Noutati
 • Actualitate

  Ziua Eroilor
  citeste...
 • Stire noua

  Un documentar despre restaurarea celui mai mare cimitir din afara granițelor țării, din Lambinowice, Polonia, în care sunt înhumați militari care au luptat în Primul Război Mondial.
  citeste...
 • Stire actuala

  Achizitii lucrări de restaurare și lucrări de execuție
  citeste...

 
Mausoleul eroilor de la Târgu Ocna
 

 
Oraşul Târgu-Ocna este situat la 34,8 km de municipiul Bacău, la cota 520, pe dealul Măgura, lângă mănăstirea Măgura Ocnei, care a fost transformată în spital de campanie în 1917.
Edificiul, impunător prin arhitectura sa, a fost ridicat în memoria celor aproximativ 15.000 de ostaşi români morţi în Primul Război Mondial, în cumplitele bătălii desfăşurate în luna august a anului 1917 pe frontul Oituz-Măgura şi Cireşoaia-Târgu Ocna (bătălia Oituzului).
Monumentul a fost construit între anii 1925-1928 din iniţiativa unui comitet local, după planurile arhitectului Constantin Ciogolea, originar din Târgu-Ocna.
Lucrările au fost executate de către militari, fondurile fiind adunate prin subscripţie publică de către Mihai Teodoru, iniţiatorul şi preşedintele Comitetului. Membrii acestui comitet sunt înscrişi în Cartea de aur depusă la baza monumentului. Mausoleul a fost inaugurat la 6 august 1928, în prezenţa autorităţilor locale, a celor militare şi a unui numeros public.
Mausoleul, construit în totalitate din piatră, are o înălţime de 22 m, fiind compus din parter şi două nivele.
În încăperile sale sunt expuse documente şi diverse obiecte prin care se evocă luptele purtate de români şi germani în vara anului 1917.    
Pe o placă din marmură, fixată la interior, pe zidul mausoleului, se poate citi următoarea inscripţie: Pentru veşnica amintire a sutelor de mii de eroi căzuţi pentru întregirea neamului românesc, precum şi a tuturor luptătorilor în războiul din anii 1916-1919: Asemenea pentru a rămânea pilda urmaşilor. S-a început ridicarea acestui monument în anul 1925, sub glorioasa domnie a Marelui Rege Ferdinand I şi a Reginei Maria/S-a terminat în anul 1928 sub domnia M. S. Regelui Mihai I şi a înaltei regenţe compusă din A.S.R. Principele Nicolae, Î.P.S. S. Patriarhul dr. Miron Cristea şi domnul Mihai Teodoru, iniţiatorul şi preşedinte al Comitetului, cu concursul domnilor membri înscrişi în cartea de aur conservată în monument.
Pe faţada impunătorului edificiu se află inscripţionat următorul text: Spuneţi generaţiilor viitoare/Că noi ne-am făcut datoria.   
Pe o placă din marmură albă, care acoperă o criptă construită la parterul mausoleului, în care au fost depuse, inţial, osemintele unui număr necunoscut de eroi, se găseşte inscripţia: Ostaşi ce aţi căzut pentru ţară/Viteji ai credinţei, soldaţi,/Oriunde în morminte voi staţi/Vă fie ţărâna uşoară/Eroilor căzuţi în războiul 1916-1919.
În anul 1976 a fost adus de pe Coşna (cota 789) şi amplasat în partea dreaptă a intrării în mausoleu, monumentul ridicat în memoria eroului caporal Constantin Muşat de către camarazii săi rămaşi în viaţă, din Regimentul 2 Grăniceri. Opera comemorativă, realizată în anul 1923, a fost construită pe locul unde a căzut eroul şi are aspectul unei cruci din piatră, fixată pe un postament în trepte. Pe faţada monumentului este inscripţionat: Serg. Grenadier Muşat/Regimentul 2 Grăniceri/Căzut eroic/13 august 1917.
Monumentul a fost inaugurat la 15 octombrie 1977.  
Mausoleul a fost consolidat şi restaurat în anul 1973, prin grija primăriei oraşului Târgu-Ocna şi a fost reinaugurat la 9 mai 1974.

 
Top