Stire actuala

O serie de morminte şi opere comemorative de război sunt incluse în Lista Monumentelor Istorice. 
Monumentele istorice sunt considerate ca aparţinând patrimoniului cultural naţional, iar în prezent se derulează un program de accesare de fonduri europene, Axa prioritară, valabil până în anul 2020, cu scopul conservării, protejării, promovării şi dezvoltării acestora. 
Accesarea fondurilor europene se poate realiza individual de către unităţile administrativ-teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice sau de către unităţi de cult, ori prin parteneriat între acestea, cu menţiunea că una dintre autorităţile menţionate trebuie să îndeplineaască atributul de lider în parteneriat. 
Solicitanţii trebuie să dovedească faptul că deţin dreptul de proprietate publică/privată, dreptul de administrare sau de concesiune al bunului de patrimoniu. 
Valoarea maximă a proiectului este de 25 milioane EUR, valoarea minimă fiind de 100.000 EUR, indiferent de clasificarea monumentului istoric. 
Cererea de finanţare se poate trimite în format electronic, accesând site-ul www.inforegio.ro sau pe suport de hârtie la sediul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională unde va avea loc implementarea proiectului. 
Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depăşească data de 31 decembrie 2023. 
Detalii suplimentare privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor pot fi obţinute accesând fişierul Ghidul solicitantului.
Top