CIMITIRE MILITARE ROMÂNEȘTI DIN BULGARIA


CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI DE LA ALFATAR 

A fost realizat după Primul Război Mondial. În cadrul acestuia au fost înhumați 24 de eroi români. Din cauză că a fost greu de întreținut, Societatea Cultul Eroilor a dorit, în 1937, să-l desființeze și să centralizeze osemintele la Silistra. Nu au fost identificate, până în prezent, documente care să ateste materializarea unei asemenea propuneri. 

CIMITIRUL DE ONOARE DE LA ȘUMENȚI (DAIDÂR) 
Șumenți


Cimitirul de onoare de la Șumenți (nord de Tutrakan, ex-Turtucaia) a fost construit de Societatea „Cultul Eroilor” în 1926. Aici au fost centralizați toți eroii de la Turtucaia și de pe raza fostului județ Durostor.
La 6 septembrie 2009, o delegație a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor a participat la Ceremonia de comemorare organizată de autoritățile bulgare la Cimitirul Internațional din Șumenți.
Acțiunea comemorativă dedicată militarilor de toate naționalitățile căzuți pe câmpul de luptă în urmă cu 93 de ani a devenit o tradiție atât pentru autoritățile române și bulgare, dar și pentru societatea civilă de pe ambele maluri ale Dunării.

CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI DE LA DOBRICI (BAZARGIC)
Dobrici


A fost amenajat în apropierea gării din localitate, în 1920, cu prilejul centralizării osemintelor eroilor români care au fost exhumați din 14 localități bulgare. Au fost înhumați în total 45 de militari români, cu mențiunea că 1.857 de eroi necunoscuți, de diverse naționalități, au fost depuși în două gropi comune.
Cu totul deosebite sunt capela și portalul monumental care adăpostește un clopot donat de colonelul Nicolae UICĂ‚, comandantul garnizoanei Bazargic.
La ceremonie au participat reprezentanți ai autorităților locale și centrale, precum și invitați români de la Constanța.

CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI DE LA RAHOVA 
Oriahovo


Cimitirul eroilor români a fost amenajat în apropierea monumentului de la Oriahovo (mutat în anul 2000 în piața Diko Iliev din centrul localității). Colonelul M. Moldovan a constatat, în 1929, distrugerea cimitirului. Această stare de fapt exista și în 1995. La Oreahovo au fost înhumați 152 de militari români, căzuți în Războiul de Independență (1877-1878).

CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI DE LA SMARDAN
Smârdan, Bulgaria

 
286 de soldați și ofițerii români, morți în Războiul de Independență, au fost depuși la Smârdan, în două gropi comune. Una dintre gropi a fost împrejmuită cu un gard din piatră, iar a doua a fost marcată cu o cruce din marmură. Monumentul a fost realizat, în 1883, de Carol Storck (1854-1926). Cimitirul și monumentul au fost distruse în Primul Război Mondial. Societatea Culturală română a refăcut monumentul, în 1931, iar în 1960 nu se mai cunoaștea amplasamentul celor două gropi comune. 
CIMITIRUL EROILOR ROMÂNI DE LA SOFIA 
Sofia, Bulgaria


Cimitirul a fost amenajat, în 1920, de colonia română din Sofia în cadrul Cimitirului central. În cadrul acestuia au fost centralizați peste 400 de eroi români, morți în Campania din 1913 și în primul Război Mondial.
În cadrul cimitirului eroilor români a fost amenajat și un monument comemorativ, care are la bază un mormânt comun. Acesta este realizat dintr-un bloc masiv din piatră, având forma unui obelisc, care are montat în vârf un vultur, ce ține în ghearele sale o cunună de lauri.
Cimitirul eroilor români de la Sofia a fost restaurat prin contribuția financiară a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

MAUSOLEUL DE LA GRIVIȚA
Grivița

 
Mausoleul eroilor români din Războiul de Independență a fost amenajat, în 1902, la inițiativa Regelui Carol I (1866-1914), „pentru vitejii soldați români căzuți la Grivița” . În osuarul acestuia au fost depuse osemintele a 1.300 eroi români. 
Din 1949, mausoleul a trecut în administrarea statului bulgar, în baza unui schimb de scrisori dintre reprezentantul României și Pomenov, ministrul de externe bulgar. În lunile iulie-august 1958, 198 de tineri români au participat la reconstrucția Mausoleului de la Grivița, amenajând în jurul acestuia un parc de 10 hectare și o șosea de acces, de 5 km.
Osuarul Mausoleului a fost reamenajat în anii 1966-1967, însă, din cauza infiltrațiilor partea bulgară a demarat lucrări de reamenajare / restructurare în 1995. 

 

MAUSOLEUL DE LA PLEVNA 
Pleven

 
Mausoleul eroilor români și ruși din Războiul de Independență a fost inaugurat la 16 septembrie 1907. În cadrul acestuia au fost depuse osemintele a 1.725 de eroi români. La 29 octombrie 1902 , cu prilejul vizitei Regelui Carol I în Bulgaria, regele Bulgariei a luat inițiativa de a transforma în muzeu casa de la Poradim, imobil în care suveranul român a avut cartierul general.
În 1957, cu prilejul aniversării a 80 de ani de la începerea Războiului de Independență, partea bulgară a organizat un muzeu al armatei române, într-o clădire cu patru camere. Muzeul a fost desființat de bulgari, în 1960, însă, exponatele, fotografiile și schițele referitoare la armata română au fost inserate în Muzeul Armatei Ruse.


 
Top