Stire actuala

 

ACHIZIȚII

 
ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII DE MONUMENTE ISTORICE SAU MEMORIALE” CONSTÂND ÎN REALIZAREA A „5 ÎNSEMNE COMEMORATIVE CE SE VOR RIDICA ÎN MEMORIA EROILOR ROMÂNI MORŢI ÎN PRIZONIERAT ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ÎN URMĂTOARELE LOCALITĂŢI: OȘTAKOV (REGIUNEA TVER), ENGELS (REGIUNEA SARATOV), ZELENODOLSK (REPUBLICA TATARSTAN), KRASINA (ŞAHTÎ, REGIUNEA ROSTOV), ŞUMINA (REGIUNEA KURGAN), FEDERAŢIA RUSĂ

Documentație de atribuire

 

ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE RESTAURARE A PARCELEI EROILOR ROMÂNI DIN CIMITIRUL ORTODOX AL COMUNEI BAIMACLIA, RAIONUL CĂUȘENI, REPUBLICA MOLDOVA

Documentație de atribuire lucrări de restaurare a parcelei eroilor români din cimitirul ortodox al comunei Baimaclia, raionul Căușeni, Republica Moldova
 

ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE RESTAURARE A CIMITIRULUI DE ONOARE ROMÂNESC DE LA SOFIA, RAION HÎNCEȘTI, REPUBLICA MOLDOVA
 
ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE EXECUȚIE A MONUMENTULUI EROILOR ROMÂNI DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, BOLZANO, REPUBLICA ITALIANĂ
 

Documentație de atribuire lucrări de execuție a Monumentului eroilor români din Primul Război Mondial, Bolzano, Republica Italiană


 


 
 
UTILITATE PUBLICĂ
ANUNŢ DE PARTICIPARE


Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, cod fiscal 16583598, Str. General Candiano Popescu nr. 6, sector 4, Bucureşti, telefon: 021.335.11.76, fax: 021.335.11.85, e-mail: once@mapn.ro.
 

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor invită ,restaurarea mormintelor de război care adăpostesc oseminte ale militarilor români sau de alte naţionalităţi, decedaţi în cele două războaie mondiale şi restaurarea operelor comemorative de război româneşti sau străine, ridicate în memoria acestora, amplasate pe teritoriul naţional.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor, pe anul 2021, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005.

  2. Sursa de finanţare a contractelor şi valoarea:  bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, suma de 214.000 lei.

  3. Durata proiectelor: până la 17.12.2021.

  4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 15.06.2021, ora 16.00.

  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Str. General Candiano Popescu nr. 6, sector 4, Bucureşti.

  6. Criterii de atribuire:

– modul de organizare şi tipologia aşezămintelor social-culturale;
– numărul militarilor înhumaţi;
– structura aşezămintelor social-culturale pe naţionalităţi;
– starea de conservare;
– valoarea istorică;
– perioada de timp care a trecut de la efectuarea ultimelor lucrări de restaurare;
– importanţa şi amploarea lucrărilor pentru care se solicită cofinanţare;
– procentul cu care solicitantul contribuie la cofinanţarea proiectului.

  1. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 16.06.2021-25.06.2021.

  2. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect poate fi accesată la https://once.mapn.ro, secţiunea: informaţii de interes public, pagina: utilitate publică  sau direct de la sediul Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor.
     

Top