ÎN INTERBELIC
 


 

La data de 23 octombrie 1916, au debutat amplele operațiuni militare pentru apărarea defileului Jiului, în contextul desfășurării Primului Război Mondial. Sacrificiul suprem al generalului Ioan Dragalina, comandantul Armatei Române, precum și implicarea întregii populații civile, femei și copii din orașul Târgu Jiu, în luptele de pe Valea Jiului sunt descrise în articolul publicat de România Eroică în anul 1929, pe care îl redăm mai jos.

 
VICTORIA DELA JIU
 

Situația, în sectorul Jiului, era îngrijorătoare, pe frontul românesc, către sfârșitul lunii Octombrie 1916.
Comanda armatei 1-a fusese încredințată generalului Dragalina dela Cerna.
Bănățean de fel, blând și prietenos, adânc pătruns de simțul datoriei și al răspunderii, generalul Dragalina era chemat să facă față primejdiei ce apăsa la Jiu.
Ideea lui dominantă era să pronunțe o contra ofensivă viguroasă cu trupele disponibile ale diviziei XI, isbind inamicul de front și să`l lovească de flanc, cu un detașament mixt, ce era să vină din direcția Cerna-Baia de Aramă.
La comanda trupelor grupului Jiu era colonelul Anastasiu.
Deși obosit de drum și de lucru, după o noapte întreagă, Dragalina pornește în susul apei Jiului, în dimineața zilei de 25 Octombrie 1916, ca să îmbărbăteze luptătorii. La Lainici, în munții Gorjului știri vin că patrulele inamice pătrunseseră și se găseau spre sud, între Lainici și Bumbești.
La înapoere în îngustimea defileului, automobilul generalului merge cu năprasnică iuțeală prin locul primejduit al gloanțelor inamice. Patrulele trag, de zor, în generalul curagios și din sutele de gloanțe iată brațul drept lovit. Bravul general se împotrivește să fie evacuat și întârzie pe front: dar nevoit fu trimes în grija spitalului din palatul regal din Capitala țării unde, pansat și operat prea târziu, moare, curând, în ziua de 9 Noiembrie 1916, după celălalt viteaz general Praporgescu.

 
*
*          *
 

Inamicul își urma înaintarea spre sud.
În seara zilei de 26 octombrie, infanteria inamică scobora prin potecile munților Gorjului; capetele coloanelor zăreau orașul Târgu-Jiu, unde după ordinele lui Falken-hayn, avea să între în ziua de 27 Octombrie.
Trupele românești executau planul rânduit de viteazul general Dragalina, rănit, care se găsea grav bolnav cu harta întinsă pe patul suferinței sale, de unde conducea victoria trupelor dela Jiu, – ce era să-i ilumineze ultimele-i zile și ceasuri, întru realizarea visurilor sale pentru reîntregirea neamului.
Trupele noastre erau așezate în forma unei semi-cerc, în a căruia concavitate intrau trupele inamice. Centrul semicercului era la Turcinești pe apa Jiului de unde trupele românești se întindeau spre răsărit și spre apus.
Aci, la centru, se găsea brigada XXII mixtă, a inimosului colonel Obogeanu, care trebuia să împingă și să străpungă frontul inamic în direcțiunea Tetila-Sâmbotin-Schela.
Pe stânga Jiului spre răsărit era brigada XXI mixtă colonel Jipa, întinsă până la Bumbești care avea să atace inamicul în flancul stâng, fața la vest.
Batalionul maior Trușculescu avea să acopere Târgul-Jiu în spre nord, și să țină legătura cu detașamentul Dejoianu.
Acest detașament, tare de 4 batalioane infanterie, un escadron cavalerie și 2 baterii artilerie venea din direcțiunea Cerna-Baia-de-Aramă: primise însărcinarea să cadă în flancul drept și în spatele inamicului.
Ziua de 27 Octombrie 1916 va rămâne înscrisă, cu litere de aur, în istoria războiului nostru de întregire.

 

Oșteni români, olteni, par mai îndârjiți ca nici odata: sunt hotărâți să răsbune pe bravul general Dragalina.
Dis de dimineață, inamicul reîncepe mișcarea, spre sud, pe un front larg. E ceață. De abia la ora 10 dimineața, orizontul se limpezește.
Dela această oră începe contra-atacul de front și de flancuri de partea trupelor noastre.
Artileria română bate cu preciziune și cu un real efect în văzul tuturor.
Inamicul e sguduit, e turburat; caută să se împotrivească cu îndârjire.
Năvală oștenilor olteni e năpraznică.
Inamicul se clatină pretutindeni. La centru, bavarezii părăsesc arme; fug în spre Sâmbotin-Schela; cad prizonieri din parte-le.
La dreapta românilor, inamicul e gonit în munți.
La fel se petrec lucrurile în stânga noastră; impetuosul Dejoianu, cu detașamentul său, după un mars de 100 km, făcut în două nopți și o zi, cade în flancul și în spatele inamicului care e silit la retragere și la părăsire de material.
Inamicul, pretutindeni, e silit să se retragă și să lase prizonieri și material pe câmpul de luptă, refugiindu-se în munți.
Sublocotenentul de rezervă Pătrășcoiu, din satul Arsuri, cere voe dela comandantul său pe care o obține, ca să pună mâna pe artileria inamică, care trăgea din acel sat, – ceea ce și isbutește, în cât o capturează noaptea și întoarce tunurile spre inamic, cu care trage.

 *
*          *

O mică unitate germană se strecurase, din întâmplare, în dimineața zilei de 27 Octombrie în spre vestul orașului Târgu-Jiu.
Orașul era aproape pustiu. Puținii militari rămași, bătrâni, femei și copii erau în case cu polițiștii localității; mai se găseau și răniții din spital.
O vorbă își face drum, în auzul tuturor acestora, ca un curent electric ea străbate prin inimă: cu toții sar în afara orașului ca să răpună dușmanii cari încercau să pătrundă.
Subcomisarul Popilian își adună gardienii, cercetașii și elevii liceului iau arme dela spital dela răniții mai grav; femei, bătrâni, fete, băieți iau ce găsesc în curți; răniții din spitale părăsesc paturile. În fruntea tuturor acestora pune un căpitan rănit la picior, ce se găsea în spital, – cu toții pornesc la pod, pentru apărarea orașului.
Între cercetașii, care au luat parte la această luptă, se afla și cercetașa Ecaterina Teodoroiu care rămânând în rândurile oștirii, a fost înaintată în 1917, la gradul de sub-locotenent, în urma bravurii dovedită și în alte lupte, la care a luat parte.
Lupta îndârjită se deslănțue. Femeile îndeaproape cu bărbații; copiii aduc gloanțe; luptătorii trag și sgomot infernal se aude. Inamicul e zăpăcit că nu-i succede nici o încercare de a pătrunde în oraș.
Sublocotenentul Popilian dă asalt podului cu gardiștii și cercetașii; căpitanul rănit face o întoarcere a inamicului peste apa Jiului cu milițieni.
Răniții sunt transportați pe brancarde, de femei care vin pe linia de foc.
În după amiaza zilei, o companie a Comandamentului 59, din Romanați, aleargă la pod și fugărește inamicul; un grup de cavalerie din detașamentul Dejoianu face prizonieri.
Inamicul de pretutindeni e fugărit sau capturat. A doua și a treia zi, trupele române continuă urmărirea victorioasă. Inamicul perde, treptat, treptat, tot terenul câștigat, e silit la retragere grăbită, care se schimbă în o totală zăpăceală. Până în ziua obștescului sfârșit al viteazului Dragalina, care se interesa de mersul operațiunilor dela Jiu, armata noastră fugărise pe dușman!
Inamicul pierduse mult material de război, mulți prizonieri, avusese mulți morți și mulți răniți.
Victoria noastră dela Jiu a fost recunoscută și de inamici.

                                                                                                           N.N.
România Eroică Anul X, 1929, Nr. 11-12, p.p.25, 26, 27.

 
TRADIȚIA CULTULUI EROILOR ÎN INTERBELIC
 

 

Luna aceasta se împlinesc 93 de ani de la dezvelirea, în data de 13 octombrie 1929, a monumentului dedicat eroului Lt. Victor Ioachimovici, căzut în luptele desfășurate la Turtucaia, în timpul Primului Război Mondial, la data de 24 august 1916. Evenimentul, la care au participat membrii Societății „Cultul Eroilor“, ai Baroului Ilfov și ai Ministerului Armatei, a fost prezentat în articolul publicat de România Eroică în numărul său din anul 1930, pe care îl redăm mai jos.


Un monument simbolic

La cimitirul militar Belu, în ziua de 13 Octombrie 1929, a avut loc pioasă solemnitate, pentru desvelirea monumentului ridicat de d-l Emil Ioachimovici, avocat, pentru cinstirea Eroului Locot. Victor Ioachimovici, fiul său, mort în luptele dela Turtucaia la 24 August 1916, cât și pentru amintirea tuturor Eroilor căzuți în aceleași lupte, ale căror trupuri luate de apele Dunării au rămas fără morminte. Monumentul simbolizează aceste morminte.
La această solemnitate au asistat: familia Eroului, reprezentanți din partea Societății „Cultul Eroilor“, Baroului Ilfov, Ministerului Armatei și un public foarte numeros.
Un Escadron de onoare pe jos din Regimentul 9 Roșiori cu drapel și muzică a dat onorurile militare.

*
*          *

Victor Ioachimovici, doctor în drept dela Paris, locot. în rezervă  în Regimentul 36 Vasile Lupu, pleacă la decretarea mobilizării în 1916 să-și facă datoria pe câmpul de luptă atât de însuflețit, încât ultimele cuvinte ce-l despart de cei dragi de acasă, sunt de un eroism impresionant: „De va fi să fim împresurați, eu n`am să mă predau“. Ș`a plecat.
Aceste cuvinte sunt gravate și pe monument. Se avântă aprig în sângeroasa bătălie dela Staroselo. Bulgarii împresoară armata română. Alături de Victor Ioachimovici luptă vitejește Curtovici și Feraru și mulți alții, dar aceștia cad întâi.
Eroul continuă lupta, dar e prea slab față de cei ce-l înconjoară, și preferă moartea decât predarea. Își rupe sabia, iar cu revolverul își descarcă două gloanțe în inimă și se prăbușește în Dunăre.
Acesta îi este mormântul. Ultimele lui cuvinte au fost: „Trăiască România Mare“.

*
*          *

Tatăl Eroului a realizat o operă de artă adevărată, cât și de pioasă solicitudine creștinească, înălțând un monument, nu numai în amintirea fiului său, ostaș fără mormânt, dar și întru amintirea și gloria tuturor luptătorilor dela Turtucaia.
Monumentul, prin înfățișarea lui, prin totalitatea imaginelor ce reprezintă, și a simbolurilor cu înțeles adânc ce poartă – el însuși simbolic – este un exemplu și un isvor de inspirație, nu numai pentru operele comemorative pentru Eroi, dar și pentru cultul morților în general.
Această valoare a monumentului, cât și dorința de a pune un model deosebit, la îndemână celor ce vor să comemoreze un scump dispărut, fie din lumea Eroilor, fie din lumea tuturor, ne-a îndemnat să publicăm acest supliment al revistei „România Eroică“, cu descrierea monumentului, explicarea imaginelor și simbolurilor ce poartă, cât și cuvântările înălțătoare ținute la solemnitatea desvelirei.
 
România Eroică, Supliment 1930, p. 2.

 


TRADIȚIA CULTULUI EROILOR ÎN INTERBELIC


 

În toamna anului 1916, a avut loc bătălia de la Brașov pentru apărarea trecătorilor din Munții Carpați. În acest context, s-au desfășurat luptele de la gara Bartolomeu, pe care Gazeta Transilvaniei le invoca în articolul publicat în anul 1921, și pe care urmează să îl redăm în continuare.

                                                          
„O SERBARE PIOASĂ
 

Ținutul Bârsei ca și orașul Brașov, au fost în toamna anului 1916 teatrul unor lupte sângeroase și disperate. Nevoită să se retragă în fața inamicului superior ca număr și armament, unitățile armatei Române, au susținut o luptă pe viață și pe moarte, cedând numai după sângeroase ciocniri terenul.
Mulți eroi, în cea mai mare parte necunoscuți și-au găsit moartea pe aceste câmpii, în luptele din preajma Brașovului și mai ales în luptele de la Gara Bartolomei.
Osemintele acestor eroi au fost adunate de mâini pioase într`un cimitir comun lângă gara Bartolomei pentru aducerea aminte a generațiilor de mâine, pentru recunoștința ce o datorăm celor ce s`au jertfit pentru neam.
Cea mai grăitoare dovadă, despre recunoștința ce o datorăm desrobitorilor Ardealului, au dat-o însăși iubiții noștri Suverani, cari au ținut să fie de față la această serbare pioasă.

 
Baia de sânge de la Bartolomei
 

Unul din cele mai sângeroase episoade ale luptelor din toamna lui 1916, s`a petrecut fără îndoială la Bartolomei. Armata a II română fiind în retragere, o companie din regimentul 45 infanterie (Vlașca) primise ordinul să oprească înaintarea inamicului desfășurându-se în linie de trăgători dealungul liniei ferate, iar o altă jumătate de companie sub conducerea căpitanului Christescu, dincolo de gara Bartolomei.
Armatele inamice înaintau din trei direcții din spre Făgăraș, Sf. Gheorghe și Feldioara.
Timp de 2 zile unitățile românești așezate dealungul liniei ferate, au susținut lupta care se desfășurase între Sf. Petru și Brașov, oprind înaintarea dușmanului și înlesnind astfel retragerea grosului armatei Române.
A fost o lupta uriașă, în cursul căreia compania și jumătate din regimental 45 își cheltuise întreaga muniție.
Inamicul văzând rezistența îndârjită ce i se opunea, crezu că are în fața sa o puternică ariergardă românească. Concentră deci forțe și mai mari și în noaptea spre 10 Octombrie, efectuă trecerea liniei ferate mai sus de Bartolomei, silind jumătatea de companie să se retragă din fața inamicului.
Prin retragerea aceasta subită, în decursul nopței, aripa stângă a liniei de trăgători care se află înșirată dealungul căei ferate de dincoace de gară rămase descoperită și neînștiințată de cele întâmplate.
Inamicul care trecuse astfel linia ferată folosindu-se de întunericul nopței, a strecurat două mitraliere într-un canton de lângă gară, așezându-le într`un canton de lângă gară, așezându-le într`un geam spre flancul stâng al liniei de trăgători, iar în spatele chiar al liniei românești se furișaseră soldați germani înarmați cu granate de mână.
În zorile dimineței de 10 Oct. compania s`a trezit deodată luată din flanc de un foc ucigător de mitraliere. Mulți soldați au căzut chiar în primele momente.
Cei rămași în viață au început să se retragă. Făcând însă câți-va pași înapoi au fost întâmpinați cu granate de mână. Din cei 250 de soldați câți se găseau acolo nici unul nu a scapat cu viață. Toți au fost uciși în mod barbar din flanc și din spate.
Actul acesta de cruzime pe care-l recunoaște și inamicul în descrierea luptei de la Bartolomei, a fost fără de îndoială un act de răzbunare pentru lupta de 2 zile pe care au susținut-o eroii români căzuți.
Imediat după luptă un ofițer inamic a fotografiat linia de trăgători cu soldați români uciși, pe care o reproducem.

 
Cimitirul și monumentul
 

Când treci bariera Brașovului vechiu spre drumul Stupinei; ochiul ți se oprește asupra unui nou cimitir care se înalță la dreapta dealungul liniei ferate, pe locul unde acum 5 ani sângele a curs șiroaie...
Este cimitirul eroilor de la Bartolomei, care cu ajutorul d-lui căpitan Iorga, un om de inimă și de inițiativă, a luat în scurt timp ființă devenind un loc pios de pelerinaj pentru toți cei cari știu să prețuiască și să cinstească jertfa neprihănită a mucenicilor unui neam, scăpat prin jertfa lor din lanțurile robiei.
Cimitirul a fost ridicat cu multă trudă deasupra liniei ferate și are o lungime de 250 metrii. Sunt 18 morminte înzestrate cu ornamente, cu straturi de flori și de verdeață.
În mijlocul cimitirului se înalță un monument masiv de o înălțime de aproape 3 metrii. Pe un piedestal masiv, construit din blocuri de piatră, este fixat un vultur – simbolul gloriei veșnice. – Monumentul e încadrat de 8 obuze mari de piatră legate cu lanțuri mari de fer.

 
Serbarea
 

Cu toată vremea rece și ploioasă, brașovenii au venit în număr mare la serbarea pioasă pentru inaugurarea monumentului eroilor de la gara Bartolomeiu. Orașul a fost frumos pavoazat – în special calea Victoriei (str. Fântânei) și str. Lungă erau ornate cu verdeață și steaguri.
Ordinea polițienească era ținută de jandarmi și sergenți călări. Serbarea s`a desfășurat impunătoare și în perfectă ordine.
MM, LL, Regele și Regina, însoțiți de A.S.R. Principle Moștenitor și Principesa Maria au sosit în gara de Nord la ora 11, primiți de d-nii prefect al județului, primarul orașului și prefectul poliției. Primarul orașului d-l dr. Schnell, a salutat pe Suverani, oferindu-le tradiționala pâine și sare.
Dela gară s`a format un cortegiu regal de automobile, în cap cu două automobile în cari se aflau șefii autorităților civile.
Sosirea MM, LL la Bartolomeiu a fost salutată cu mii de urale entuziaste. Regele și Principele Moștenitor au trecut în revistă gărzile de onoare ale celor 15 regimente, reprezintate la serbare. În mormintele dela Bartolomeiu sunt eroi, soldați și ofițeri din (..0) regimente, cari au trimis steagurile lor să fâlfâie deasupra monumentului ridicat pentru glorificarea faptelor lor.
Suveranii iau loc în tribună și serviciul divin începe, oficiat de protopopii dr. V. Saftu și Borzea de la Făgăraș și Comănescu dela Codlea, înconjurați de preoții Prișcu și Stinghe (Sf. Nicolae) Maximilian (Brașovul – vechi), Mereț (Cetate), Greceanu (Herman), Simption (Săcele) și Furnica.
Protopopul Brașovului, dr. V Saftu ridică o înălțătoare rugăciune pentru sănătatea MM. LL.și a întregei dinastii, – apoi, inspirit de glasurile eroilor, serafimii în Ceruri, amintește porunca lor la iubire, pace și muncă pentru refacerea țărei.
Prefectul județului, d-l V. Mateescu, într`o descriere a luptelor după un scriitor german, predă monumentul în grija orașului. Termină strigând Trăiască MM. LL. Regele și Regina și Principele Moștenitor.
Primarul Brașovului, Dr. Schnell, citește în românește, angajamentul pios de-a păstra cu sfințenie monumentul eroilor dela Bartolomeiu și aduce omagiul orașului Suveranilor.
D-na general Dragalina, membră a Soc. Mormintele eroilor, aduce mulțumiri pentru felul cum Brașovul știe să aducă recunoștință eroilor. Arată care este datoria noastră față de aceia cari au repus cununa gloriei unui neam întreg.
Cel din urmă ia cuvântul d-l (…) Găvănescu care aduce într`o (…) mai cuvântare, salutul oștirei din corpul VII de armată și încredințarea dragostei și supunerei soldatului față de MM. LL. Regele și Regina. Dovezile acestora sunt jertfele eroilor cari au fost și astăzi sărbătoriți pios în prezența Suveranilor.
Apoi, MM. LL. Principele Moștenitor și Principesa Maria însoțiți de suită depun crini albi pe morminte. M.S. Regele cere să-i fie prezentat căpitanul I. Iorga pe care-l felicită călduros. M.S. Regina, de-asemenea mulțumește căpitanului Iorga pentru ceea-ce a făcut la Bartolomeiu ca să eternizeze sacrificiul eroilor.
Serbarea s`a terminat prin defilarea trupelor și a gărzilor de onoare cu cele 15 drapele. În ovațiuni nesfârșite Suveranii au plecat la ora 1 la gara mare, de unde cu un tren special s`au dus la București.“


(După Gazeta Transilvaniei)
România Eroică nr. 3 din 1921 p.p. 7,8,9.

 TRADIȚIA CULTULUI EROILOR ÎN INTERBELIC
 

 

Anul acesta se împlinesc 90 de ani de la inaugurarea, la data de 9 octombrie 1932, a monumentului eroilor din Comuna Fratoștița, Jud. Dolj. Cu acest prilej, redăm articolul publicat în numărul 10-12, Octombrie-Decembrie 1932 al revistei România Eroică despre acest eveniment.
 
MONUMENTUL EROILOR DIN COMUNA FRATOȘTIȚA
(fragment)
 
În ziua de 9 Oct, 1932 s`a serbat desvelirea monumentului eroilor din Comuna Frătoșița, Jud. Dolj, în prezența clerului și autorităților, cu această ocaziune s`a relevat activitatea culturală depusă de această comună.
Datorită membrilor „Casei Naționale de sfat și citire“ din această comună, s`au strâns până în prezent peste 1500 de cărți, 10 reviste populare în abonament anual, etc.
În cadrul frumoasei activități, s`a instalat un aparat de Radio, se urmărește apoi promovarea și întreținerea obiceiurilor românești în port, jocuri și cântece, se caută reînvierea cusăturilor românești prin instituire de premii pentru cele mai bune realizări.
Frumoasele rezultate căpătate în urma  muncii depuse de cetățenii acestei Comune și mai ales de D-l Căpitan Ureche, președintele Casei de Cetire și al Comitetului de Construcție al Monumentului, pot servi drept pildă tuturor locuitorilor acestei țări.
[…]
E.M.K.
România Eroică Anul XIII – Nr. 10-12, Octombrie-Decembrie 1932, p. 18.


TRADIȚIA CULTULUI EROILOR ÎN INTERBELIC
 

 

Voluntara  
Episod din luptele de la Mărășești de R.M.
 
 În cripta eroilor din Mausoleul Neamului dela Mărășești, printre osemintele eroilor cunoscuți și necunoscuți așezate acì, spre veșnică odihnă, sunt și o mână de oseminte mici, ale unui copil, să tot fi avut 16 ani.
Aceste oseminte încununate și ele de aureola zilelor de glorie ale Neamului Românesc, sunt ale fecioarei Maria Ion Zamfir din Mărășești, iar împrejurările în care această copilă a căzut jertfă nechemată dar primită pe altarul de sacrificii al răsboiului nostru de întregire, sunt pe cât de simple pe atât de duioase și iată cam cum se toarce firul povestirei acestor împrejurări.
Erà în preajma luptelor dela Mărășești. La observatorul dela Rateșul lui Haret (Putna), nu departe de Răzoare, erau 2 ostași. Unul se urcase într`un copac înalt de unde putea să vadă mai bine mișcările inamicului și comunica cele ce vedeà celuilalt soldat, care în genunchi, lângă copac, le transmiteà prin telefon la postul de comandă.
Bombardamentul era rar și de o parte și de alta; când și când câte o vâjâitură urmată de trăznetul exploziei, pe când gloanțele, țiuiau și sbârniau într`una ca niște roiuri amestecate de țânțari și albine uriașe.
Deodată ostașul din copac băgă de seamă că vorbește singur și că tovarășul lui de jos nu mai comunicà nimic la telefon. În acelaș moment telefonul prinse a sbârnâi, dar înăbușit, ca și cum ar fi fost închis într`o cutie. Fără a se uità în jos, spre a nu pierde din ochi mișcările dușmanului, strigă la el:

”Mă, da tu de ce taci? N`auzi cum sbârnâe telefonul? Hai! Spune că și pe sub geana
delușorului din dreapta au prins a se strecurà infanteriști… Hai zi! Ce taci?...D`apoi tu ăi fi dormind acù? Și de data asta uitându-se în jos își văzù tovarășul răsturnat peste telefonul care sbârnâià într`una.
Cam pricepù el ce s`a întâmplat și cu o strânsoare de inimă își mai aruncă odată ochii de cercetă zarea și se coborî repede din copac.
Telefonistul căzut peste aparat, era mort. Un glonț îl răzbise drept în inimă și se stinsese fără strigăt, fără gemet, așà deodată cum ai stinge o lumânare... Și telefonul sbârnâia într`una… Pe semne comandantul aveà zor să știe ce mai face inamicul. Dar ostașul coborît din pom, lasă că erà amărât de moartea camaradului, dar știà și nu prea știà bine seama telefonului și luându-l în mână începù a-l sucì și a-l învârtì doar de i-o aflà meșteșugul. Tot strângându-l de ici, apăsându-l colo și vorbind în pâlnie se pomeni ca o nemerì, căci fu auzit și întrebat ce s`a întâțmplat și ce mai este, iar el raportă scurt și repede cele văzute și întâmplate, cerând un om în locul celui căzut.
Dar oameni pentru telefon nu mai erau, toți cei rămași până acum teferi stau cu arma în mână, gata să năvălească în dușman, așà că ostașul nostru primì ordinul de a observà și comunicà singur cum va putea mai bine.
Tocmai se uità să-și aleagă un loc unde să poată vedeà bine și de jos, când, zări pe cineva din spre sat alergând spre dânsul, și rămase uimit, când se pomeni lângă el cu o fată, cam bălae, chipeșă și vioaie care-i zâmbià cu prietenie, dar care încremeni și lăcrăma când dădù cu ochii de cel întins fără suflare lângă copac.
Ostașul încremenì și el o clipă cu ochii la fată, că erà mândră și-i aminteà pe         soru-sa și pe toate fetele de o seamă rămase acolo în satul ocupat de dușman. Dar își reveni și reamintindu-și însărcinarea ce avea și care nu suferea întârziere, întrebă pe fată, ca una ce cunoșteà locul mai bine, de unde s`ar vedeà de jos mai bine zarea spre dușman.
Pe semne că fata erà deșteaptă și curagioasă și pricepù numai decât ce s`a întâmplat și încurcătura ostașului, că răspunse:
Apoi numai din copacul ăsta se poate vedeà bine, dar d-ta cu telefonul nu te poți suì
și eu la telefon nu pot vorbì, așà că am să mă sui eu în copac și ți-oi spune tot ce oi vedea câtu-i e zarea.
Ostașul vru să se împotrivească, mai ales că gloanțele roiau acum mai dese și
bombardamentul de artilerie se întețise și el, dar rămase pe buze cu cuvintele:
Nu te urcà, că te împușcă..., pe când fata sprintenă se și cățără ca o pisică în copac
și cât ai clipì fu în vârf de unde-i strigă:
Nu te teme că mă împușcă, că ori nu mă vede, ori de m`or vedeà, vede că`s femee
și doar nu se răsboiesc ei cu femeile…
Socoteală copilărească, dar nu erà vremea acum de nici un fel de tocmeală. Ostașul tăcù și fata cercetând zarea începù să spuie ce vede, însă în loc să stea mai ascunsă, în frunziș, sau după tulpină, ea se tot aplecà, se cățărà tot mai sus, dând crengile și frunzele la o parte spre a vedea mai bine mișcările de împotrivire ce făceau ai noștri, și care-i bucurau sufletul de-i luminà fața ca la îngeri.
Un obuz căzut în apropiere explodă cu o detunătură ca de trăsnet...
Dă-te jos!, strigă soldatul către fată, îngrijat acum mai mult de soarta ei.
Fata râse:
Nu mă dau, că nu mi-e frică, și apoi ia te uită ce de mai Nemți vin dinsprte colțul
pădurii. Rânduri, rânduri ies și se tot avântă spre ai noștri!!...
Înmărmurit de curajul fetei, ostașul nu-i mai zise nimic, ci comunică la telefon spusele fetei.
Dar, un alt obuz venì urlând ca o spaimă de cutremura cu el întreg văzduhul și se abătu cu un trăsnit mai năprasnic, de data asta chiàr în fața copacului la câțiva pași...
Sfărâmăturile împreună cu pământul răscolit împroșcă tot copacul și ... telefonul sbură împreună cu mâna ce-l țineà...
Când ostașul se deșteptă din emoțiunea în care-l aruncase explozia și durerea ranei sale, se uită în copac. Fata nu mai erà. Îngrozit plecă ochii în jos spre a vedeà ceiace ghicise: Fata zăceà jos într`un lac de sânge ce-i curgea din cap. O schijă de obuz o lovise în frunte.
Se târî până la ea. Era fără suflare. Câteva raze de soare strecorate printre frunzele copacului îi mângâiau obrajii.
Atât a fost...
Postul de observație dela rateșul lui Haret își făcuse până la sfârșit datoria, iar duhul răsboiului primise pe lângă jertfele ce-și alesese și pe aceia ce se oferise singură.
... Nu i-a fost dat să trăiască, să fie soață, să fie mamă duioasă cum e chemarea femeilor în lume, ci în locul îmbrățișării mirelui, i-a fost dat copilă încă, îmbrățișarea de foc a glontelui ucigător, iar din sângele ei nu i-a fost dat să nască prunci, ci nevinovat și generos a curs pe pământul iubit ce până ieri cutreerase și însemnase cu toate amintirile copilăriei ei.
Odihnește-te în pace copil viteaz care ai nesocotit moartea, la loc de cinste, alături de camarazii tăi căzuți ca și tine vitejește pe câmpiile străbune, pentru apărarea și întregirea lor și fiți siguri cu toții că dacă toate trec și toate se uită în lumea asta, sacrificiul vostru glorios este veșnic, fiind pecetluit cu sângele vostru pe pământul ce ați apărat și înscris cu litere de văpae în chiar veșnicia în care ați intrat.
VII 1.24   R.M.

 
România Eroică Nr. 5-6/1924 pp.2-3.
 


La trei ani de la înființarea sa, la 12 septembrie 1919, Societatea „Mormintele Eroilor căzuți în Război“ publica în numărul III al revistei România Eroică, Darea de Seamă a Adunării Generale a Societății, cuprinzând un rezumat al bilanțului activității pentru anii 1921-1922. După cum reiese din prezentarea de mai jos, materialul reprezenta un volum de 80 de pagini, conținând toată activitatea depusă de către membrii societății, în cei doi ani de referință.
 
Asupra Adunărei Generale a Soc. Mormintele Eroilor Căzuți în Războiu
 
Joi, 15 iunie trecut, la ora 4 după prânz, a avut loc în sala de arme a Cercului Militar din Calea Victoriei, București, Adunarea Generală a Soc. Mormintele Eroilor, căzuți în războiu, sub preșidenția I.P.S. Mitropolit Primat al României, Miron Cristea, care e și Președintele activ al Societăței.
Membrii fiind în numărul cerut de statute, s`a dat lectură Dărei de Seamă a Comitetului Central al Societăței asupra activităței ei pe anul 1921-1922, care activitate este rezumată într`un  volum de aproape 80 de pagini imprimat, unde se găsesc toate datele și toată munca depusă în cursul anului 1921-22 atât de Comitetul Central cât și de către toate Comitetele filiale din țară, cum și rezultatele și succesele dobândite în misiunea propusă prin statutele și regulamentul Societăței.
Spre a se vedea toată desfășurarea de energii și sacrificiile făcute de Societate în misiunea ei, nu se poate vedea mai esplicit și documentat decât procurându-ți această Dare de Seamă.
Totuși, de și spațiul nu ne îngăduie a reda și noi cifrat această nobilă și înălțătoare activitate a ei, vom da numai un scurt rezumat în aceea că, în cursul anului budgetar, trecut, al Societăței, Comitetul Central împreună cu Comitetele din provincie, a înființat un număr destul de însemnat de cimitire, împrejmuindu-le și înfrumusețându-le cu plantații de arbori și flori și cu aleie; iar în unire cu Comitetele Mormintelor Eroilor din Străinătate, și a delegațiilor Crucei Roșii Franceză, Engleză și Americană, a înființat și sprijinit la îngrijirea cimitirelor de eroi prizonieri români din Italia, Franța, Germania, etc., și care cimitire după ilustrațiile redate în revista noastră, nu pot face decât cinste atât sprijinitorilor noștri aliați, cât și Comitetului nostru Central.
Tot societatea, ca și în exercițiile trecute, a procedat la deshumarea a zeci de mii de eroi români, francezi, etc., căzuți pentru patrie pe meleagurile pământului românesc: pe cei ceruți de familii i-a transportat la cimitirele din localitățile cerute, iar restul, pe acei împrăștiați sau acoperiți de tranșee i-a îngropat la cimitirele de Eroi. Tot societatea a încurajat ridicarea de monumente pentru comemorarea actelor de vitejie și a marelor jertfe a armatei noastre pentru înfăptuirea marelui nostru ideal istoric;  a ridicat un număr însemnat de troițe pe mormintele ofițerilor și a vitejilor morți, care s`au deosebit prin actele lor de bravura pe câmpul de luptă. Afară de aceasta, Comitetul Central a încurajat și partea sufletească a operei sale, sprijinind și un organ de publicație, care azi ca tehnică și ca conținut și-a dobândit un loc de cinste printre publicațiile de educație națională dela noi și care organ e însuși revista noastră și în care redăm această lămurire asupra Adunărei Generală a Societăței Mormintele Eroilor.
 
Ioan Dragoslav
România Eroică Nr. 3, iunie 1922
 
În contextul sărbătoririi, în luna septembrie a.c., a 103 ani de la înființarea, la data de 12 septembrie 1919, a Societății „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război“ (denumită societatea „Cultul Eroilor“, începând cu anul 1927), prezentăm, în continuare, articolul publicat în revista România Eroică la împlinirea a 10 ani de activitate a societății, cu prilejul organizării – la data de 16 mai 1929 – a unei expoziții omagiale pe această temă.
 
Expoziția Societății ”Cultul Eroilor”
(PARCUL CAROL I PAVILIONUL BANAT)
 
În cursul acestui an Societatea împlinind 10 ani de activitate a organizat o expoziție în legătură cu cultul eroilor.
Această expoziție s`a inaugurat la 16 Mai a.c. în prezența  A.S.R. Principesa Elena și a Î.P.S.S. Patriarhului Dr. Miron Cristea, Înalt Regent, Președintele Soc. „Cultul Eroilor“.
Guvernul a fost reprezentat prin Domnul Iuliu Maniu președintele Consiliului de Miniștri, general Cihoski Ministrul de Răsboi, Costăchescu Ministrul Instrucțiunii, Gr. Iunian Ministrul Justiției, I. Mihalache Ministrul Domeniilor, Pan Halipa Ministrul Lucrărilor Publice, Mironescu Ministrul Afacerilor Străine, Eduard Mirto Subsecretar de stat la Interne. Din partea armatei au asistat d-nii: G-ral de Corp de Armată, Mărdărescu, G-ral de Divizie Petalla G-ral de Divizie Rudeanu, G-ral D. Popescu Secretar General al Ministerului de Răsboi, General Panaitescu Comandantul Corpului II Armată, General Eracle Nicoleanu Prefectul Poliției Capitalei, General Manolescu directorul general al Societății, General N. Negreanu director superior și Lt.-Colonel Makarovitsch director, D-nul Căpitan Vittorino Vespassiani de la Legația Italiană.
Î.P.S.S. Patriarhul, Președintele Societății a ținut următoarea însuflețită cuvântare:
 
ALTEȚĂ REGALĂ ȘI
IUBIȚI CREDINCIOȘI
 
Înțeleptul Solomon în ale sale „Proverbe“, ne spune: ”Până ajungi la cinste, trebuie să suferi mult”.
Tot astfel datu-i-a fost poporului nostru românesc să sufere nesfârșit de mult, timp de veacuri, până să ajungă la cinstea de care se bucură astăzi printre popoarele europene.
Și drept răsplată a îndelungatelor și grelelor noastre suferinți, bunul Dumnezeu ne-a făcut parte să ne vedem visul nostru împlinit, sub sceptrul prea gloriosului adormit întru Domnul Rege Ferdinand   I.
Sângele din belșug jertfit al ostașilor vechiului Regat frământatu-s`a cu glia strămoșească, formând temelia solidă, pe care s`a ridicat edificiul mândru al României Mari.
O nobilă și pioasă și patriotică datorință ne îndemna, să cinstim memoria celor ce prin jertfa lor ne-au adus întregirea Neamului.
Din nevoia de înfăptuire a acestei înalte îndatoriri naționale, a luat naștere în 1919 Soc. „Mormintele Eroilor“, devenită azi „Cultul Eroilor“, chemată fiind ca prin opera sa să vorbească viitorimii despre jertfele și izbânzile noastre, despre frumusețea virtuților ostașilor noștri, despre nezdruncinata tărie din toate timpurile ale sufletului românesc, unul și indivizibil deapururi.
Pornită după îndemnul și sub înalta oblăduire a M.S. Reginei Maria, Soc. „Cultul Eroilor“ capătă în curând o estindere nebănuită.
Din toate colțurile Țării întregite răsar energii nouă pentru închegarea și desăvârșirea operei M. Sale.
Chemat să prezidez activ această societate, am primit fiind convins că pilda de jertfire pentru mântuirea altora, a lui Hristos – Dumnezeu omul care stă la temelia creștinismului, nicăieri n`a fost mai mult urmată decât prin înălțătoarele jertfe ale ostașilor noștri răsărite din iubirea de lege, de rege, de glia strămoșească și din iubirea cătră frații, cari așteptau să fie mântuiți de perzania lor în massa străinilor.
Opera Soc. „Cultul Eroilor“ nu este dar numai împlinirea unei îndatoriri de pietate și recunoștință față de cei căzuți, ci și de concentrare a acestor pilde la locuri de onoare, de unde să influențeze educativ generațiile viitoare. Ea este piedestalul, pe care trebuie să se edifice întreaga noastră conștiință națională, pentru ca la lumina trecutului glorios, să pregătim temeinic viitorul sufletesc al Neamului, a cărui unitate sufletească odată desăvârșită să nu poată fi sfărâmată de nici-o putere pământească.
Crezul acesta moral, inspirat din adâncimea învățăturilor creștine, atât de glorios ilustrate de atâția eroi, ale căror morminte le îngrijim formează piatra din capul unghiului operii noastre.
Și trebue să mărturisesc, că ostenelile noastre de 10 ani n`au fost zadarnice.
„Ziua Eroilor“, sărbătorită cu atâta însuflețire în toate colțurile Țării noastre și de toate popoarele cu care conviețuim pe pământul nostru strămoșesc, este o luminoasă dovadă că roadele osîrdiilor noastre sunt frumoase.
Această înfrățire între toți cetățenii acestei Țări, fără nici-o deosebire de origine etnică, sau confesiune, este o indicație destul de vorbitoare despre spiritul înțelept ce însuflețește poporul românesc în cele mai înalte manifestări ale sale.
Deși cu mijloace materiale restrânse, Soc. „Cultul Eroilor”a reușit să-și îndeplinească în cursul celor 10 ani de activitate de până acum o foarte bună parte din înaltele sale îndatoriri.
Opera este nesfârșit de vastă, dar munca necurmată ce se desfășoară de Societatea noastră și în întreaga Țară este o chezășie că în scurt timp vom izbândi pe deplin.
Nevoind a lăsa nici acest prilej să treacă, exprim recunoștința noastră tuturora acelor care s`au învrednicit a sluji opera sfântă ce urmărim, ușurându-ne sarcina.
Spre a înfățișa tuturor în pilde vii opera sa, Soc. „Cultul Eroilor“, cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate, a organizat această expoziție, în care sunt realizate, atât cât mijloacele o permit, modele din lucrările sale executate pe teritoriul Țării, cât și manifestările stârnite în opinia publică prin activitatea societății.
Osebit prin această expoziție se urmărește să se facă cât mai cunoscută opera societății și modul său de a lucra.
Doresc ca munca noastră de până acum să constituie un imbold pentru toți de a ne ajuta în greaua dar nobila sarcină ce ne-am luat, pentru ca opera noastră să fie desăvârșită, arătând tuturor, că țara n`a dat uitării nici după moarte pe aceia, cari i-au dat ei totul: viața. Slavă lor!
 
Apoi Domnul general Manolescu Directorul General al Societății a dat lămuriri asupra obiectelor expuse în legătură cu cultul eroilor și activitatea Societății.
În ziua de 18 Mai expoziția „Cultul Eroilor“ a fost vizitată de M.S. Regina Maria. Atât M.S. Regina Maria cât și A.S. Princepesa Elena au rămas foarte impresionate în fața troițelor executate în Atelierele Societății, a fântânelor comemorative de eroi, semnului aducerii aminte ce se așează pe fațadele caselor, unde au trăit și unde au învățat să-și facă datoria ostașii români căzuți în răsboi, cât și a diapozitivelor ce reprezentau cimitire de onoare și lucrări comemorative, precum și a tuturor obiectelor expuse în legătură cu cultul eroilor.
Atât M.S. Regina și A.S.R. Principesa Elena, cât și membrii Guvernului, apreciind activitatea înălțătoare desfășurată de Societate au exprimat mulțumiri și felicitări conducătorilor pentru modul cum au înțeles să desăvârșească această pioasă operă națională, spre cinstirea memoriei ostașilor căzuți în răsboi și spre mângâerea urmașilor lor.
Expoziția rămâne deschisă până la 19 Iunie și poate fi vizitată de oricine. În interiorul expoziției se află lucrările menționate în următorul program.
 
 1. Cartea Neamului 1916-1919.
 2. Relicve dela eroii răsboiului de întregire.
 3. Cărți vechi și Hrisoave din trecutul românesc.
 4. Proiect de osuar monumental pentru eroi.
 5. Așezarea eroilor în osuar.
 6. Model de sarcofag.
 7. Fântâna Eroilor din Toplița (miniatură).
 8. Cimitirul Eroilor (miniatură).
 9. Proect de troiță cișmea pentru comemorarea eroilor.
 10. Semnul «Aducerii Aminte» aplicat pe o casă.
 11. Proect de banchetă de odihnă cu «Semnul Aducerii Aminte».
 12. Macheta Mausoleului de la Mărăști (Soc. Mărăști).
 13. Diapositive – Vederi de Cimitire de Eroi și Monumente comemorative.
 14. Câți-va oameni de seamă din trecutul Neamului Românesc.
 15. Proect de Fântână monumentală pentru comemorarea eroilor.
 16. Proect pentru «Cartea de Aur».
 17. Proecte de «Iconostas» pentru Cartea de Aur.
 18. Albume de Troițe Cimitire și Monumente existente.
 19. Publicațiunile Societăței ”Cultul Eroilor”.
 20. Diagrame rezumative.
 21. Diferite proecte de Monumente și Troițe comemorative.
 22. Harta României întregite cu arătarea stadiului lucrărilor de centralizări de eroi și organizări de cimitire.
 23. Harta României întregite cu arătarea stadiului lucrărilor comemorative.
 24. Fotografii de Eroi (Colecția Societăței în curs de complectare).
 25. Diferite machete de Troițe și Monumente comemorative.
 26. Câteva Registre de Cimitire de Onoare.
 27. Macheta Mausoleului eroilor italieni Ghencea.
 28. Modele de Troițe comemorative de stejar, marime naturală.
 29. Modele de Troițe comemorative de piatră marime naturală.
 30. Modele de poartă românească (miniatură).
 31. Tabloul situației Mausoleelor din Țară.
 32. Flori și plante din sera Societății.
 
Toate modelele expuse sunt executate în atelierele Societății Cultul Eroilor Ghencea.
Expoziția Cultul Eroilor este realizată cu concursul artistic al Domnului Pictor Gh. Chirovici.
La această expoziție expun lucrări și proecte următorii artiști sculptori și arhitecți:
 
S. Baloșin             P. Șerbănescu           Burcă                Mățăuanu
C. Nanescu           Stopa                         Bârlad              Mac Constantinescu
G. Simota             V. Ștefănescu            Becker              Onofrei
Fl. Stănculescu      I. Ștefănescu             Bordenache      Tudor
Cristinel                 Babic                        Hette                 Var
 
România Eroică Anul X – Nr. 5 Mai 1929 p.p.19, 20.
 La sfârşitul Primului Război Mondial, România a obținut în urma acordurilor de pace semnate în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, recunoaşterea internaţională a înfăptuirii unui deziderat naţional, făurirea României Mari. La acest moment de împlinire naţională s-a ajuns datorită jertfei a peste 330.000 de militari români căzuţi la datorie pe teritoriul Patriei şi în străinătate.
Cultul eroilor români devenise o datorie morală a statului român, o responsabilitate pe care România şi-o asumase prin semnarea tratatelor de la Versailles şi St. Germaine en Laye, care prevedeau printre altele, obligativitatea întreţinerii mormintelor militarilor îngropaţi pe teritoriile statelor foste beligerante – inclusiv mormintele prizonierilor şi internaţilor civili morţi în captivitate – precum şi a operelor comemorative de război dedicate acestora.
În acest context, prin Decretul regal nr. 4106 din 12 septembrie 1919, sub direcţia Ministerului de Război, s-a înființat Societatea „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război“, având scopul de a identifica, centraliza şi amenaja pe teritoriul României, mormintele tuturor militarilor români sau străini, „căzuţi în timpul şi din cauza războiului”, precum şi a tuturor celor care „au căzut, îndeplinind un serviciu comandat, la oricare din formaţiunile armatei”. Ulterior, prin Legea din 02 iunie 1927, Societatea „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război“ şi-a schimbat denumirea în Societatea „Cultul Eroilor“
Scopul înființării societății a fost expus pe larg de generalul N. Negreanu în numărul 1-2 din 1934 al revistei România Eroică, din care redăm un fragment.
 
Societatea ”Cultul Eroilor”
– La împlinirea a 15 ani de activitate –
(fragment)
 
Ființa și rostul societății noastre au fost determinate ca urmare a războiului mondial, la care și țara noastră a participat. Din prevederile art. 225 și 226 ale tratatului de pace dela Versailles rezultă câteva principii cardinale cu privire la opera Cultul Eroilor:
Să se impună națiunilor foste beligerante întreținerea tutulor mormintelor ostașilor îngropați pe teritoriile țărilor respective.
Să se recunoască orice comisiune însărcinată cu identificarea mormintelor, sau cu ridicarea monumentelor comemorative și înlesnirea acestora, ca atare, pentru îndeplinirea acestor misiuni.
Să se înlesnească repatrierea osemintelor, cu respectarea, bineînțeles, a legislațiilor naționale și a normelor higienice.
Mormintele foștilor prizonieri de război și ale foștilor internați sunt asimilate mormintelor militare.
Să se procure națiunilor interesate listele complecte ale morților în timpul războiului, cu toate informațiunile trebuitoare pentru identificare: numele, gradul, regimentul, numărul mormântului, locul înhumării (cimitirul, situația), data morții, etc.
Pentru aplicarea principiilor enunțate mai sus s`au creiat diferite instituțiuni, după cum suntem informați, până acum, în următoarele țări:
Belgis: una, la ministerul apărării naționale, serviciul geniului; alta la acelaș departament, la serviciul mormintelor de război.
Germania: are două asociațiuni care sunt patronate de Reich.
Anglia: are o comisiune patronată de Stat.
Franța: are una oficială, la Ministerul pensiunilor; alta, particulară.
Italia: are una la ministerul de război, în Roma; alta, la Padova.
Jugoslavia: are una oficială, la ministerul justiției; alta particulară.
Austria: are nouă comisiuni patronate de Stat.
Polonia: are una la ministerul muncii.
Cehoslovacia: are una oficială, la ministerul apărării naționale; alta particulară.
Ungaria: are una, la ministerul de război.
România: are una oficială, la ministerul apărării naționale, secretariatul general: societatea ”Cultul Eroilor”.
 
*
*                  *
 
Iată, pe scurt, istoricul societății noastre:
În 1919, o comisiune, instituită ad-hoc, de către ministerul de război, elaborează un proect de instrucțiuni, prin care se fixează norme pentru organizarea cimitirelor militarilor morți în război (”Monitorul Oficial”, Nr. 99, din 21.VIII.1919 pag. 5481/2).
Prin decretul-lege Nr. 4106, din 1919, sub înaltul patronaj al M. S. Reginei Maria, se înființează societatea Mormintele Eroilor căzuți în război, întocmind și statutul acestei instituțiuni (”Monitorul Oficial”, Nr. 123. din 1919). Tot atunci i s`a recunoscut, acestei societăți, și calitatea de persoană morală; iar, în 1924, calitatea de persoană juridică.
La 29 Aprilie, decretul-lege Nr. 1693 statornicește problema exproprierilor și a lucrărilor comemorative.
În 1927 sunt modificate unele articole din statutul arătat mai sus.
Abrogându-se decretele-legi, mai suscitate, rămâne în vigoare ”Proectul de lege asupra regimului mormintelor de război din România”, care e votat în ședința Camerei dela 19 Maiu 1927 (”Monitorul Oficial” Nr. 119, 2.VI.1927).
Această lege se ocupă cu următoarele puncte:
Ocrotirea mormintelor de război (art. 1), Asimilarea, ca morminte de război, a mormintelor cercetașilor, a surorilor de caritate, a invalizilor și a Românilor căzuți în decursul veacurilor pentru dezrobirea și înălțarea Neamului românesc (art. 2). Punerea, sub aceleași condițiuni, a Eroilor naționali și foști beligeranți, foști prizonieri și internați (art. 3). Socotirea de monumente publice a tutulor monumentelor, a construcțiilor și a edificiilor înfăptuite pentru comemorarea Eroilor (art. 4). Se legiferează îngrijirea și păstrarea mormintelor de război (art. 5-7).
Se legiferează modalitatea comemorării ”Ziua Eroilor, la Înălțarea Domnului, care este la 40 de zile după Paști; asemenea construirea cenotafului pentru ”Eroul Necunoscut”, Cartea de Aur, etc, (art. 8-12).
Se legiferează expropierea terenurilor necesare pentru mormintele de război și pentru lucrările comemorative. (art. 13-23).
Se reglementează normele privitoare la subvenții, taxe, impozite, acțiuni, acte, convențiuni, donațiuni, etc, pentru”Cultul Eroilor”.
Ministerul apărării naționale pune la dispoziție personalul necesar. În timp de război societatea ”Cultul Eroilor” trece la armată.
Se legiferează obligativitatea întreținerii și a pazei mormintelor și a cimitirelor zise de război de către județe și comune. (art. 24-29).
Totodată, se schimbă denumirea societății numită, până atunci, Mormintele Eroilor căzuți în război, în Cultul Eroilor (art. 24 din legea 1927).
 
                                                                                                                    General N. Negreanu
 

 


Cuvântarea Președintelui consiliului de miniștri, I.C. Brătianu 1923
România Eroică  Nr. IV Aprilie-Mai 1923, p.p. 12-13
 

”Ție, care ai împărtășit și care pe veci întrupezi puterea înviorătoare a sublimelor aspirațiuni, credința mântuitoare a truditelor înfăptuiri, rodirea înălțătoare a nețărmuritelor jertfiri, un popor recunoscător îți închină prinosul său de dragoste, de venerațiune și de slăvire, prinos datorit vitezei și scumpei noastre oștiri, fală a neamului și chezășie a viitorului său.
Pentru noi cei de astăzi, de sub piatra ta se ridică, măreață și cutremurătoare, viziunea vremurilor sfințite de avântul epic al supremelor hotărîri, de jertfele fără preget, de suferințele și veghélé din restriște, stăpânite de obștească credință și neînfrântă stăruință.
Mormântul tău, izvor de viață ca și crucea Mântuitorului, dă viață fără sfărșit acelor pentru care te-ai jertfit și cărora vitejia ta le-a dobândit, dreptatea după veacuri de urgie. Răsplata necurmatelor dureri și neclintitelor credințe.
Către tine se îndreaptă toată dragostea celor cari au plâns, toată mândria celor cari n`au desnădăjduit.
În jurul tău se întinde, în largele-i hotare, adevăratul monument al gloriei tale, România Mare, întemeiată de însușirile de viață și de propășire ale neamului și neperitoare ca și ele.
De lângă tine, care ești al nimănui și ești al tuturor, mântuirei a Unirei și a solidaritățeì, răsare mai limpde și mai stăpânitoare conștiința marilor datorii.
În mersul ei ascendent, cu puteri neîncetat sporite, patria își va îndeplini marea ei misiune în viața de frăție și de civilizație a Dunărei și a Orientului.
Cu cât mai măreț va rodì munca ei însuflețită, cu atât mai tare va străluci amintirea celor ce i-au îngăduit-o. Iar la zile de cumpănă și de răstriște pilda lor va fi sprijin pentru cei care ar slăbì, izvor de îmbărbătare pentru cei care ar șovăì.
Pe acest deal al Filaretului, câmpie a Libertăței, unde la 1848 s`au proclamat principiile Renașterei române, și unde 58 de ani mai târziu s`au serbat odele Domniei Regelui Intemeetor – în tine, într-al cărui nume necunoscut se cuprinde întreaga jertfă adusă desăvârșitei unităței naționale urmașii fără sfârșit vor slăvì toată energia creatoare a României, - în tine ei vor cinstì pe toți acei cari cu cugetul și cu trupul au trudit fără preget, și au izbândit în seculara și dramatica epopee a Neamului.
Prin opera ta se încunună virtutea națională de pretutindeni și de totdeauna.
De lângă tine se desprind în lungul șir al vremurilor, păstorii și plugarii, sfetnicìì și vìtejì, Voivozii și Regii, femei și bărbați, ceì carì au muncit, ceì carì au rostit, cei care au luptat toți câți au perit cu statornicie, sau au biruit cu jertfă pentru a păstra ființa Neamului și a-i asigura întregi destinele lui.”

Pentru eroi
de F. Ghenadie, Episcopul Buzăului.
Mărășești, 24 Septembrie 1924
România Eroică – Cultul eroilor noștri, Revista Societății ”Mormintele Eroilor”, Nr. 7-8/1924, p.p. 3-4.
 
Frați Români,
Față de veșnicia lumei, viața noastră este prea scurtă, dar poate devenì mare, dacă lasă urme adânci în istoria neamului prin sublimitatea jertfei ce o putem face.
Jertfa ce o poate face cineva arată superioritatea la care s`a ridicat.
Jertfa de sine este semnul după care cunoaștem că un om a atins cea mai înaltă treaptă a superiorității omenești.
Jertfa de sine pentru țară și neam este cununa cea mai frumoasă a gloriei de care cineva se poate învrednicì, pe această lume.
Suntem azi în mijlocul unei lumi de eroi, cari s`au jertfit pentru țară și neam și care s`au învrednicit de cea mai frumoasă cunună a gloriei omenești.
Țara și poporul recunoscător a zidit acest locaș de veci, unde oasele lor, scumpe reliqve pentru noi, să se odihnească în pace până la ziua cea de apoi, când dreptul judecător va răsplătì toată jerfa lor.
Jertfa lor a trezit admirațiunea lumii întregi, încât sufletele noastre tresaltă de o sfântă mândrie. Jertfa lor în ceasurile grele a dovedit lumei superioritatea rasei și a neamului nostru.
Înțeleagă oricine cât de milostiv a fost Dumnezeu cu noi, când ne-a dat atâția eroi, cari au înscris cu sângele lor pagini așa de glorioase în istoria marelui răsboiu, pentru întregirea neamului.
Adunați aci în mijlocul acestei lumi de eroi, nu trebue să ne întristăm, nici să plângem ca cei ce n`au nădejde în venirea dreptului judecător; căci nu sunt de plâns eroii, ci sunt de plâns orbii păcatelor și fărădelegilor.
Adunați acì în mijlocul acestei lumi de eroi, să preamărim pe Dumnezeul dreptății, care a fost îndurător cu neamul nostru, scuturând robia seculară a dușmanilor nesățioși.
Veniți acì în fața acestui altar, să mulțumim Dumnezeului milelor, căci a plămădit în neamul nostru atâțea eroi, cari la plinirea vremei a fost la înălțimea chemării, jertfindu-se pe altarul Patriei.
Veniți acì, să nu turburăm liniștea acestei lumi de eroi, intrată în veșnicul ei repaos, ci să învățăm școala înțelepciunii și pilda datoriei.
Adunați acì la criptele lor, vrednice temple de închinare păstrătoare a celor mai frumoase virtuți, să declarăm și să ne legătuim că vom înlătura dintre noi toată vrajba și toată ura, care ne slăbește în folosul altora.
Adunați acì, să jurăm că ne vom silì să ne curățim viața de toate păcatele aducătoare de moarte și că nu vom da ascultare vântului turbat, care se află la urechile noastre. 
Adunați acì să îngenunchem în fața acestui altar și a acestor cripte sfințite și să rugăm pe Dumnezeul nostru cel milostiv să ne aibă în sfânta sa pază și pe viitor, oțelind sufletele noastre, ca și noi la rândul nostru să fim la înălțimea chemării, făcându-ne datoria cu aceiaș putere de jertfire, ca și acești eroi, în mijlocul cărora ne găsim.
Doamne Dumnezeul nostru, precum ai auzit cu milă rugăciunile părinților noștri când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra țării noastre, trimite-ne totdeauna dregători însuflețiți de Duhul cel sfânt al iubirii de oameni și al înțelepciunii, care întărește popoarele și le înalță.
Insuflă tineretului nostru duhul lepădării de sine și pre noi toți ne învrednicește a sporì în faptele cele mântuitoare, care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta, spre mărirea numelui tău între noi. Amin!
 
Mărășești, 24 septembrie 1924
România Eroică – Cultul eroilor noștri, Revista Societății ”Mormintele Eroilor”, Nr. 7-8/1924, p.p. 3-4.

România Eroică  Nr. IV Aprilie-Mai 1923
Evocațiuni eroice
La mormântul eroului necunoscut

 

 
...Când ochii umeziți de lacrimi, se ridică peste mormântul eroului necunoscut, spre nesfârșit, un vis măreț pare că luminează perspectivele imensului parc.
Strejuită de plopi, apa ce se întinde domoală pare Neajlovul revărsat, sau cotitura Dunării: Călugărenii sau Rovine...
La dreapta, cetățile cu ziduri tari, din bolovani de munte, din care dinții distrugătoarei vremi au ros cu lăcomie, evocă Hotinul și Suceava, Neamțul sau Chilia, străvechiul Chilomast sau Lizostom.
În stânga, mari, solemne auguste ca și Roma, Arenele Romane, vorbesc de noblețea strălucitei noastre origini.
Și`n jur, în rânduri dese, nenumărate tunuri, duse în triumf după toate fronturile legate de victorii, - dovedesc vitejia care nu piere.
În străbune reliefuri și`n marmora dela Adam Klisi, cutezătorii Daci amestecați cu zeii, stau răzimați de zidurile tari cu strașnic aspect de parapete.
Pretutindeni trecutul cu măreția lui!
Din muzeul militar, solemnul și impunătorul altar al vredniciei și geniului nostru războinic, în care drapelele glorioaselor regimente și trofeele izbânzilor de pretutindeni păstrează neatinsă ”Gloria Țării” veghiază sufletul Istoriei, imortalizat înăuntru. Veghiază trecutul, cu înțelepciunea ce se desprinde din marile lui fapte, tare și înarmat, căci în juru-i fiecare tufiș ascunde un tun stropit cu sânge și plătit cu scumpe vieți de ostași.
Târziu, când peste această lume de fapte și legende se lasă umbra serii,... târziu, când bătrânii întârziați plâng încă rezimându-și capul greu de recile lespezi ale mormântului și când la fel suspină alături cu copii, îndurerate mame și soțiile ce nu se`ndur să plece, - târziu, când se stinge obosită asurzitoarea larmă a marelui oraș, aici, în liniștea deplină, din ce în ce mai solemnă, se aude numai murmurul apei din peștera de sub terasă.
Atunci sufletul nostru simte fiorul primitivelor mistere ale Cabiriei. Atunci statuile Dace, înveșmântate`n alb prind viață și cu ele se`nsuflețesc și zeii – ca odinioară, când din peșterile Carpaților stâncoși, preoții acestor netemători strămoși, îi trimiteau la moarte, încredințându-i de tovărășia lor veșnică cu zeii.
E liniște, dar totuși o întreagă lume de veșminte albe răsar de pretutindeni într`un ciudat amestec de scurte cămeși dace și togi romane, pletoși fiind unii cu tufișurile pădurilor sălbatice, liniștiți și albi ceilalți ca și columnele de marmoră ale tempelelor antice.
Dispar sau se topesc acum copacii parcului și din ei se desprind ostași de-ai trecutului noștri, plăeși și arcași din plaiurile Moldovei și meleagurile Nistrului, roșiori și verzișori, panduri și călăreți, cu săgeți în loc de ramuri, ca și cum atât ar fi de adevărat că toți ne-am născut din acest pământ strămoșesc, zăcământ de comori străbune și obârșie de fapte mari, la fel cu brazii și stejarii ce-i acopăr întinderile.  
Nu lipsesc nici buciumările prelungi și chemătoare din turnul cetății din dreapta. E semnul pornirii alaiului domnesc, ce se apropie domol, ca dela un drum obositor și lung.
Și tunurile parcă au prins viață. Din trupul lor se desprind acum ființe omenești. Ținteș neuitat tunar, îndemnând ”curcanii”, -- Ferraru de la Turtucaia, închizând în privirea-i visătoare icoana țării îndurerate, -- iscoditorul Mucea, topitorul clopotelor din Sodol spre a făuri tunuri tribunilor lui Avram Iancu, și mulți alții, nenumărați de mulți necunoscuți celor ce nu știu că toți aceștia au murit îmbrățișându-și tunul, și și-au stins firul viaței și glasul lor spre a mai putea auzi încă odată glasul tunului țării lor.
Se strâng mereu grupurile de ostași, se adun de pretutindeni și printr`o frățească îmbinare, se înșiruie și așteaptă ceva.
Larg se deschid acum porțile muzeului, lăsând să treacă Gloria Țării! În frunte e vexila regilor Daci purtată de aprigi stegari, balaurul albastru cu solzi tremurători și cap de lup, căscat să șuere năpraznic în dârjile vârtejuri ale luptei. Purtate de legionari, vin acviile Romei.
Mușatinii și Basarabii au flamuri cu șoimi și capete de bouri. Liniștiți și cu priviri îngândurate Voevozii merg alături. În zale-s primii Domni, și`n strae scumpe Domnitorii darnici și pioși, până când pete de lumină desprind sub steagul sfântului Gheorghe, înfățișarea cruntă a pandurului Oltean, și-a revoltatului conducător din munții Apuseni.
Pășesc cu toții spre vastele Arene, și sunt atât de mulți că te miri cum poate să-i încapă scările palatelor, amfiteatrul arenelor, și nesfârșita `ntindere a grădinilor.
E Capitoliul Romei sau capitala Țării noastre?
În tăcerea ce stăpânește pretutindeni, așa cum Roma își sărbătorea eroii necunoscuți, așa e serbat acum de marii înaintași necunoscutul strănepot al Romei.
”Aici la porțile Orientului nostru” – răsună un singur glas din mulțime – vei întrupa stâlpul de virtute al puterii latine!
Ca și camaradul tău de sub Arcul de triumf din Place de Etoile, ca și fratele tău din Capitoliul Romei eterne, tu care ai murit în aceiași zi la Cerna și la Jii, la Bran și Dragoslave, Amzacea și Topraizar, spre a reînvia apoi la Mărășești și la Oituz, la Nistru și la Tisa, fii preamărit ca urmaș și vrednic fiu al neamului nostru!
Fii liniștit acum, tu care n`ai cunoscut niciodată liniștea!
Fii liniștit și veghiază, căci mormântul tău va fi de acum înainte altarul conștiinței de neam, în care va trăi vie amintirea sacră ce va răspândi peste mulțimile neamului un simbol de iubire umană, de dragoste de țară și de nesfârșită înfrățire.
Întăreșteți Țara, întărind pe cei slabi și îndeamnă-i la fapte mari, nu prin cuvinte pieritoare, ci prin exemplul jertfei tale sfântă și nemuritoare!
George Lungulescu, România Eroică Nr. IV Aprilie-Mai 1923 p.p. 15-16.
 

"TRADIȚIA CULTUL EROILOR ÎN INTERBELIC"
 


 

OPRIȚI-VĂ O CLIPĂ!...
 

”Opriți-vă o clipă din goana fără răgaz a vieței de muncă înfrigurată pe care zi cu zi o înșirăm cu toții, mai aprig dela războiul cel Mare încoace.
Opriți-vă o clipă – și după chipul pe care apusul l`a ales ca să-și cinstească morții; clipa tăcerei în care contenește tot lucrul – dela mașinile grozave până la lucrătorul cu mâna, din uzine și până la școale – pentru ca în liniștea aceea deplină de o minută, gândul să sboare liniștit la cei căzuți pe câmpul de luptă.
Opriți-vă o clipă! Și cugetați la adevărul pios și îndemnul cinstit al acelor rânduri: E vorba de morții noștri.
Au murit în spitale unii, au putut fi îngropați cu grijă alții chiar pe câmpul de luptă; cei mai mulți și-au lăsat leșurile anonime, sub o mână de țărână aruncată în grabă. Și locul acela în care trupul lor s`a plămădit cu țarina acestei țări, poate n`a fost însemnat nici cu o cruce, umil monument pe care ultimul creștin și-l pune la căpătâiul mormântului său și de care aceia cărora se cuvine toată cinstea și tot prinosul nostru, sunt lipsiți.
Opriți-vă o clipă voi toți aceia cărora munca vă rodește; opriți-vă toți aceia care vă bucurați de un trai tihnit, gândiți-vă că tot temeiul vieței voastre de astăzi așezată pe temelii trainice, se datorește în primul rând acelora care zac dealungul munților și drumurilor noastre fără un semn la căpătâiu.
Toate neamurile și toate timpurile au cunoscut cinstirea celor morți; în tot sufletul a licărit odată o clipă de bunătate, de milă și de supunere când fiorul morței a străbătut prin gând.
Și`n clipele acelea de apropiere și de înțelegere a ultimului sfârșit, au priceput și pricepem cu toții că în afară de traiul nostru tihnit, viața ne îndatorează și moartea ne obligă să răscumpărăm cu jertfe și cu milă slobozenia sufletului nostru.
Străbunii, pentru liniștea sufletului lor, de nu puneau temeliile unei biserici, de nu atârnau după puterile lor o candela sau un sfeșnic într`o mănăstire, de nu prindeau intr`un jgheab mai trainic un isvor; puneau la o răscruce de drum o troiță lucrată cu toată cuvioșia sau din sărăcia lor împărțiau o colivă pentru cei ce s`au dus.
Oprește-te o clipă cetitorule și gândește-te și tu la deslegarea sufletului tău.
Drămuește câștigul tău și cată de nu poți desprinde din el o fărâmă cu care s`ar putea pune un semn la căpătâiul unui soldat căzut în războiul acesta.
Gândește-te cât de pios va fi gestul tău; cugetă la mulțămirea sufletească ce-ți stă la îndemână, când vei putea să-ți zici că în locul în care a căzut un ostaș și o viață de om s`a stins, ai înfipt tu un semn pentru cinstirea și aducerea lui aminte.
Soc. ”Mormintele Eroilor” cu ajutorul Guvernului a întreprins, se străduiește și înfăptuiește cimitire de eroi. Vremurile însă sunt grele, ajutorul statului fără sprijinul particularilor nu-i îndestulător.
De aceea, voi toți cei cărora vă prisosește, voi toți acei care veți fi priceput și sufletul vi se va fi pătruns de umanitarul gând sublim al cinstirei morților, voi toți acei cari vreți să puneți un dram de frumos și de bunătate în mersul aspru al vieței zilnice, voi toți acei cari vreți să vă plătiți o datorie dreaptă față de cei cari au apărat această țară și au căzut pentru ea, – trimiteți obolul vostru cu mențiunea ”pentru semn de căpătâiu” Soc. ”Mormintele Eroilor”, Comitetul central, Palatul Mitropoliei, București – și fiți încredințați că însăși sufletul vostru vi l`ați cinstit în chipul acesta.
Hotarele morții nu poartă peceți deosebite, ofrandele se primesc și semnele vor fi puse indiferent de religie sau naționalitate.
Oprește-te cititorule și fă o faptă bună!”  
 
Președintele Soc. ”Mormintele Eroilor” Patriarhul Dr. Miron Cristea
Directorul Soc. ”Mormintele Eroilor” General I. Manolescu
România Eroică Nr. 3-5/1926, p.48
Top