Stire noua

 PROIECTUL  "TRADIȚIA CULTUL EROILOR ÎN INTERBELIC"
 

Cultul eroilor la români se pierde în vremuri imemoriale, când înaintașii noștri păstrau în vatra strămoșească un foc nestins închinat străbunilor glorioși, iar purtătorii de glorie erau invocați adesea în zile de cumpănă.  
Preocuparea autorităţilor statului român pentru perpetuarea memoriei celor căzuți la datorie datează din perioada de după încheierea Războiului de Independenţă, însă în perioada interbelică, în România cultul eroilor a căpătat valențe deosebite, când sacrificiul militarilor români şi străini a fost cinstit şi evocat în multiple forme şi modalităţi.
Orice suflet românesc are datoria de onoare de a se închina în faţa acestora cu pioşenie, de a-și pleca fruntea cu respect, de a aprinde o lumânare sau de a aşeza o floare spre veşnica cinstire a eroilor români pe al căror sacrificiu suprem s-au făurit Independența și Marea Unire.
Ne propunem așadar să readucem în atenția publicului larg evocări din perioada interbelică ale sacrificiului eroilor români căzuți în războaie, dovadă incontestabilă a alinierii României la valorile şi practicile europene în domeniu.
Top