Noutati
 • Actualitate

  Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor anunţă lansarea, în data de 10.09.2018 a celei de-a XXXVII-a ediţii a concursului, cu premii, „Să nu ne uităm eroii!”. Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor lansează cea de-a VII-a ediţie a concursului Eroul meu de ieri şi de azi! în perioada 10.09-05.12.2018
  citeste...
 • Stire noua

  LOCURI DE GLORIE. MORMINTELE MARELUI RĂZBOI
  citeste...
 • Stire actuala

  Omagiu adus eroilor români înhumaţi la Worms, Republica Federala Germania
  citeste...

 
Misiuni /Atribuţii

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (ONCE) are următoarele atribuţii:
a) organizează sistemul naţional de cercetare şi evidenţă a mormintelor şi operelor comemorative de război, româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din străinătate şi acţionează pentru căutarea, descoperirea şi identificarea acestora;
b) ţine evidenţa centralizată a mormintelor şi operelor comemorative de război, româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din străinătate, precum şi a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumărilor;
c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cultele religioase recunoscute de lege în aplicarea prezentei legi, precum şi cu cele din străinătate care au obiect de activitate similar;
d) ia măsurile necesare pentru înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în străinătate;
e) propune Secretariatului General al Guvernului iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;
f) iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, încheierea acordurilor internaţionale privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război;
g) valorifică toate datele şi informaţiile existente şi acţionează pentru căutarea, descoperirea, identificarea şi luarea în evidenţă a mormintelor de război;
h) hotărăşte modalităţile de regrupare a osemintelor morţilor de război şi însemnele comemorative pentru locurile de înhumare comune atunci când nu pot fi amenajate morminte individuale;
i) pune la dispoziţie celor interesaţi, la cerere, datele de care dispune referitoare la locul de înhumare a persoanelor decedate, în condiţiile prevăzute la art. 2-4;
j) colaborează cu reprezentanţele diplomatice străine pentru organizarea ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state înhumaţi pe teritoriul României;
k) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, împreună cu instituţiile de apărare şi ordine publică, programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor şi de alte evenimente;
l) avizează sau aprobă, după caz, modificarea ori strămutarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul naţional;
m) iniţiază, împreună cu instituţiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative pentru declararea utilităţii publice şi exproprierea, în condiţiile legii, a imobilelor pe care se află amplasate sau se vor construi morminte şi opere comemorative de război;
n) propune Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice mormintele şi operele comemorative de război de pe teritoriul României care să fie cuprinse în Lista monumentelor istorice;
o) promovează programe şi participă la valorificarea în plan educativ a memoriei celor căzuţi pentru ţară;
p) editează publicaţii şi produse media pentru educarea patriotică a cetăţenilor;
q) organizează, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, tabere pentru tineret, în scopul îngrijirii mormintelor şi operelor comemorative de război, pe care le poate susţine financiar;
r) elaborează proiectele de acte normative pentru darea în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale a mormintelor şi operelor comemorative de război de interes naţional;
s) reprezintă Guvernul României la activităţile internaţionale care au ca obiect mormintele şi operele comemorative de război;
ş) colaborează cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate care au obiect de activitate similar;
t) controlează respectarea regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război, aplică sancţiuni sau sesizează, după caz, autorităţile abilitate de lege, atunci când regimul acestora este încălcat;
ţ) întocmeşte proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli;
u) propune trecerea unor morminte şi opere comemorative de război în patrimoniul public al unităţilor administrativ-teritoriale;
v) iniţiază proiecte de hotărâri privind înfiinţarea, modificarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, la propunerea instituţiilor de apărare şi ordine publică;
w) iniţiază, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu alte instituţii abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea şi executarea de monumente de natura mormintelor şi operelor comemorative de război, astfel cum sunt definite la art. 5, precum şi de biserici aferente cimitirelor în care se află mormintele de război, selectează proiectele şi urmăreşte finalizarea acestora;
x) formulează propuneri în vederea editării de timbre omagiale şi comemorative pe teme legate de cinstirea eroilor;
z) alte atribuţii prevăzute de lege.
Top