ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE RESTAURARE A PARCELEI EROILOR ROMÂNI DIN CIMITIRUL CIVIL AL LOCALITĂȚII TOMAI, RAIONUL LEOVA, REPUBLICA MOLDOVA
Documentația de atribuire

Desen Troita de lemn placi comemorative (format DWG)
Informatii clarificare achizitie lucrari de Restaurare a Parcelei eroilor romani din cimitirul civil al localitatii Tomai, Republica Moldova
 
ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE A MONUMENTULUI EROILOR ROMÂNI CĂZUȚI ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ÎN LOCALITATEA LĂPUȘNA, RAIONUL HÎNCEȘTI, REPUBLICA MOLDOVA
Documentația de atribuire
 

ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE RESTAURARE A PARCELEI EROILOR ROMANI DIN CIMITIRUL CIVIL AL LOCALITĂȚII TOMAI, RAIONUL LEOVA, REPUBLICA MOLDOVA
Documentație de atribuire
 
ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE A MONUMENTULUI EROILOR ROMÂNI CĂZUȚI ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ÎN LOCALITATEA LĂPUȘNA, RAIONUL HÎNCEȘTI, REPUBLICA MOLDOVA, COD CPV 45212314-0 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII DE MONUMENTE ISTORICE SAU MEMORIAL

Invitație de participare
Caiet de sarcini cu formulare
Model contract
Specificație tehnică

  

Top