Noutati
 • Actualitate

  Evidenţa morţilor de război români identificaţi, centralizaţi în Cimitirul eroilor din municipiul Alexandria, poate fi consulta pe site-ul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, la secţiunea Lista morţilor de război.
  citeste...
 • Stire noua

  Locotenentul Stoicescu Alexandru - eroul de la Câmpulung
  citeste...
 • Stire actuala

  Omagiu adus eroilor români înhumaţi la Worms, Republica Federala Germania
  citeste...

 

 
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (înfiinţat în baza Legii 379/2003 şi a HG 635/2004, cu completările şi modificările ulterioare):
 
- este organul de specialitate al administraţiei publice centrale destinat protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, are personalitate juridică şi se află în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.
- are ca scop elaborarea si asigurarea aplicării strategiei şi politicilor în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război.
- este continuatorul de drept al Aşezamântului Naţional Regina Maria pentru Cultul Eroilor, înfiinţarea sa reprezentând un pas important în alinierea legislaţiei şi practicii din România cu cea europeană din domeniu.
- îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii:
            a) cinstirea eroilor patriei;
            b) respectarea demnităţii umane;
            c) nediscriminarea;
            d) toleranţa;
            e) pacea, reconcilierea şi înţelegerea între popoare;
            f) respectarea convenţiilor internaţionale şi a normelor dreptului internaţional umanitar.
 

 
Top