Noutati
 • Actualitate

  Ziua Eroilor
  citeste...
 • Stire noua

  Norme privind constatarea și sancționarea contravețiilor la nerespectarea reglementărilor referitoare la construirea, reamenajarea, modificarea, strămutarea, întreținerea și administrarea mormintelor si operelor comemorative de război
  citeste...
 • Stire actuala

  Cimitirul Eroilor Valea Uzului
  citeste...

 

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a primit Medalia Comemorativă „Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului“

                    


 

Oficiului Național pentru Cultul Eroilor i s-a acordat Medalia Comemorativă Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului, în baza Decretului nr. 781 din 31 octombrie 2019 emis de Președintele României.

 ***

La sfârşitul Primului Război Mondial, România a obținut, în urma acordurilor de pace semnate în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, recunoaşterea internaţională a înfăptuirii unui deziderat naţional, făurirea României Mari. La acest moment de împlinire naţională s-a ajuns datorită  jertfei a peste 330.000 de militari români căzuţi la datorie pe teritoriul Patriei şi în străinătate.
Pentru marcarea Centenarului Primului Război Mondial, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a întreprins demersuri susținute de comemorare a jertfei eroilor români, a principalelor bătălii și personalități care au conturat destinul României prin implicarea lor în evoluția bătăliilor primei conflagrații mondiale.
În acest sens, în anul 2015, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor a elaborat Programul național privind manifestările prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 821/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Începând din anul 2016, Oficiu a fost implicat în organizarea și desfășurarea activităților dedicate aniversării Centenarului Marelui Război, respectiv marcarea a 100 de ani de la intrarea României în prima conflagrație mondială (la Mormântul Ostașului Necunoscut din Capitală, la Mausoleul eroilor de la Mateiaș și la Cimitirele eroilor de la Lerești/Argeș, Târgu Jiu/Gorj și Poiana Sărată/Bacău - 2016), împlinirea a 100 de ani de la Bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz, precum și de la moartea eroinei Ecaterina Teodoroiu (2017) și Centenarul Marii Uniri (2018).
În același scop, dublat de dorința revigorării cultului eroilor ca element de identitate naţională, Oficiul a derulat, proiecte și activități de educaţie civică, de promovare a respectului faţă de înaintaşi şi a valorilor societăţii democratice, prin organizarea unei tabere de îngrijire a mormintelor eroilor români din străinătate (Cimitirul prizonierilor de război din localitatea Lambinowice, Polonia), a unor sesiuni de comunicări științifice, activități și ceremonii comemorative în țară și în străinătate, expoziții de fotografie, spectacole, concursuri on-line, tipărirea de lucrări de specialitate, albume, plachete și pliante.
Reamintim câteva dintre activitățile și proiectele derulate în contextul aniversării Centenarului Primului Război Mondial:
- Rostire solemnă a numelor eroilor români căzuţi în Primul Război Mondial”, la 100 de cimitire și monumente de război de pe teritoriul național și la Mormântul Ostașului Necunoscut din Capitală;
- Masa rotundă cu tema „Intrarea României în Primul Război Mondial şi consecinţele asupra conflagraţiei”;
- Ceremoniile comemorative dedicate eroilor români morţi în prizonierat în timpul Primului Război Mondial și înhumați în necropola națională de la Soultzmatt și în Cimitirul eroilor români de la Dieuze, Franța;
- Construirea și inaugurarea Monumentului eroilor români din Primul Război Mondial din Worms, Germania, dedicat celor 168 de militari români morţi în lagărul de prizonieri din această localitate, în perioada primei conflagraţii mondiale;
- Evenimentul O altfel de lecţie de istorie: Ştiţi ce se sărbătoreşte astăzi organizat cu prilejul aniversării Centenarului Unirii Basarabiei cu România;
- Spectacolul „O mică istorie a României Mari“;
- Expoziţia România Mare reflectată în reprezentări cartografice, care a avut ca scop ilustrarea cartografică a diferitelor secvenţe istorice premergătoare constituirii României Mari;
- Tipărirea albumelor Monumentele Marelui Război și Mormintele Marelui Război, conţinând fotografii şi descrieri ale monumentelor, mausoleelor şi cimitirelor în care sunt centralizate osemintele morţilor de război, din Primul Război Mondial;
- Tipărirea a patru volume ale lucrării Eroii Marelui Război, conținând numele eroilor români din Primul Război Mondial;
- Realizarea și vernisarea expozițiilor Armata Română în Marele Război și Pe urmele eroilor...;
Festivitatea prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la naşterea eroinei Ecaterina Teodoroiu;
- Derularea a 3 ediții ale proiectului Un erou, o floare, constând în derularea unor activități de îngrijire a monumentelor şi cimitirelor /parcelelor de onoare ale eroilor români și străini de pe teritoriul național.
 

***

Cu acest prilej, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor își exprimă recunoștința și adresează mulțumiri tuturor colaboratorilor săi, alături de care au realizat activitățile și proiectele dedicate aniversării Centenarului Primului Război Mondial și cel al Marii Uniri, evenimente istorice semnificative ale istoriei poporului român.

 


Întâlnire de lucru bilaterală româno-italiană privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 
„Vineri, 22.11.2019, s-a desfăşurat la Roma, Republica Italiană, întâlnirea de lucru între delegaţia Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, condusă de directorul instituţiei, colonel Alin Mihai PREDA şi delegaţia Comisariatului General pentru Omagierea Morţilor în Război, condusă de generalul Alessandro VELTRI.
Întrevederea a avut drept scop semnarea Acordului tehnic pentru punerea la dispoziţia părţii române a terenului din cadrul Cimitirului militar italian din Bolzanoregiunea Trentino-Aldo Adige, aferent ridicării Monumentului Eroilor Români din Primul Război Mondial, pe teritoriul acestei ţări.
Locaţia din necropola de război din Bolzano, unde, conform datelor de arhivă deţinute, sunt înhumaţi 55 de militari români, a fost identificată cu sprijinul instituţiei omologe italiene, autorităţilor locale italiene, precum şi al ataşatului român al apărării la Roma.
Monumentul eroilor români de la Bolzano reprezintă un proiect semnificativ pentru partea română, aceasta fiind prima operă comemorativă de război românească ce va fi ridicată de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în memoria a peste 2.000 de eroi români căzuţi pe teritoriul Italiei, în Marele Război.
Cadrul legal necesar pentru derularea acestui proiect este reglementat prin prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti, la 9 iulie 2015 şi ratificat prin Legea nr. 189/2016.
Proiectul se înscrie în seria manifestărilor şi acţiunilor iniţiate de partea română în contextul marcării Centenarului Primului Război Mondial, care au avut ca obiectiv menţinerea vie în conştiinţa publică, atât la nivel naţional, cât şi în plan extern, a memoriei sacrificiului pe care l-au făcut militarii români angrenaţi în prima conflagraţie mondială.
Cu acest prilej, Oficiul adresează mulţumiri părţii italiene pentru buna colaborare, în nobilul demers de cinstire a memoriei militarilor, italieni şi români, căzuţi în timpul Primului Război Mondial.

  

 Lucrările celei de-a unsprezecea sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-ruse

 

 

 
Marţi12 noiembrie 2019, la Bucureşti, s-au desfăşurat lucrările celei de-a unsprezecea sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-ruse, în baza prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005 şi ratificat, pentru partea română, prin Legea nr. 413 din 9 noiembrie 2006.
În cadrul discuţiilor părţile au realizat schimb de date statistice referitoare la numărul militarilor români şi ruşi (sovietici) înhumaţi pe teritoriul ambelor ţări, s-au informat reciproc cu privire la proiectele derulate în anul 2019 şi cele viitoare, precum şi la modalitatea de îngrijire a mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti şi ruse, de interes comun.
Activitatea s-a încheiat prin semnarea unui protocol.Tabără de îngrijire a mormintelor eroilor români înhumaţi în localitatea Lambinowice, Republica Polonă 
În perioada 21-29 septembrie, în localitatea Lambinowice, din Republica Polonă, s-a desfăşurat tabăra de îngrijire a mormintelor celor peste 2350 de eroi români căzuţi la datorie în Primul Război Mondial care îşi dorm somnul veşnic în Cimitirul Prizonierilor de Război, una dintre cele mai mari necropole de război din Europa.
Lucrările de întreţinere au fost realizate de către militari din cadrul Detaşamentului de Apărare „Scorpionii Albaştri”, Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Academiei Forţelor Navale „Mircea cel Bătrân” şi Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.
Activitatea a fost organizată în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018 şi ratificat prin Legea nr. 299/2018.
După finalizarea lucrărilor a fost organizată o ceremonie de depunere de coroane de flori la monumentul central din Cimitirul Prizonierilor de Război, în memoria eroilor români şi străini înhumaţi în necropolă. La ceremonie au participat, alături de militarii români care au executat lucrările de întreţinere, reprezentanţii Primăriei localităţii Lambinowice şi ai Muzeului Prizonierilor de Război din localitate. Ambasada României la Varşovia a fost reprezentată de ataşatul român al apărării în Polonia, colonelul Dragoș Florea.
Tabăra de îngrijire de la Lambinowice precede un proiect mai amplu de restaurare a mormintelor şi însemnelor de căpătâi ale eroilor români pe care Ministerul Apărării Naţionale, prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, îl va derula în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe.Întâlnire româno-ungară la nivel de experți în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război, la București
 
 

Miercuri, 26 iunie, a avut loc, la București, întâlnirea de lucru la nivel de experți între reprezentanții părții române și cei ai părții ungare pentru analizarea aspectelor de interes comun în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război.
Delegația ungară a fost salutată de către Nicolae Nasta, secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, care a evidențiat importanța dialogului bilateral în domeniul comemorării morților de război și cel al îngrijirii mormintelor și monumentelor dedicate acestora.
Pe agenda întrevederii s-a aflat și problematica Cimitirului eroilor de la Valea Uzului, necropolă de război cu caracter multinațional. Dialogul purtat în acest context a avut în vedere principiile și normele dreptului internațional umanitar, dispozițiile Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la protecția victimelor de război și ale Protocoalelor adiționale la acestea din 8 iunie 1977, prevederile tratatelor internaționale incidente domeniului și pe cele ale legislației naționale specifice în vigoare, precum și cele prevăzute de Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București la 6 martie 2008.
Totodată, Părțile au subliniat importanța unei comunicări deschise și pragmatice, fără accente emoționale, în consonanță cu valorile europene și euroatlantice și cu Parteneriatul Strategic dintre România si Ungaria, care poate duce la rezolvarea situațiilor de orice natură și poate aplana eventualele neînțelegeri. 
În acest sens, s-a convenit deplasarea, la o dată stabilită de comun acord, a unei comisii alcătuită din reprezentanții tuturor statelor care au morți de război înhumați în Cimitirul eroilor de la Valea Uzului pentru realizarea unei cercetări pe întreaga suprafață a necropolei de război, plecând de la datele evidențiate de documentele de arhivă deținute de părțile implicate.
De asemenea, partea română a informat partea ungară cu privire la procesul de analiză derulat în prezent în vederea preluării în administrare, de către Ministerul Apărării Naționale, a Cimitirului eroilor de la Valea Uzului, inclusiv din perspectiva faptului că în această necropolă sunt înhumați militari de mai multe naționalități. 
În cadrul discuțiilor s-au mai realizat informări reciproce privind derularea de proiecte de restaurare/amenajare a unor monumente și cimitire ale eroilor, precum și privind starea de întreținere a unor obiective comemorative de interes, aspecte ce vor fi analizate și concretizate, ulterior, în conformitate cu prevederile Acordului bilateral în domeniul mormintelor de război.
Șefii celor două delegații au exprimat dorința continuării colaborării între România și Ungaria în domeniul comemorării morților de război și cel al îngrijirii mormintelor și operelor comemorative de război dedicate acestora.

* * *

Cimitirul Eroilor de la Valea Uzului a luat ființă, în perioada 1926-1927, urmare a unei ample activități de centralizare a osemintelor eroilor descoperite pe Valea Uzului, efectuate de Societatea „Cultul Eroilor“.
Deși statisticile privind cimitirul eroilor de la Valea Uzului nu sunt fără echivoc, caracterul multinațional al cimitirului este evident, în cadrul acestuia fiind centralizați eroi de mai multe naționalități. Potrivit unei statistici din 18 ianuarie 1928, lângă mormintele celor 350 de morți de război din 1917, Societatea a centralizat osemintele a 847 morți de război, dintre care: 170 identificați nominal (unguri -108, germani - 43, români - 8, ruși - 4, sârbi - 3, italieni - 2 și austrieci - 2), 435 neidentificați nominal (unguri - 336, germani - 78, ruși - 18 și români - 3) și 242 necunoscuți.
În total, în Cimitirul de onoare din satul Valea Uzului au fost centralizate osemintele a 1.197 morți de război (350 în anul 1917 și 847 în perioada 1926-1927).
Potrivit documentelor întocmite de Crucea Roșie Română și datate la nivelul anilor '70, în anul 1944, în Cimitirul eroilor de la Valea Uzului au fost înhumați 40 de militari germani, din care 27 identificați nominal și 13 neidentificați nominal.
În ceea ce privește numărul militarilor români înhumați în acest cimitir, față de situația statistică din anul 1928 (când sunt menționați în evidență 11 eroi români, dintre care 8 identificați nominal și 3 neidentificați nominal), „Fișa de evidență a cimitirului” din anul 1988 (care nu menționează nicio sursă documentară), face trimitere la 148 de morți de război români, în contextul în care cei care au întocmit fișa din 1988 au însumat morții de război români identificați nominal de la Valea Uzului (19), cu morții de război români identificați nominal la Poiana Uzului (130), un alt loc de înhumare din Primul Război Mondial, desființat în perioada interbelică, osemintele fiind centralizate în Cimitirul eroilor din orașul Comănești, jud. Bacău.

 
 
Top