Noutati
 • Actualitate

  Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor lansează cea de-a VIII-a ediţie a concursului Eroul meu de ieri şi de azi! în perioada 15.05 – 15.11.2019 Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor lansează concursul cu premii „Să nu ne uităm eroii!” CUNOAŞTE-I PE CEI CARE AU LUPTAT PENTRU TINE
  citeste...
 • Stire noua

  LOCURI DE GLORIE. MORMINTELE MARELUI RĂZBOI
  citeste...
 • Stire actuala

  Cimitirul Eroilor Valea Uzului
  citeste...

 

CAMPANIA DIN 1919 
Recunoştinţă pentru eroii de la Carei

 

În zilele de 19-20 aprilie 1919, după patru zile de lupte neîntrerupte, trupele române au străpuns bariera naturală a Munţilor Apuseni, deschizându-şi drum spre câmpie şi cucerind, cu preţul a numeroase jertfe, aliniamentul oraşelor Satu-Mare, Carei, Oradea şi Salonta.
În acest context şi-au dat viaţa sergentul Seleş Iosif (23 ani), soldaţii Daia Ion (42 ani), Drăghici Radu (24 ani) şi Toropu Nicolau (38 ani).
Mormintele celor patru eroi sunt situate în Cimitirul civil al municipiului Carei (judeţul Satu Mare), alături de un monument sobru, de tip obelisc, placat cu granit negru. Opera comemorativă evocă jertfa militarilor, exprimând în acelaşi timp admiraţia şi recunoştinţa generaţiilor contemporane faţă de sacrificiile acestora. Astfel, pe o placă din granit, din apropierea monumentului, a fost dăltuit un sugestiv text comemorativ:

„Noi ne-am făcut datoria
Ca voi să fiţi fericiţi.
Fraţilor, nu ne uitaţi!
Eroii neamului, 1919“

Simbol al datoriei împlinite, obeliscul a fost restaurat în anul 2009, în contextul celebrării a 90 ani de la Campania din 1919. 

Slt. p.m. Constantin N. Godeanu: Înainte!

  
După lupte dificile purtate pe teritoriul Ungariei, la sfârşitul anului 1944 şi începutul anului 1945, Armata română a desfăşurat ample operaţiuni pe teritoriul actual al Cehiei şi Slovaciei, împotriva militarilor germani. Au fost duse lupte grele pentru forţarea zonelor muntoase Javorina, Metalicii Slovaci, Nitra, Fatra Mare, Fatra Mică, Inovec, Tatra Mică şi Carpaţii Albi.
În timp ce Armata a 4-a a început operaţiunea Zvolen- Banska Bystrica, Armata 1 română a primit misiunea să atace frontal forţele inamice din Munţii Javorina, punctul de rezistenţă al Armatei a 8-a Germane, dominat de înălţimi împădurite, cu puţine posibilităţi de pătrundere.
Compania a 6-a, în care fusese repartizat caporalul Constantin N. Godeanu, se afla în flancul drept al dispozitivului Regimentului 2 Infanterie. Planul comandamentului prevedea ca această subunitate să atace, prin învăluire, înălţimea cu Cota 568 (Munţii Stiavnica, la 2 km sud-vest de localitatea Klastava, Republica Slovacia).
Masivele muntoase, pădurile întinse şi văile adânci, la care se adăuga zăpada abundentă, îngreunau înaintarea militarilor români. Caporalul Constantin N.Godeanu şi-a pregătit ostaşii, plecând la atac fără raniţă, doar cu muniţia. Fiecare soldat avea la îndemână grenade, iar caporalul Constantin N.Godeanu le striga camarazilor din toate puterile: „Înainte! Înainte”! În ziua de 13 februarie 1945, caporalul Constantin N Godeanu a identificat cuibul unei mitraliere inamice. S-a pregătit să arunce grenada, dar un proiectil l-a lovit mortal. Încă nu împlinise 26 de ani.
În aceeaşi seară, camarazii săi de luptă i-au săpat o gropă în pământul pietros, îngheţat. Pe un lemn de brad, dintr-un adăpost, i-au încrustat numele cu un briceag.
Locul în care a fost înhumat Constantin N. Godeanu se numeşte Bátovec; morţii de război români de la Bátovec au fost exhumaţi, centralizaţi şi reînhumaţi cu onoruri în Cimitirul eroilor români de la Zvolen, Slovacia.
Pentru modul în care s-a distins în luptă, Constantin N. Godeanu a fost avansat post mortem la gradul de sublocotenent.

*

Constantin Godeanu, cel mai mic din cei şase copii ai lui Nicolae şi ai Anei Godeanu, s-a născut la 28 iunie 1919 în comuna Pietroasele, judeţul Buzău. La terminarea şcolii gimnaziale nu şi-a putut continua studiile, datorită situaţiei modeste a familiei, lucrând la Atelierele Griviţa, pentru a învăţa o meserie. Serviciul militar l-a efectuat la Regimentul 1 Căi Ferate din Focşani.
 Căpitanul Nicolae Lascăr Bogdan: „Soldaţi şi ofiţeri, cine e român să mă urmeze!“
 
La 6 septembrie 1877, o coloană de atac, formată din batalioane ale Regimentelor 15 Dorobanţi, 9 Dorobanţi, 1 Linie (în rezervă), susţinute de un batalion din Regimentul 5 Dorobanţi şi două companii din Regimentul 7 Dorobanţi, au atacat asupra reduta Griviţa II.
Dorobanţii, depăşiţi numeric de inamic şi greu încercaţi de pierderile suferite, aveau nevoie urgentă de ajutor.
Căpitanul Nicolae Lascăr Bogdan, ajuns în faţa redutei Griviţa, şi-a dat seama că se impunea o intervenţie hotărâtă. Deşi sarcina lui consta doar în a informa despre ceea ce se petrecea aici, împrejurările îi cereau să lupte.
A solicitat colonelului Sachelarie, care conducea atacul, să-i încredinţeze lui misiunea de aducere a rezervelor la redută.
În amintirile sale de război, doctorul Gheorghe Sabin descrie această faptă de arme: „În această clipă, (...) căpitanul Bogdan Nicolae din al -III- lea Vânători, care se afla ca ofiţer de ordonanţă la Cartierul domnesc, un brav ofiţer, fără pereche în mijlocul acelor între care se găsea atunci, strigă cu putere: <<Auziţi soldaţi cum ne cheamă fraţii noştri, care sunt omorâţi în şanţurile turceşti? Vă lasă pe voi inima să-i părăsiţi pradă păgânilor, fără să le veniţi în ajutor? Ei ca şi voi au părinţi, fraţi, poate soţii şi copii, care îi aşteaptă acasă! >>
Când i s-a dat această aprobare, căpitanul Bogdan, trăgând sabia din teacă, sare din şanţ strigând: << Soldaţi şi ofiţeri, cine e român să mă urmeze! >>”
Militarii pornesc după el pentru a-i salva pe cei care strigau după ajutor. Căpitanul Bogdan se prăbuşeşte pe spate. Un glonţ duşman îl loveşte în piept, omorându-l.
Atacul asupra redutei Griviţa II n-a reuşit. După lupte crâncene, militarii români au fost respinşi, pierzând 22 de ofiţeri şi 1.167 de soldaţi, morţi şi răniţi. La orele 17 s-a ordonat încetarea luptei. Sub ploaia de gloanţe, soldaţii din serviciul sanitar au adunat o parte din răniţi şi trupurile celor morţi şi le-au adus în tabăra românească.
În memoria ostaşilor români căzuţi la Griviţa, regele Carol I a solicitat construirea unui mausoleu, în anul 1902. În osuarul acestuia au fost depuse osemintele a 1.300 de morţi de război români.

 *

Nicolae, fiul lui Lascăr Bogdan, polcovnic (colonel) în miliţia Moldovei, s-a născut în 1849, în comuna Ghergheşti, judeţul Tutova (azi judeţul Vaslui). A copilărit pe Valea Oituzului, la moşia tatălui său, bucurându-se de o viaţă lipsită de griji.
După terminarea claselor primare, a fost trimis în Franţa, la studii. Aici şi-a dat bacalaureatul în litere, la 17 ani, iar doi ani mai târziu a intrat la Şcoala Militară de la Saint Cyr. Parcurge gradele militare, de la soldat, la caporal şi sergent, în cadrul Regimentului 1 Vânători. Şcoala Militară o absolvă printre cei dintâi, ceea ce atestă cultura, seriozitatea şi talentul său. Este avansat sublocotenent şi mutat la Regimentul 3 Vânători.
Mobilizarea l-a găsit cu gradul de căpitan, comandând o companie din Batalionul 3 Vânători. 

 


CAMPANIA DIN 1919 
Moarte de erou în Bătălia Apusenilor – caporal Ioan Alexe 

 
În Campania anului 1919 au fost consemnate nepieritoare fapte de vitejie, printre acestea fiind şi cele ale caporalului Alexe Ioan, din Regimentul 2 Vânători, elogiat în presa vremii:
În primăvara anului 1919, când armata română acţiona pentru dezrobirea fraţilor de veacuri subjugaţi, în prima zi de Paşte, a căzut ucis mişeleşte de garda roşie un brav ostaş, caporalul Alexe Ioan din Regimentul 2 Vânători Regina Elisabeta.
Rămăşiţele pământeşti ale acestui erou au fost înhumate cu pietatea cuvenită în curtea bisericii din Pâncota, iar la căpătâi s-a ridicat o frumoasă cruce monumentală (...). La zilele de sărbătoare se oficiază de către parohul bisericii un serviciu religios pentru odihna şi pomenirea sufletului celui jertfit pentru Ţară. Mormântul este acoperit cu flori care exprimă recunoştinţa supravieţuitorilor către eroii neamului.
Pe cruce se află următoarea inscripţie: «Aici odihneşte caporalul Alexe Ioan, din comuna Adunaţi, judeţul Teleorman, din Regimentul 2 Vânători Regina Elisabeta, compania a 5-a, contingentul 1916. Mort pentru Ţară, fiind împuşcat mişeleşte în drum spre Cherechiu de garda roşie ungurească în ziua primă a Sfintelor Paşti, 20 Aprilie 1919.
Martirule erou, odihneşte în pace!»
Dar, pe lângă aceste semne de pioasă recunoştinţă către acest viteaz ostaş, manifestate de bănăţenii din Pâncota şi autorităţile superioare au ţinut să imortalizeze numele lui glorios, dându-l comunei Cherechiu (în drum spre care a căzut ucis eroul), care acum se numeşte comuna Caporal Alexe.
Atât fapta bănăţenilor, care au făcut din mormântul caporalului Alexe un adevărat loc de pelerinaj şi de cinstire a jertfei şi gloriei româneşti, cât şi măsura luată de autorităţile superioare, arată dragostea pioasă şi recunoştinţa ce poartă întreg neamul românesc vitejilor ce s-au jertfit pentru întregirea lui.
Toate aceste pioase manifestaţiuni, pe lângă o datorie către memoria celor căzuţi în războiu, sunt un exemplu înălţător atât pentru generaţia actuală, cât şi pentru generaţiile viitoare, precum şi o mare mângâiere pentru orfanii, văduvele şi părinţii celor căzuţi pe câmpul de luptă“.


Generalul Grigore Bălan – eroul de la Sfântu Gheorghe
 

 

În perioada 4-6 septembrie 1944, generalul Grigore Bălan a pregătit şi întreprins cu Divizia 1 Munte, o serie de acţiuni ofensive pe direcţia oraşului Sfântu Gheorghe. A luptat în linia întâi pentru a conduce personal atacul şi pentru a le fi soldaţilor săi pildă de vitejie şi curaj.
Prezenţa generalului în imediata apropiere a liniilor de luptă este consemnată în jurnalul de operaţii al Batalionului 23 Vânători de Munte: „În sectorul batalionului se găsea la acea oră domnul general Grigore Bălan, comandantul secund al Diviziei 1 Munte, care a felicitat batalionul pentru frumoasa acţiune de rezistenţă”.
În dimineaţa zilei de 7 septembrie, Divizia 1 Munte a trecut la atac. Lângă podul din satul Arcuş, judeţul Covasna, este surprins de focul violent al bateriei duşmane (9 septembrie 1944), dar nu părăseşte câmpul de luptă, până când puterile încep să îl părăsească. Cu glas stins a îndemnat ostaşii să atace şi s-a prăbuşit în braţele camarazilor. Este transportat de urgenţă la spitalul din Sinaia. Patru zile mai târziu, la 13 septembrie 1944, s-a stins din viaţă.
Generalul Grigore Bălan fost înmormântat, în prezenţa reprezentanţilor guvernului, ai armatei, precum şi a unui public numeros, în Cimitirul Militar Ghencea, parcela 1, mormântul numărul 12.
Amintirea şi faptele sale de arme au rămas nepieritoare. Pentru a-i cinsti eroismul, generalului i s-a acordat, post-mortem, Ordinul „Mihai Viteazul”.
Pe locul unde a căzut la datorie generalul Bălan, pe şoseaua Sfântu Gheorghe – Arcuş, militarii Diviziei 1 Munte au ridicat o troiţă.
În incinta comandamentului Brigăzii 81 Mecanizată din municipiul Bistriţa Năsăud se află un bust al generalului Grigore Bălan, iar unitatea a preluat denumirea onorifică „General Grigore Bălan”.
În localitatea sa natală, comuna Şintereag, satul Blăjenii de Sus, judeţul Bistriţa Năsaud, a fost dezvelit un bust al generalului şi a fost inaugurat Muzeul General Grigore Bălan.
 

*

Grigore Bălan s-a născut la 14 iunie 1896, într-o familie de ţărani (fiul lui Ion şi al Rafilei).
A frecventat cursurile şcolii primare din satul natal, apoi pe cele ale şcolii confesionale din Şintereag, urmate de cele ale liceului din Năsăud. Ca şi mulţi alţi tineri transilvăneni alege meseria armelor, urmând cursurile Şcolii militare, pe care a absolvit-o în vara anului 1915 cu gradul de sublocotenent.
La 1 noiembrie 1917 este avansat la gradul de locotenent şi participă la Primul Război Mondial, pe frontul din Italia.
A făcut parte din Comitetul de organizare al gărzii naţionale din Năsăud, susţinând unirea Transilvaniei cu „patria mamă”. După ce Marea Adunare de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, a consfinţit unirea Transilvaniei cu România, majoritatea cadrelor din garda naţională au fost încadrate în armata română. Locotenentul Bălan a fost repartizat la Regimentul 84 Infanterie, Bistriţa. În 1920 este promovat şef al Biroului adjuntatură al unităţii. La 10 mai 1929 este avansat la gradul de maior şi mutat la Divizia 2 Vânători de Munte, în garnizoana Deva, în funcţia de şef al Biroului Instrucţie. În perioada noiembrie 1932 - martie 1933 a condus Şcoala de instructori Vânători de Munte. La 1 aprilie 1933 maiorul Grigore Bălan se întoarce la Regimentul 84 Infanterie, la comanda Batalionului 2, până la 1 aprilie 1936, când a fost avansat la gradul de locotenent colonel şi mutat la Regimentul 88 Carei.
În primăvara anului 1939 a fost numit comandant al Batalionului 8 Vânători de Munte, din Bistriţa. La 10 iunie 1940 este avansat la gradul de colonel şi trimis să urmeze cursul de comandanţi de regimente, iar la absolvirea acestuia, în ziua de 25 august 1940, a fost promovat în funcţia de comandant al Grupului 5 Vânători de Munte.
La 1 septembrie 1940, unităţile din Nord-Vestul Transilvaniei au început retragerea spre aliniamentul fixat prin Dictatul de Viena.
Unitatea comandată de colonelul Bălan s-a repliat în oraşul Haţeg, unde a fost dislocat întregul Grup 5 Vânători de Munte. În fruntea acestei unităţi a participat la eliberarea Bucovinei şi în misiunile desfăşurate pe Frontul de Est. Este rănit grav, în toamna anului 1942. După o lungă perioadă de spitalizare, la 15 august 1943, este numit comandant al părţii sedentare a Diviziei 2 Munte, cu sediul la Deva, iar la 10 aprilie 1944, comandant secund al Diviziei 1 Munte, Operativă, cu garnizoana la Sinaia.
În perioada 23 – 30 august 1944, vânătorii de munte au dezarmat garnizoanele militare germane din Sinaia, Predeal, Azuga, Buşteni şi Braşov.Căpitanul Mihail Romano - neobosit şi netemător în faţa focului
 

                                 
La Dunăre, în avanposturile Războiului de Independenţă (1877-1878), infanteriştii suportă cu stoicism bombardamentele artileriei otomane asupra poziţiilor române şi a localităţilor dunărene. La rândul lor, execută foc spre poziţiile inamice sau îndeplinesc misiuni de recunoaştere. Într-un raport către generalul George Manu, comandantul Diviziei 4, menţiona: „Două recunoaşteri făcute de căpitanii Romano şi Pruncu (...) în zilele de 7 şi 8 iunie 1877 în insulele Măgura din faţa satului Daşova, unde au dovedit mult curaj şi devotament, având a susţine mai mult timp focuri contra turcilor ce trăgeau cu forţe superioare lor”.
Dispuse în şanţuri şi în acoperirile de pe malurile Dunării, regimentele româneşti sprijină transportul materialului de luptă peste fluviu şi atacul trupelor ruse pentru ocuparea Nicopolului.
Regimentul 5 Linie trece primul Dunărea. După o serie de alte încercări ajunge la Plevna.
La 30 august 1877, infanteriştii români ajung în apropierea poziţiei şi încep lupta corp la corp. „Sus copii!” strigă căpitanul Romano şi se înălţa şi el pe trepte, lovind cu sabia. Un soldat otoman trage în el. Când compania sa a intrat în redută, căpitanul nu mai era printre cei vii.
A doua zi, ziarul „Dorobanţul” menţiona: „În atacul din ajun, căpitanul Romano se arătase neobosit şi netemător în faţa focului care ploua din întăriturile turcilor (...) dânsul se pune în capul companiei spre a stimula şi mai mult avântul soldaţilor. Gloria iubitoare de asemenea suflete îl ridică până la dânsa, iar corpul căpitanului Romano Mihail căzu pradă fiecărui vrăjmaş”.
Purtarea căpitanului Romano „din toţi cel mai viteaz” a servit ca sursă de inspiraţie poetului Vasile Alecsandri, care îi cântă, pe infanterişti. Numele său este gravat la Mausoleul eroilor de la Plevna.

*

Mihail Romano s-a născut la 5 decembrie 1842, la Botoşani. Aici a urmat şcoala primară şi cursul secundar, după care se înrolează voluntar în Regimentul 1 Linie. Prin purtarea exemplară şi prin cunoştinţele sale, atrage atenţia superiorilor. Colonelul Solomon, comandantul regimentului, văzând în Romano Mihail „un caracter ferm, un spirit larg şi o inteligenţă deosebită îl făcu ofiţer”. Urcă repede scara ierarhică, iar în 1872 era căpitan în Regimentul 5 Linie.CAMPANIA DIN 1919 
Eroi căzuţi pe frontul Tisei 


 
La începutul lunii iulie 1919, Marele Cartier General român şi Comandamentul Trupelor din Transilvania deţineau informaţii cu privire la intenţia cercurilor militare ungare de a declanşa o ofensivă de amploare pe întreaga linie a Tisei, în noaptea de 19/20 iulie. Pe baza acestor informaţii, au fost accelerate măsurile vizând întărirea dispozitivului de luptă şi creşterea puterii de foc a acestuia.
Ofensiva armatei ungare a început în zorii zilei de 20 iulie 1919, centrul de greutate al acesteia fiind în sectorul Szolnok. În partea nord-estică a capului de pod de la Szolnok, trupele Diviziei 1 Infanterie şi cele ale Brigăzii 2 Roşiori au respins forţele inamice, pe o distanţă de 10-20 km, ajungând până în seara zilei de 24 iulie pe aliniamentul Fegyvernek-Kendereş. Ofensiva ungară pe frontul Tisei a fost oprită în cea de-a patra zi de la debut, fapt care a permis armatei române să declanşeze contraofensiva, în dimineaţa zilei de 24 iulie.
Luptele au fost crâncene, ostaşii români şi ofiţerii aflaţi în fruntea unităţilor au dat adevărate pilde de vitejie, făcând dovada spiritului de sacrificiu şi a dispreţului faţă de moarte.
În anul 1922, revista „România eroică” a dedicat militarilor români o pagină comemorativă, în care sunt inserate fraze emoţionante referitoare la locotenentul Dumitrescu Ioan, din Regimentul 1 Vânători: „[... ] a luat parte la toate luptele din războiul nostru, dar – tocmai când să se bucure de soarele libertăţei şi a cinstei care luminează şi cuprinde azi România Mare, scrisa l-a chemat în lumea Eroilor sfinţi şi în luptele de pe Tisa, cu bolşevicii unguri, cade lovit în inimă de focul duşman, în ziua de 22 iulie şi moare, după ce pricinuise duşmanului pierderi grave. [...] bravul locotenent, în dimineaţa zilei de 22 iulie, înainte de începerea luptei, şi-a luat rămas bun de la camarazii săi, presimţind că va cădea“.
În cadrul aceleiaşi pagini comemorative este evocat şi soldatul Bulea Spiridon, originar din comuna Negomir, judeţul Mehedinţi, combatant în Regimentul 17 Mehedinţi. Acesta a fost „încazarmat la începutul războiului, când ţara avea nevoie de braţe şi de inimi de români [...]. În luptele de la Orşova cade rănit la piciorul drept. Vindecat, e ataşat Regimentului 3 Olt. În retragere, în luptele de la Vişina (Vlaşca), a căzut prizonier, fiind internat doi ani în lagărul Ramadan (Giurgiu). Eliberat de aice cu prilejul încheierii păcei cu nemţii, trei luni mai târziu, ivindu-se războiul cu bolşevicii unguri, e chemat din nou şi, în luptele de pe Tisa [...] cade mort, ucis de tunul vrăjmaş, alături de comandantul Batalionului 2, din Regimentul 17 Mehedinţi“.
În anul 1933, în localitatea de baştină a celor doi eroi menţionaţi mai sus, Turnu-Severin (judeţul Mehedinţi), în semn de respect şi recunoştinţă pentru jertfele militarilor români, a fost ridicat un impunător monument cu osuar, la ridicarea căruia au contribuit arhitectul State Baloşin, sculptorul Teodor Burcă şi pictorul Gheorghe Chirovici.
Un al treilea militar, evocat de publicaţia menţionată, este locotenentul Răduţiu Vasile, din Regimentul 92 Infanterie, Compania 12 Mitralieră. Acesta a căzut în data de 21 iulie 1919, în lupta de la Törökszentmiklós, lângă mitraliera sa, pe care a început să o folosească, după ce servantul acesteia fusese răpus. „A tras fără încetare, secerând inamicul până ce a căzut fără putere, murind moarte de erou, lovit în piept de un glonţ vrăjmaş, îmbrăţişând în ultima-i suflare mitraliera sa.“Locotenent Bălăceanu Gheorghe - eroul din Pasul Merişor


La 7 septembrie 1916, Divizia a 11-a Infanterie, a ocupat defileul Merişor (comuna Băniţa, judeţul Hunedoara). Scopul urmărit a fost ca, împreună cu diviziile din Valea Oltului, să asigure acoperirea mişcării de ocolire, pe care trupele române o făceau spre vest şi nord - vest. De aceea, poziţiile ocupate în apropierea frontierei trebuiau să fie bine întărite.
Duşmanul avea concentrate în zonă trupele brigăzii 144 austro-ungare, alcătuită din 6 batalioane de infanterie, 4 excadroane de husari şi 4 baterii de artilerie, la care se adăugau 3 batalioane de mineri militarizaţi, de la minele Lupeni şi Petroşani.
Pe vechiul drum Vulcan-Merişor, lupta a căpătat un aspect decisiv.
A doua zi, la 8 septembrie 1916, trupele austro-ungare au declanşat un puternic foc de artilerie. Linia românească, bine întărită, a rezistat cu eroism. Regimentele gorjene au luat peste 300 de prizonieri, capturând două tunuri şi alte materiale de război.
În satul Merişor, sub presiunea atacurilor trupelor române, militarii inamici au fost nevoiţi să se predea. Comandantul Companiei I, locotenentul Bălăceanu Gheorghe a ordonat soldaţilor să înceteze focul şi a înaintat către inamic. O ploaie de gloanţe a căzut asupra lui, multe din ele perforându-i pieptul bravului comandant, ucigându-l. Trupul său a rămas pe câmpul de luptă până seara, când trupele duşmane au fost respinse definitiv. Soldaţii, îndureraţi, l-au purtat pe braţe şi l-au înmormântat în curtea bisericii din Merişor, în cadrul unei ceremonii restrânse.
În satul Măţău, comuna Mioarele, judeţul Argeş, localitatea sa natală, în anul 1922 a fost ridicat un monument dedicat eroilor morţi în Războiul pentru Întregirea Neamului. Pe faţadă este inscripţionat şi numele locotenentului Bălăceanu Gheorghe.
Pentru cinstirea memoriei militarilor români care s-au jertfit în luptele eroice purtate pentru apărarea patriei, în Pasul Merişor, în imediata vecinătate a izvorului de pe marginea DN 66, la 28 noiembrie 2018, primăria comunei Băniţa, a inaugurat un monument.

*

Gheorghe Bălăceanu s-a născut într-o familie de ţărani din comuna Măţău, judeţul Muscel. Ofiţer distins, a fost repartizat într-un regiment de Vânători. În anul 1915 a fost transferat în cadrul Regimentului nr. 18 Gorj, făcând parte din trupele de acoperire a frontierei româno-austro-ungare din Valea Jiului. Momentul intrării României în Primul Război Mondial îl găseşte în zona Defileului Jiului, în funcţia de comandant al Companiei I, Batalionul I, din Regimentul nr. 18 Gorj.Colonelul Victor Tomoroveanu – eroul de la Kenderes
 
O serie de grupări bolşevice, compuse din maxim 5.000 de puşcaşi, 3000 de călăreţi şi 10 tunuri, s-au infiltrat, în noaptea de 19/20 ianuarie 1919, desfăşurând acţiuni militare în nordul Basarabiei, în contextual în care nu au recunoscut Unirea Basarabiei cu Vechiul Regat.
În perioada 28 ianuarie – 1 februarie 1919, armata română a restabilit ordinea în nordul Basarabiei, unul dintre ofiţerii care s-au remarcat cu acest prilej fiind colonelul Victor Tomoroveanu, comandantul Regimentului 37 Infanterie „Alexandru cel Bun”. Luptele au generat pierderi bolşevicilor de cca. 400 de oameni, iar armata română a înregistrat la capitolul morţi un general (Stan Poetaş), doi ofiţeri şi 148 de soldaţi.
La câteva luni de la provocările de la Nistru, Ungaria, condusă de regimul comunist al lui Béla Kun, a atacat România, trecând linia de demarcaţie la 15 aprilie 1919. Intenţia a fost de a ocupa Transilvania, în momentul în care se ştia că veteranii campaniilor din 1917 au fost lăsaţi la vatră. Trupele române din Transilvania, conduse de generalul Gheorghe Mărdărescu, au primit ordinul de a ataca pe tot frontul, ocupând Budapesta, la 4 august 1919 şi defilând pe străzile capitalei ungare.
În timpul luptelor au murit peste 3.000 de militari români, unul dintre aceştia fiind colonelul Victor Tomoroveanu, în calitate de comandant al Brigăzii 2 Infanterie. Acesta a fost distins post-mortem cu Ordinul „Mihai Viteazul”, pentru elanul cu care a condus Brigada a 2-a Infanterie în luptele cu maghiarii din oraşul Kenderes. Fiind depăşit numeric de inamic, colonelul Victor Tomoroveanu s-a poziţionat cu arma în mână în fruntea brigăzii sale, pornind la atac şi căzând vitejeşte pe câmpul de luptă.
Corpul neînsufleţit al colonelului Tomoroveanu a fost exhumat la iniţiativa Diviziei 2 Vânători, fiind reînhumat în Cimitirul eroilor Rulikovski din municipiul Oradea.
Pentru cinstirea memoriei colonelului Victor Tomoroveanu, Primăria municipiului Botoşani a alocat suma de 25.210 lei fară tva, la 31 octombrie 2017, pentru realizarea unui bust. În acest scop, Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor a pus la dispoziţia sculptorului o fotografie a eroului.
Bustul a fost inaugurat la 7 decembrie 2018, cu prilejul unui ceremonial militar, în parcul de lângă Primăria municipiului Botoşani.


Locotenent Naum Mihail în lupta de la Mulciova: Înainte, băieţi!
 


 

Pe frontul dobrogean, după pierderea capului de pod de la Turtucaia, trupele româno – ruse s-au organizat defensiv pe linia Rasova - Cobadin - Topraisar – Cocargea – Tusla (16-21 septembrie 1916).
Acţiunea trupelor germano-bulgare se îndrepta asupra sectorului cuprins între Mulciova (astăzi comuna Adamclisi, judeţul Constanţa) şi Cocargea (astăzi sat Pietreni, comuna Deleni, judeţul Constanţa). Se urmărea străpungerea frontului românesc, pentru atacul decisiv fiind folosite Diviziile 1 şi 4 bulgare, Regimentul 2 Infanterie şi un divizion al Regimentului 1 Artilerie Grea german.
Regimentele armatei române, aproape extenuate şi cu efectivele înjumătăţite de luptele deja purtate, au fost înlocuite pe poziţie de două brigăzi ale Diviziei 9 şi de Divizia sârbă.
În dimineaţa zilei de 18 septembrie 1916, inamicul declanşează focul de artilerie. Spre prânz, începe şi atacul infanteriei germane. „Înainte băieţi!” a strigat atunci sublocotenentul Naum Mihail plutonului său, care contraataca inamicul ce pătrunsese într-un element de tranşee. Sublocotenentul Naum cade eroic, lovit de un glonţ de şrapnel.
A fost înhumat, iniţial, în Cimitirul Eroilor din oraşul Cernavodă. La solicitarea familiei, în iunie 1926, osemintele acestuia au fost exhumate de către Societatea „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război“, fiind reînhumate în oraşul său natal, Brăila.
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor a finanţat lucrările privind realizarea Ansamblului Comemorativ al Eroilor Neamului, situat în municipiul Brăila, pe Calea Călăraşilor nr. 309. Complexul, dedicat eroilor brăileni, realizat în colaborare cu primăria municipiului Brăila şi Garnizoana Brăila, a fost inaugurat în luna noiembrie a anului 2018 şi este compus din 12 busturi din bronz, unul dintre acestea fiind dedicat locotenentului Mihail Naum.

*

Mihail Naum s-a născut la Brăila, în ziua de 5 mai 1894, într- o familie de macedo – români, Naum Traian şi Alexandrina. Urmează studiile secundare la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila, iar în anul 1913 a fost admis la Şcoala Militară de Infanterie din Bucureşti.
În anul 1915, prin Înaltul Decret Regal nr. 10330, a fost înaintat sublocotenent şi repartizat la Regimentul 38 Infanterie.

La intrarea României în Războiul de Întregire Naţională, tânărul sublocotenent Naum a fost repartizat să lupte pe frontul din Dobrogea, mai întâi la Turtucaia, apoi la Parachioi, Arabagi şi Mulciova.CAMPANIA DIN 1919
Moartea eroică a colonelului Constantin Paulian
 


 

Semnarea Armistiţiului din pădurea Compiègne (Franţa), la 11 noiembrie 1918, între Germania şi puterile Antantei, a marcat începutul unei perioade de profunde transformări în plan politic, în întreaga lume şi cu deosebire în Europa, unde, pe fondul disoluţiei imperiilor seculare şi pornind de la principiul autodeterminării popoarelor, enunţat de preşedintele american Wodrow Wilson, noi popoare s-au ridicat pentru a pune bazele unor state naţionale proprii.
În acest cadru internaţional, începând cu 20 noiembrie 1918, unităţi ale diviziilor 1 şi 7 Vânători s-au deplasat, prin trecătorile Carpaţilor Orientali, spre Transilvania. Semnificaţia acestei acţiuni militare era relevată într-o Proclamaţie către trupele române, semnată de generalul Constantin Prezan, şeful Marelui Cartier General:
„Români! Din înaltul ordin al regelui Ferdinand I, în urma chemării Consiliului Naţional Român, armata română a trecut Carpaţii, pentru a desfiinţa hotarele care se ridicau între noi, rupând în două trupul aceluiaşi neam. Păşind cu dragoste frăţească pe pământul Transilvaniei oştirea română vine, în numele unor sfinte drepturi naţionale şi omeneşti, pentru a garanta libertatea deplină a tuturora. Însufleţiţi de aceste gânduri, asigurăm pe toţi locuitorii pământului românesc, până la Tisa şi Dunăre, fără deosebire de neam şi lege, că vom păzi cu credinţă viaţa şi avutul tuturora. Îndemnăm, deci, întreaga populaţie, ca, sub pavăza oastei româneşti, să-şi continue ocupaţiile obişnuite, astfel ca viaţa normală în sate şi oraşe să nu sufere nici o tulburare“.
Înaintarea trupelor române s-a făcut cu repeziciune, iar gărzile româneşti din Transilvania s-au pus la dispoziţia armatei române. Ajunşi la linia râului Mureş, militarii români s-au oprit, în virtutea prevederilor „armistiţiului“ din 13 noiembrie, de la Belgrad, încheiat cu Ungaria de către generalul francez Louis Franchet d’Esperey, în numele armatelor aliate; acesta prevedea ca linia de demarcaţie între armata ungară şi cele aliate să fie fixată pe cursul râului Mureş. Deoarece Ungaria nu şi-a respectat angajamentele asumate, aliaţii au acceptat ca trupele române din estul Transilvaniei să depăşească râul Mureş.
În data de 13 decembrie 1918, Marele Cartier General român a transmis următorul ordin trupelor sale din Transilvania: „Pentru a se asigura ordinea, viaţa şi avutul locuitorilor, trupele române vor ocupa, afară de Banat, toate ţinuturile româneşti care au făcut până acum parte din fosta monarhie austro-ungară“.
Ulterior, delegaţia română prezentă la Conferinţa de pace de la Paris a depus eforturi pe lângă Consiliul Militar Interaliat, prezidat de mareşalul francez  Ferdinand Foch, pentru a se permite României extinderea controlului militar asupra întregului teritoriu la care avea dreptul, conform tratatului de alianţă din 1916. În cele din urmă, la 28 februarie 1919, Consiliul Militar Aliat, în acord cu Consiliul Suprem al Conferinţei, a admis mutarea liniei de demarcaţie spre vest, fixând ca limită linia drumului de fier Satu Mare-Oradea-Arad. Concomitent s-a creat o zonă neutră, ocupată de trupele aliate, partea ungară urmând să-şi retragă forţele într-un termen de zece zile, începând cu 23 martie 1919.
Guvernul Karoly a respins aceste propuneri şi a cedat puterea unui guvern de stânga, care la 21 martie a proclamat Republica Sovietică Ungaria. În aceste circumstanţe, noul guvern nu se gândea la pace, ci la război.
Faţă de această situaţie, la 16 aprilie 1919, armata română a primit ordinul să declanşeze ofensiva împotriva Ungariei.
În acest context, Brigada 3 Vânători, condusă de către colonelul Constantin Paulian, a fost desemnată să acţioneze pe Valea Crişului Alb, ocupând în seara zilei de 16 aprilie localităţile din zona Almaş şi Gurahonţ, iar în dimineaţa zilei următoare, când se celebra Joia Mare (sărbătoare ortodoxă premergătoare Naşterii Mântuitorului), localitatea Kökaro. Ca un gest de recunoştinţă pentru victoria obţinută în zi sfântă, colonelul Paulian a dispus ca localitatea să se numească Joia Mare, numele păstrându-se şi în prezent.
La 17 aprilie 1919, trupele române au ocupat localităţile Buteni, Govojdia şi Berindia, următorul obiectiv fiind eliberarea Sebişului, trecând prin Butin şi Bârsa. În timpul deplasării, aflându-se în fruntea brigăzii sale, colonelul Paulian a fost împuşcat mortal.  
Era o pierdere grea pentru armata română. Născut la 22 martie 1874, colonelul Paulian a parcurs cu succes toate treptele carierei militare. După absolvirea liceului, colonelul s-a pregătit temeinic pentru aceasta, absolvind rând pe rând, în perioada 1892-1905, Şcoala de Ofiţeri de Artă şi Geniu, Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu şi Şcoala Superioară de Război. Într-un comunicat al Marelui Cartier General, personalitatea colonelului Paulian a fost evocată astfel:
„Colonelul Constantin Paulian a căzut vineri, 17 aprilie, în luptele din Ardeal, luptând ca un erou pentru recucerirea pământului românesc. Intrat în acest război cu gradul de locotenent colonel s-a distins din primele lupte. Fiind grav rănit în luptele de la Oituz, după ce fusese avansat la gradul de colonel, dânsul a fost la numai doi paşi distanţă de moarte. Îndată după vindecarea sa a fost numit comandant al unei divizii de infanterie şi când armatele române au păşit din nou în lupta sfântă, diviziei colonelului Paulian i s-a încredinţat locul de cinste în primele rânduri. Divizia a învins, a pus pe fugă pe vrăjmaş, dar colonelul plăti cu viaţa această victorie, fiind în fruntea bravilor săi ostaşi.“
Moartea colonelului Constantin Paulian a avut un puternic ecou în rândul populaţiei româneşti din localităţile eliberate. Profund impresionaţi de vitejia sa şi totodată recunoscători, locuitorii satului Govojdia au făcut demersuri ca localitatea lor să poarte numele ofiţerului care i-a eliberat – Paulian.
În acelaşi timp, conducerea armatei a recompensat sacrificiul bravului erou, acesta fiind avansat post-mortem la gradul de general de brigadă.
Spiritul de luptă de care au dat dovadă militarii români în Campania din 1919 a fost omagiat şi prin ridicarea de monumente comemorative, unul dintre cele mai reprezentative fiind cel intitulat „Vulturul“, amplasat în Cimitirul Rulikovski din municipiul Oradea, judeţul Bihor.

 Sergentul Gheorghe Donici: Cel mai bătrân, înainte!


În Primul Răuboi Mondial, Regimentului 9 Roşiori avea misiunea de a neutraliza poziţia tunurilor germane, care atacau permanent Diviziile 1 şi 17 Infanterie, care se retrageau în marş forţat din zona Jiu spre Slatina.
În dimineaţa zilei de 23 noiembrie 1916 (stil nou), colonelul Ioan Călinescu, comandantul Regimentului 9 Roşiori, ordonă, ca un escadron să „şarjeze imediat bateria inamică”, identificată la liziera pădurii Pârşani (comuna Pieleşti, judeţul Dolj). Comandantul Escadronului 3, căpitanul Alexandru Filitti, se oferă primul. Efectivul escadronului era de 110 militari şi un singur ofiţer, căpitanul Filitti. Din proprie iniţiativă, se mai alătură locotenenţii Emil Mora şi Iulius Roşca. Sergentul voluntar Gheorghe Donici, din Plutonul 4, îi cere căpitanului Filitti să şarjeze alături de el pentru a realiza „cea mai deplină misiune a întregii vieţi”. Atacul cavaleriei se deslănţuie. Fără a mai respecta ierarhia militară, sergentul Donici trece în faţa locotenenţilor şi se alătură căpitanului, strigând: „Cel mai bătrân, înainte!”. Artileria inamică se retrage căutând adăpost peste şosea. Trei mitraliere inamice, care nu fuseseră descoperite în timpul recunoaşterii de locotenentul Mora, îi încadrează şi îi lovesc în plin pe călăreţi. Şarja continuă. Sergentul Donici cade, locotenentul Roşca este lovit de glonţ, la fel şi căpitanul. Bateria de tunuri germană a fost scoasă de pe poziţie, dar Escadronul 3 a fost distrus. Preţul plătit a fost prea mare. Din cei 110 cavalerişti, doar 18 au supravieţuit, fiind răniţi grav.
Căpitanul Filitti îşi amintea, după război, cum s-a desfăşurat lupta: „Lundu-mi revolverul în mână, gest urmat şi de sergentul Donici, ce se afla lângă mine, îmi împrăştiai cele două plutoane în linie, cu intervale mari şi comandai: Pentru atac, lancea-n cumpănire, marş-marş! Soldaţii se reped asupra inamicului în strigăte de ura! (...) escadronul, ca un iureş se năpusteşte asupra bateriei germane (...) dar un pericol neaşteptat se iveşte (...) trei mitraliere (...) întorcându-mi privirea, văd cum călăreţii şi caii cad ca spicele (...) totul se sfârşeşte în câteva clipe”.
Pentru eroismul de care a dat dovadă, Gheorghe Donici a fost înaintat post – mortem la gradul de sublocotenent.
Pe teritoriul comunei Robăneşti, judeţul Dolj, pe locul luptei dintre trupele germane şi escadronul românesc de cavalerie, în anul 1923, a fost ridicat monumentul „Şarja de la Robăneşti 1916”.
În memoria acelor eroi, la 9 noiembrie 2018, autorităţile judeţe şi locale precum şi Garnizoana Craiova au plantat 110 stejari, care au primit numele cavaleriştilor din Escadronul 3.

*

Descendent dintr-o familie boierească, Gheorghe, fiul lui Iancu şi al Zincăi Donici, s-a născut la 20 februarie 1849 în localitatea Valea Seacă, judeţul Bacău. Urmează cursurile Liceului „Luis le Grand” din Paris. Urmare a cererii sale, prin ordinul nr.5493/08.05.1877, voluntarul Gheorghe Donici este încadrat în Regimentul 8 Călăraşi. Va participa la campania militară desfăşurată în Bulgaria. Pentru faptele sale, a fost decorat cu ordinul „Virtutea Militară”, medalia „Trecerea Dunării” şi ordinul rus „Crucea Sfântului Gheorghe”. În 1916, anul intrării României în Primul Război Mondial, deşi avea 67 de ani, se înrolează voluntar în rândurile Regimentului 9 Roşiori, Escadronul 3.Locotenent Mihail N. Foişoreanu – eroul de la Cireşoaia

 

În urma mobilizării din anul 1916, sublocotenentul Mihail Foişoreanu a participă la război cu Regimentul 61 Infanterie, comandat de colonelul Ştefan Ştefănescu. În timpul bătăliei de pe Valea Prahovei (9-25 octombrie 1916), numită şi Bătălia de la Predeal, în localitatea Azuga, a fost acoperit de pământ până la brâu, de un obuz inamic, zăcând inconştient o săptămână la postul de prim -ajutor. Fără să se refacă complet, la cererea sa, se întoarce pe front. De data aceasta, se alătură Regimentului 27 Infanterie, care rămăsese fără ofiţeri şi fără comandanţi.
Regimentul 27 Infanterie, împreună cu Batalionul Vânătorilor de Munte, un batalion din Regimentul 15 Infanterie şi de Divizia a 2-a rusă, au participat, în ziua de 12 august 1917, la atacul pentru cucerirea dealului Cireşoaia şi a înălţimilor învecinate. Pe vârful dealului, inamicul a opus o rezistenţă crâncenă, dar militarii românii au atacă cu furie.
La lăsarea întunericului, toate înălţimile fuseseră cucerite de militarii români. Crestele şi văile dealurilor erau presărate de cadavre şi de răniţi, printre cei care şi-au pierdut viaţa numărându-se şi locotenentul Mihail Foişoreanu.
Pentru curajul cu care a condus în luptă compania sa, Mihail N. Foişoreanu a fost decorat cu „Corana României” cu spade în grad de cavaler.
Iniţial a fost înmormântat în cimitirul bisericii din comuna Roşiori, satul Poieni, judeţul Bacău.
La dorinţa familiei, în anul 1922, rămăşiţele pământeşti ale eroului sunt exhumate de către societatea „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, fiind reînhumate în Cimitirul eroilor „Izvorul Nou”, din municipiul Bucureşti.

*

Mihail Foişoreanu, fiul lui Nicolae şi al Mariei, s-a născut la Bucureşti, la 6 ianuarie 1896. A urmat cursurile şcolii primare, fiind premiant în toate clasele şi apoi Liceul „Matei Basarab”. În anul 1915 începe cursurile Facultăţii de Drept, în acelaşi timp urmând şi Şcoala de Artilerie şi Geniu. În anul următor, este avansat la gradul de sublocotenent şi detaşat la Regimentul 54 Infanterie, fiind mutat ulterior, la Regimentu 61 Infanterie.
Sublocotenent Ion Grămadă – jertfa scriitorilor la Cireşoaia

„Necunoscutul acesta spre care mergi, mulţumirea că-ţi faci datoria, suprema datorie, intensitatea cu care trăieşti viaţa ce ţi-a dăruit-o Dumnezeu, constituie un farmec de care vibrează toată fiinţa ta”, îi scria Ion Grămadă unei cunoştinţe, cu câteva ore înainte să moară. În acea zi caldă, de 9 septembrie 1917, pe o colină a Cireşoaiei, Ion Grămadă a fost lovit de gloanţele inamice în abdomen în timpul unui contraatac. Înainte de a muri, a apucat să strige camaradului de lângă el: „Sergent Donose, ia comanda plutonului şi du-l înainte, tot înainte!”
Militarii i-au săpat mormânt în Poiana Vrânceanu, de lângă vârful Cireşoaia, în acelaşi loc fiind depus şi locotenentul botoşănean Spânu Ion, ucis în acelaşi asalt. 
La 20 iunie 1926, rămăşiţele pământeşti ale scriitorului aveau să fie exhumate de către societatea „Mormintele Eroilor” şi reînhumate în Cimitirul eroilor „Pacea”, din municipiul Suceava sub o mare şi frumoasă troiţă de viteaz.
Ca semn de preţuire, la 26 august 2007 a fost dezvelit şi bustul eroului Ion Grămadă, pe o culme, situată pe raza comunei Stroieşti, judeţul Suceava „astfel ca toţi călătorii să-l poată vedea pe eroul Bucovinei păşind spre cer”.

*

Ion Grămadă s-a născut la 3 ianuarie 1886 în satul Zahareşti, Bucovina, Austro-Ungaria, astăzi în comuna Stroieşti, judeţul Suceava, România.
Fiu de ţăran, căruia i-a plăcut cartea, a devenit licenţiat în istorie şi geografie la Universitatea din Cernăuţi. La recomandarea lui Nicolae Iorga, pleacă la stagiu la Viena, unde se apropie de vestita societate a românilor din capitala Imperiului Austro-Ungar, „România Jună”. Îşi ia doctoratul în istorie cu o teză despre participarea românilor la Asediul Vienei din 1683. Implicat ca redactor şi comentator în problemele politice legate de soarta Bucovinei, suţine punctul de vedere naţional cu privire la drepturile legitime ale românilor.
În calitate de publicist, a înfiinţat, în 1907, la Cernăuţi, gazeta „Deşteptarea”, este redactor la „Viaţa nou㔺i colaborează cu „Românul” din Arad.
În august 1914 trece în România, unde va fi profesor de germană la Liceul Militar de la Mânăstirea Dealu.
Înflăcărat de dragostea pentru neam, în 1916, se înrolează voluntar în Armata Română, fiind repartizat la Şcoala Militară de la Botoşani. În iulie 1917 este avansat la gradul de sublocotenent, comandând un pluton din Batalionul 1, Regimentul 8 Vânatori de Munte. 

Sublocotenent Lascăr Luţia – cea dintâi jertfă a Bucovinei

 


La 21 noiembrie 1916, bateria din care făcea parte sublocotenentul Lascăr Luţia se afla dislocată în apropierea comunei Ştefăneşti (în prezent comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov). Sublocotenentul a primit ordin să meargă în recunoaştere. În baza ordinului, ofiţerul a plecat însoţit de doi soldaţi. Inamicul ocupase comuna şi instalase mitralierele în podul şcolii. Militarii români au fost reperaţi de inamic şi primiţi cu o ploaie de gloanţe. Soldaţii au ieşit din bătaia gloanţelor. Sublocotenentul Lascăr Luţia s-a îndreptat în direcţia şcolii. Gestul l-a costat viaţa, fiind înconjurat de patrulele duşmane şi împuşcat. A fost înmormântat, iniţial, în cimitirul comunei Ştefăneşti, iar în anul 1922 a fost exhumat şi reînhumat în municipiul Cernăuţi (în prezent în Ucraina).
Numele său, împreună cu cele ale altor cinci eroi bucovineni, este inscripţionat pe troiţa care se află amplasată la mormântul eroului bucovinean Ioan Grămadă, din cimitirul „Pacea”, municipiul Suceava (jud. Suceava).

Urmaş al unui neam de cărturari de seamă, de buni şi patrioţi români, Lascăr Luţia s-a născut la 18 august 1895, în municipiul Suceava. Încă de pe băncile şcolii s-a remarcat prin talent literar, colaborând la publicaţiile „Luceafărul”, „Tribuna”, „Neamul Românesc”, „Viaţă Nouă” etc.
Odată cu izbucnirea Primului Război Mondial, Lascăr Luţia a trecut graniţa, în Vechiul Regat, fiind considerat de austro-ungari „dezertor de frica războiului”şi condamnat la moarte.
A ales să îmbrace uniforma Armatei Române, pentru a se angaja în lupta pentru Întregirea neamului.Locotenent Cepleanu Grigore - căzut la datorie la trecerea Carpaţilor
 
 

La orele 21 ale zilei de 27 august 1916, conform ordinului de operaţii nr.1, al Brigăzii 6 Infanterie, Regimentul 30 Infanterie Muscel, ataca, prin surprindere, împreună cu Compania a IX-a, aflată sub comanda locotenentului Alexandru Cuhn, vama ungurească şi pichetul de grăniceri de la Vama Giuvala, iar cu Compania a XI-a, aflată sub comanda locotenentului Cepleanu Grigore, Secţia de jandarmi unguri.
Compania a XI-a trece frontiera şi reuşeşte să se apropie, fără să fie observată, de postul de jandarmi. Cu revolverul într-o mână şi sabia în cealaltă, locotenentul Cepleanu a ordonat să se deschidă uşa. În aceeaşi clipă, printr-o lovitură puternică, o scoate din balamale şi pătrunde în încăpere, ordonând jandarmilor să se predea. Printr-o comandă disperată, plutonierul ungur declanşează alarma şi încearcă să se apropie de ofiţerul român. În aceeaşi clipă, un glonte îl culcă la pământ. Personalul postului a fost luat prizonier, iar firele telefonice au fost tăiate. La orele 22, comandanţii celor două companii au raportat că pichetul de grăniceri şi postul de jandarmi au fost ocupate.
Şeful vămii şi cel al pichetului de grăniceri au reuşit să fugă din încăierarea de la frontieră şi să informeze despre atacul trupelor române.
Înaintarea spre Bran se făcea încet, cu dese opriri şi recunoaşteri. Compania locotenent Ceplanu este învăluită într-o ploaie de gloanţe ucigătoare. Un glonte îl loveşte în cap pe comandant. Acesta moare după câteva zile, în spitalul din Câmpulung Muscel.
La nici 48 de ore de la începerea luptei, după încleştări crâncene şi înfrângerea rezistenţei a două batalioane ungureşti de către musceleni, trupele române ocupă Branul.
Pentru cucerirea trecătorii Branului, Regimentul 30 Infanterie Muscel a înregistrat pierderi de 144 morţi, răniţi şi dispăruţi, printre aceştia numărându-se şi locotenentul colonel George Poenaru Bordea, primul ofiţer român căzut în Războiul Întregirii şi locotenentul Grigore Cepleanu.

*

Grigore Cepleanu s-a născut în anul 1891 în comuna Broşteni, judeţul Gorj. Cursul primar şi cele şase clase de liceu le-a urmat la Craiova, iar clasa a VII-a, la Şcoala militară din Iaşi.
La 17 septembrie 1909 a intrat la Şcoala Militară de Infanterie, pe care a absolvit-o în anul 1911, primind gradul de sublocotenent. În noiembrie 1914 este înaintat la gradul de locotenent.  
Căpitanul Vulturescu Nicolae în fruntea cavaleriştilor la Oituz
 

În zorii zilei de 11 august 1917, Divizia 1 Cavalerie a ajuns la Oneşti şi a fost îndreptată spre satele Nicoreşti (comuna Pârgăreşti, judeţul Bacău) şi Bahna (comuna Bahna, judeţul Neamţ). În seara aceleaşi zile, opt escadroane ale Regimentelor 4, 5, 9 şi 10 Roşiori porniră la atac. Căpitanul Nicolae Vulturescu se afla în fruntea unei companii a Regimentului 5 Roşiori. Atacul a fost brusc, fără nici o pregătire de artilerie. Înflăcăraţi şi entuziaşti, cavaleriştii şarjează cu baioneta. Inamicul este surprins, dar contraatacă cu foc de mitraliere şi grenade. Cavaleriştii înaintează nepăsători prin ploaia de gloanţe şi grenade. O schijă de obuz a sfărâmat binoclul căpitanului Vulturescu, iar alta l-a atins uşor la mână. Trupele române înaintează mereu, cu pierderi însemnate în ofiţeri şi trupă.
La 15 august, călăraşii primesc ordin să contraatace. Lângă satul Marginea, comuna Oituz, căpitanul Nicolae Vulturescu e lovit în cap de o schijă de obuz şi moare pe loc. Corpul său a fost ridicat de fratele său geamăn, căpitanul Grigore Vulturescu, care făcea parte din acelaşi regiment, şi transportat pe celălalt mal al Trotuşului, în satul Caraclău, judeţul Bacău. Roşiorii au îngrădit locul şi au ridicat o cruce în cimitirul satului, unde căpitanul Vulturescu a fost aşezat la loc de odihnă.
Locuitorii au ridicat un monument spre pomenirea sătenilor din comuna Bârsăneşti, satul Caraclău, morţi în Marele Război. Ei au săpat în piatră şi numele ofiţerului Vulturescu, pe care soarta l-a adus să moară pentru ţară în satul lor.
 
Descendent dintr-o veche familie de boieri olteni, Nicolae Vulturescu s-a născut la Bucureşti. Tatăl său, Grigore Vulturescu, a reprezentat vreme îndelungată judeţul Olt în Parlamentul României.
A studiat la Liceul „Gheorghe Lazăr“ din Bucureşti, iar ulterior şi-a continuat studiile la Şcoala de Cavalerie din Târgovişte.
După terminarea studiilor militare, în anul 1911, este repartizat sublocotenent la Regimentul 4 Roşiori, alături de care ia parte la Campania din Bulgaria.
La intrarea României în Primul Război Mondial, căpitanul Vulturescu avea, ca toţi călăreţii, speranţa că se va ivi un prilej de glorie şi pentru arma lor. După aproape un an, călăreţii au fost chemaţi în munţii Moldovei să apere trecătoarea Oituzului.Soldat Trăistaru Ilie:

 
Acum vă părăsesc!...

          «Se decretase mobilizarea 1916-1918 şi pornirăm de partea aliaţilor în războiul cel mare, pentru Întregirea Neamului.
          Prin luna Septembrie 1916 suntem destinaţi frontului dobrogean, unde inamicul, îngrămădind multe trupe, intenţiona o respingere bruscă a trupelor noastre.
          După un marş forţat de la Cernavodă la Cocargea, ajunsesem în noaptea de 5/6 septembrie 1916 în satul Mamut-Cuius, la o distanţă de 5 km departe de inamic. La ora 8 dimineaţa, Regimentul [68 Infanterie, n.n.] porneşte la atac, în cap cu Comandantul regimentului, colonel M.
          Facem parte din al III-lea Batalion, comandat de V. Deşi focurile vii de artilerie ale duşmanului cădeau ca grindina şi deşi era prima noastră luptă efectivă, totuşi entuziasmul neîntrecut al ofiţerilor şi al flăcăilor făcu ca Regimentul să înainteze până aproape de inamic, în cele mai puternice focuri de arme, mitraliere etc. Lupta era pe viaţă şi pe moarte.
          Primim ordin de punere a baionetei, pentru pornire la asalt.
          La dreapta mea, într-o mască făcută la repezeală, sta pitulit soldatul Trăistaru Ilie, ordonanţa personală a subsemnatului [Gh. Muşătescu, comandantul Regimentului 68 Infanterie, n.n.], care trăgea cu foc, foc după foc, în duşmanul care o rupsese la fugă.
          „Ilie”, îi zisei, „flăcăule, vei rămâne aici, contact cu artelnicul Companiei noastre, cu care vei rămâne; ţine această scrisoare şi cinci sute de lei, ai grijă de lucrurile mele. În cazul în care, după luptă, nu ne vom mai vedea, dă mamei mele scrisoarea şi banii”.
          De ambele părţi, focurile luaseră proporţii mari, iar inamicul, încolţit, începe să se retragă. Primim ordin de înaintare, după un salt de 50 m. Ne oprim pe o creastă naturală, spre a vâna pe fugarii care fugeau. Duşmanii cădeau ca frunzele de toamnă, iar voinicii noştri trăgeau, trăgeau mereu, trimiţând fiecare glonţ în inima duşmanului care mai trăia încă.
          Agentul de legătură de la Companie mă strigă în şoaptă, pentru a-mi comunica un ordin. Întorc capul. Pe talvegul unei vâlcele se târa spre noi soldatul Trăistaru Ilie şi îndată se apropie de mine. „Să trăiţi, domnule sublocotenent! Iertaţi-mă! Nu pot să vă părăsesc, voi merge alături de dumneavoastră până la sfârşit, altfel nu pot!
          „Bravo, bravo băiete!”, îi zisei, „iacă, acum mergem mai înainte, mai facem un salt peste cadavrele (...) din faţă, ca să-i curăţăm pe toţi şi să punem mâna pe toţi cei care vor rămâne, ocupându-le tranşeele”.
          În acest timp, soldatul Trăistaru trase două focuri de carabină într-un bulgar burtos, ce se furişase prin porumb, în retragere, dându-l peste cap, apoi alt foc şi alt bulgar peste cap şi un al treilea foc şi alt bulgar la pământ. Terminând cartuşele, încearcă printr-o uşoară mişcare a pieptului să arunce alt încărcător în carabină.
          De îndată, un glonte venit de la inamic îl loveşte la cap, trecându-i prin tâmple. Sângele îl podini şi pe gură şi pe nas şi, în borborositul scurgerii lui, şopti: „Acum vă părăsesc, domnule sublocotenent, cu inima împăcată. Copilul, nevasta mea”...şi îşi dete sufletul, în mâinile mele, ce încercam zadarnic să-i pansez rana.
          Lupta s-a terminat cu o mare şi frumoasă victorie din partea vitejilor noştri; inamicul s-a retras.
          Cocargeaua şi tranşeele au fost ocupate de trupele noastre».
 
          (Arhivele Militare Naţionale Române, fond Microfilme)


Locotenentul Stoicescu Alexandru - eroul de la Câmpulung

 

Luptele din regiunea Câmpulung Muscel luaseră aspectul războiului de poziţie. Trupele române sunt supuse unui permanent şi violent bombardament, în timp ce coloanele de infanterie ale Diviziei a 12-a bavareze pornesc la atac prin văile Argeşului şi Pravăţului, fiind întâmpinate de focul artileriei noastre şi apoi atacate la baionetă.
La 11 noiembrie 1916 începea cea de-a treia bătălie de la Câmpulung. Atacul ordonat al inamicului asupra flancului stâng românesc, de la Lereşti până la Cândeşti, era susţinut de o puternică artilerie grea şi proiectile asfixiante.
Locotenentul Stoicescu, în fruntea oamenilor săi, lupta pentru apărarea satului Cândeşti. Toată ura cu care soldaţii români veniseră de la Turtucaia se revarsă asupra valurilor inamice, lăsând în urmă grămezi de trupuri duşmane ca şi la Antimova, în Bulgaria. În seara aceleiaşi zile, în timpul ofensivei, un glonţ îi curmă însă viaţa locotenentului Stoicescu, stăpungându-l în gât. Cu ultimele puteri, pe când era transportat spre postul de prim-ajutor, i-a transmis sublocotenentului său să continue lupta cu orice preţ. A fost înhumat în cimitirul satului Flămânda (astăzi satul Poiana, comuna Ciuperceni, judeţul Teleorman).
Viteazul fiu al oraşului Călăraşi, locotenent Stoicescu M. Alexandru, a fost exhumat în anul 1922 şi reînhumat în Cimitirul Eroilor din municipiul Călăraşi, pentru a fi mai aproape de rudele care doreau să-i omagieze memoria.
*
Stoicescu M. Alexandru s-a născut la Călăraşi. A făcut studiile primare în oraşul natal, iar cele liceale la Bucureşti, în cadrul Şcolii Superioare de Comerţ. Îşi satisface stagiul militar primind gradul de sublocotenent în rezervă.
Sublocotenent de rezervă în cadrul Regimentului 36 Infanterie, participă la Campania din Bulgaria, în al Doilea Război Balcanic, unde este avansat la gradul de locotenent.
În virtutea studiilor speciale pe care le avea, ar fi putut rămâne în administraţie, însă a considerat că locul lui e în prima linie a frontului.
Mobilizarea îl găseşte în tranşeele de la Turtucaia, în sectorul Antimova. Din momentul în care capul de pod de la Turtucaia a căzut în mâinile duşmanului, drumul de retragere spre Silistra e tăiat de mitralierele inamice. Singura posibilitate de scăpare era traversarea Dunării înot. Sub tirul bulgarilor, locotenentul Stoicescu ajunge la mal şi reuşeşte să scape. Se reface şi în luna octombrie 1916 pleacă cu un detaşament al Regimentului 36/76 Infanterie la Câmpulung, intrând direct în luptă.


Locotenentul Râmniţeanu – ofiţerul mort pentru România
 

 

 

            În al Doilea Război Mondial, peste 100.000 de militari români au fost internaţi în lagărele de prizonieri din URSS. Deşi a doua conflagraţie mondială s-a terminat în 1945, mii de prizonieri români, germani, japonezi sau polonezi figurau internaţi, în 1949, în lagărele sovietice.
            Internaţii nu au fost trataţi în conformitate cu legile internaţionale privind statutul prizonierilor de război. Astfel, deşi ofiţerii nu puteau fi obligaţi să lucreze, atunci când aceştia au refuzat au fost trimişi în faţa unor pseudotribunale, fiind judecaţi şi condamnaţi la închisoare de la 5 la 25 de ani. Deşi ofiţerii români au invocat existenţa legilor internaţionale, ofiţerii sovietici care au participat la procese au susţinut unilateral: „Noi am câştiat războiul. Noi suntem legea!”.
            După condamnare, prizonierii români au fost transferaţi în lagăre de muncă, în care mai figurau închişi cetăţeni sovietici condamnaţi pentru crimă, furt, viol, etc.
            Unul din lagărele de muncă a existat la Dnepropetrovsk, oraş pe teritoriul actual al Ucrainei. Prizonierii români şi germani au fost împărţiţi în brigăzi, fiind transportaţi cu camioanele la câţiva km de lagăr, unde au fost trimişi să lucreze la amenajarea unei fabrici pentru construcţia de utilaje. Şantierul a fost înconjurat cu un gard din sârmă ghimpată, paza fiind asigurată de santinele.
            Unul dintre prizonierii români, locotenentul Ispas Nicolae, a refuzat să mai meargă la lucru, declarând greva foamei şi cerând să fie repatriat. După câteva zile, ofiţerul român a fost trimis la carceră, prilej pentru toţi ofiţerii români din lagăr de a refuza ieşirea la lucru, declarându-se solidari cu ofiţerul încarcerat şi cerând să fie repatriaţi.
            Ofiţerii români au fost încarceraţi în zona izolată a lagărului. După opt zile, sovieticii au încercat să îi alimenteze artificial pe aceştia. Locotenentul clujean Râmniţeanu a fost primul care a intrat în camera pregătiră în acest scop, fiind imobilizat pe un scaun.
            Prizonierii români din celule au auzit horcăielile locotenentului Râmniţeanu, urmate de o căzătură pe duşumeaua coridorului şi de strigăte de „mama”, în limba română.
            Un prizonier german, care îndeplinea rolul de infirmier, le-a povestit ofiţerilor români că doctoriţa care a vrut să-i introducă locotenentului Râmniţeanu un furtun în stomac, prin care să-i transfere lapte şi griş dintr-o siringă, a pus furtunul în trahee, producând moartea prin asfixiere a prizonierului român.
            Cimitirul în care au fost înmormântaţi prizonierii de război care au murit în lagărul de la Dnepropetrovsk a fost distrus de autorităţile sovietice după închiderea lagărului, principiu aplicat, conform constatărilor ofiţerilor români, pentru toate cimitirele lagărelor de prizonieri din fosta U.R.S.S.
 


Locotenent Paul Anastasiu:

Treceţi prin reţele!

 
 
 

          Era o zi frumoasă.
          Tunurile începuse să bată.
          Ai noştri răspundeau.
          Vânătorii, pe poziţie, aşteptau momentul să plece la asalt.
          Locotenentul Paul Atanasiu, comandantul Batalionului II, era mai vesel în acea zi, ca totdeauna.
          Viteaz între viteji, locotenentul Paul Atanasiu nu cunoştea ce-i frica.
          În frunta Batalionului şi a companiei de comandă făcea mereu minuni de vitejie.
          La miercurea Ciuc, la Odorheiu, (...) la Vlăhiţa, (...) la Sărăţeni şi la Sovata, locotenentul Paul Atanasiu a fost cel mai viu exemplu camarazilor săi şi a fost răsplătit de şefii lui, fiind dat ca pildă tuturor.
          A fost decorat şi lăudat.
          Inamicul se îndârjise la Sărăţeni şi opunea o rezistenţă mare.
          Flăcăii din al IV-lea Vânători au pornit la asalt, în seara de 22 septembrie 1916, având în fruntea lor pe bravul lor locotenent.
          Au înaintat în strigăte de ura cu toţii, până la reţelele de sârmă; aici, locotenentul Anastasiu Paul, cu foarfecele, a tăiat sârma [şi n.n.] a fost încins de mitralierele inamice.
          Înainte băieţi! Peste mine treceţi prin reţele!
          A fost răzbunat, căci inamicul a plătit scump această pierdere.
          El se odihneşte acum pe locurile unde a avut o moarte de erou.
 
(Arhivele Militare Naţionale Române, fond Microfilme)Generalul Nicolae Piperescu – eroic în faţa morţii

 

 
În Campania din 1916, Regimentul 69 Infanterie Dorohoi, comandat de colonelul Nicolae Piperescu, a luptat împotriva trupelor germane pe raza judeţului Argeş. La marginea satului Valea Babei, după o noapte de luptă la baionetă, Regimentul 69 Infanterie Dorohoi a ocupat o poziţie dominantă. În timp ce le indica militarilor direcţia în care să-şi concentreze tirul, colonelul Nicolae Piperescu a fost lovit în cap de un glonte.
Cu ultimele puteri, colonelul Piperescu şi-a îmbărbătat soldaţii, cerând să i se aducă drapelul regimentului, pe care l-a sărutat cu evlavie. Evacuat la spitalul din Piteşti, colonelul Piperescu a murit la 29 noiembrie 1916, lăsând „aminitirea unui soldat de rasă, aspru şi neînduplecat la datorie, eroic în faţa morţii“.
Corpul neânsufleţit al colonelului Piperescu a fost înhumat în Cimitirul Eroilor din Piteşti. La insistenţele familiei şi cu sprijinul Societăţii „Mormintele eroilor căzuţi în război“, rămăşiţele generalului Piperescu au fost centralizate în Cimitirul Bellu Militar, în 1924.
În semn de recunoştinţă pentru jertfa sa, generalul Piperescu Nicolae a fost distins cu Ordinul „Mihai Viteazul“, Medalia „Avântul Ţării“ şi Medalia jubiliară „Carol I“.
Prin Înalt Decret i s-a atribuit post-mortem gradul de general de brigadă.
*
Generalul Nicolae Piperescu s-a născut în anul 1861 la Vlădeşti, judeţul Galaţi. A absolvit Şcoala Normală din Bârlad, fiind numit învăţător în comuna Câineni, judeţul Vâlcea.
Recrutat, a părăsit învăţământul şi s-a înscris la Şcoala Militară de la Bistriţa, devenind ofiţer în anul 1886. A lucrat mai mulţi ani în jandarmeria rurală.
În anul 1916 a primit comanda Regimentului 69 Infanterie, pe care l-a condus de la Dorohoi până în inima Transilvaniei, iar apoi pe crestele însângerate ale Oituzului.Ecaterina Teodoroiu:

Înainte băieţi, nu vă lăsaţi, sunteţi cu mine!

 
          Într-o dimineaţă geroasă, la 11 februarie 1918, un preot militar a strâns soldaţii în faţa unui mormânt de război din Valea Glodului, pe raza comunei Fitioneşti, jud. Vrancea, oficiind un parastas.
            Preotul identificase mormântul la 24 decembrie 1917, în ajunul Naşterii Domnului, când plecase cu icoana Naşterii şi un cântăreţ la diviziile armatei române. Atunci, preotul a observat două morminte în Valea Glodului, lângă drum, iar în momentul în care s-a apropiat „nu mi-a fost mică mirarea când văd c-am dat fără să mă gândesc peste mormântul eroinei de la Jiu, al cărui mormânt, cutare scriitor din [ziarul n.n.] România îl mutase la Mărăşeşti!”. Pe crucea din stejar a mormântului eroinei atârna o coroană de flori, uscată, şi casca de infanterie, spartă şi legată cu sârmă, iar inscripţia de pe însemnul însemnul de căpătâi menţiona statutul acesteia: „Eroina Ecaterina Teodoroiu, cercetaşă voluntară în reg 43/59 infanterie, moartă în fruntea plutonului ei, pentru Patrie”.
Preotul, emoţionat, i-a adunat pe soldaţi, cântând “Troparul” şi “Condacul Naşterii”, iar apoi le-a vorbit combatanţior despre Ecaterina Teodoroiu. Aşa au aflat militarii despre noaptea zilei de 4 septembrie 1917, stil nou, când armata germană a încercat să atace, la 21.45, în sectorul Dealul Secului, apărat de Regimentul 43/59 Infanterie. Ecaterina Teodoroiu s-a urcat pe parapetul tranşeului, strigându-le camarazilor: „Înainte băieţi, nu vă lăsaţi, sunteţi cu mine!”. În acel moment, militarii germani din Regimentul 40 Infanterie au tras o rafală de mitralieră, două gloanţe lovind-o pe Ecaterina în piept. Brancardierii au urcat corpul rănitei pe o targă, transportând-o la postul de prim-ajutor de la Casa Pădurii, locul unde, în pofida îngrijirilor, fata născută în plaiurile Gorjului a trecut în lumea celor drepţi.
Citată prin Ordin de Zi, Ecaterina a fost înmormântată a doua zi cu onoruri militare.
Ecaterina Teodoroiu s-a născut în comuna Vădeni (în prezent cartier al municipiului Târgu Jiu), la 14 ianuarie 1894, în familia ţăranilor Vasile şi Elena, în care mai figurau, în momentul naşterii sale, încă şapte copii.
A frecventat, până în anul 1915, Şcoala primară din Vădeni, două clase primare în municipiul Târgu Jiu, Şcoala româno-germană din Târgu Jiu şi Şcoala de moaşe din Bucureşti.
            Fiind înscrisă în Asociaţia cercetaşelor românce, din anul 1913, a fost repartizată la Crucea Roşie Română, în anul 1916, pentru îngrijirea răniţilor în Spitalul din Târgu Jiu. Asistând la moartea fratelui său, sergentul Nicolae Teodoroiu, la Sâmbotin (14 noiembrie 1916), Ecaterina a fost înrolată ca voluntară în Regimentul 18 Infanterie.
Până în momentul decesului, Ecaterina Teodoroiu a fost decorată cu Virtutea cercetăşească în aur de război, iar pe linie militară cu Virtutea militară de război clasa a II-a. Figurează cu o zi în prizonierat, o plagă împuşcată în piciorul drept, tibia şi şoldul stâng fracturate.
            La 4 iunie 1921, sicriul Ecaterinei a fost exhumat din Valea Glodului, fiind transportat cu trenul pe ruta Fitioneşti – Focşani – Râmnicu Sărat – Buzău – Ploieşti –Bucureşti – Târgu Jiu, iar la 9 iunie 1921 a fost depus într-o criptă aflată în faţa Primăriei Târgu Jiu, eveniment care a beneficiat de o asistenţă impresionantă din partea publicului.
            În 1936, sculptoriţa Miliţa Petraşcu, eleva lui Constantin Brâncuşi, a realizat deasupra mormântului eroinei un sarcofag din piatră.
            În memoria Ecaterinei, casa familiei Teodoroiu a fost transformată în muzeu (1938), iar Colegiul Naţional din municipiul Târgu Jiu îi poartă numele.
            De asemenea, artiştii români au realizat şase monumente dedicate Ecaterinei (Slatina – 1925, sculptor Dumitru Măţăoanu; Brăila – 1928, sculptor Vasile Ionescu-Varo; Tişiţa – 1934, sculptor Oscar Han; Azuga – 1937, sculptor Ioan Iordănescu; Străoane – 1972, sculptor D. Iliescu, Străoane – 2017), o statuie (Târgu Jiu – 1978, sculptor Iulia Oniţă), un bust (Mărăşeşti – 1994, sculptor Florin Musta).
            Ecaterina Teodoroiu se înscrie, prin sacrificiul său, în galeria celor peste 330.000 de eroi români din Marele Război, morţi, în luptă şi în prizonierat, pentru realizarea Românei Întregite.


Comisarul Alexandru Popovici – un erou pentru neam

 

 

La 25 mai 1917, armata germană a recuperat din apele Dunării, o sticlă închisă ermetic, care avea în interior informaţii privind poziţiile şi depozitele acesteia. După investigaţii s-a ajuns la concluzia că autorul mesajului a fost comisarul Alexandru Popovici, şeful Poliţiei Portului Brăila. Acesta a fost arestat, împreună cu sergentul major Gheorhe Rădulescu, dar şi cu o serie de elevi ai liceului din localitate.
Pentru faptele sale, Tribunalul de război al Comandamentului German l-a condamnat pe comisarul Popovici la moarte prin împuşcare.
Soţia comisarului, împreună cu alţi brăileni, aduşi cu forţa la gardul cimitirului „Sfânta Maria”, au fost obligaţi să asiste la execuţie, la 22 iulie 1917. De asemenea, activitatea Liceului „Nicolae Bălcescu” a fost suspendată.
În pofida execuţiei, reţeaua informativă a comisarului Popovici a continuat să activeze, iar „plimbatul sticlelor” spre Galaţi nu a putut fi stopat de plasele germane instalate pe Dunare.
În cimitirul „Sfânta Maria” a fost ridicată o cruce cu inscripţia: „În acest loc, la 22 iulie 1917, comisarul Alexandru Popovici a fost împuşcat de trupele germane, jertfindu-se ca un erou pentru neam”.
Osemintele eroului au fost reînhumate, în anul 1931, cu toate onorurile, în Cimitirul Eroilor „Sfântul Constantin” din Brăila.
Fiind erou al Poliţiei Române, comisarului Alexandru Popovici i s-a acorat gradul de general de brigadă post-mortem, prin decret prezidenţial, în 1993.


Eroul sublocotenent Ioan R. Marinescu
 

 

Sublocotenentul Ioan. R. Marinescu s-a născut la 27 ianuarie 1894, în satul Heci, comuna Lespezi, judeţul Iaşi, fiind al optulea din cei 12 copii ai familiei.
După absolvirea Facultăţii de Silvicultură din Bucureşti, Ioan. R. Marinescu a fost încorporat, la 28 august 1916, cu rangul de sublocotenent (r) în Regimentul 61 Infanterie, iar la 3 septembrie 1916 a fost trimis în linia întâia a frontului din Carpaţi.
Armata română a trecut Carpaţii Orientali şi Meridionali în noaptea de 27/28 august 1916, înaintând 120 km în zona centrală a Transilvaniei.
La 1 octombrie 1916 s-a declanşat Manevra de la Flămânda, în care două divizii române au trecut Dunărea şi s-au angajat în lupte pe teritoriul bulgăresc, iar alte patru divizii se pregăteau să le urmeze, cu scopul determinării retragerii armatelor germane, turce şi bulgare din Dobrogea. Sublocotenent Ioan R. Marinescu a făcut parte dintre militarii care au participat la manevră.
După două zile de lupte şi pierderi uriaşe, Marele Cartier General a decis să renunţe la Campania de la sudul Dunării şi să întărească eforturile din trecătorile Carpaţilor, deoarece inamicul declanşase o ofensivă în Transilvania.
Sublocotenentul Ioan Marinescu a luat parte la luptele pentru apărarea trecătorilor din Predeal, Buşteni, Sinaia şi Azuga. Ulterior, a fost transferat pe frontul pentru apărarea Bucureştiului, luând parte la Bătălia de la Neajlov-Argeş, în care armata română a fost obligată să se retragă.
Rănit în luptă, sublocotenentul Ioan R. Marinescu a fost transferat la Spitalul de Campanie din incinta Seminarului Teologic Bucureşti. A murit la 16 decembrie 1916, fiind înmormântat, la 27 decembrie 1916, în Cimitirul eroilor români din B-dul Ghencea.


Lt. Fotache Constantin:

Mă duc să-mi fac ţara mare!

 

Începând cu 9 octombrie 1916, Regimentul 73 Infanterie Tulcea a fost antrenat în luptele pentru apărarea Văii Cerbului şi a Clăbucetului, fiind puternic bombardat de artileria grea germană, la 31 octombrie 1916. Dispreţuind primejdia, locotenentul Fotache Constantin şi-a încurajat permanent oamenii să reziste în faţa gloanţelor şi a obuzelor. Deşi o schijă l-a lovit în omoplatul stâng, locotenentul Fotache a rămas în linia întâi. În scurt timp, o a doua schijă l-a lovit în inimă. Ordonanţa eroului i-a îngropat trupul lângă trunchiul unui brad falnic.
Copleşiţi de superioritatea artileriei germane, militarii rămaşi în viaţă s-au retras, lăsându-şi numeroşi camarazi îngropaţi în pământul scormonit de obuze.
Regimentul 73 Infanterie Tulcea, redus la 6 ofiţeri şi 280 soldaţi, a fost retras pentru reorganizare.
Pentru vitejia cu care au luptat militarii, prin Înaltul Decret Regal nr.323/22.01.1919, drapelul de luptă al Regimentului 73 Infanterie Tulcea a fost decorat cu Ordinul Mihai Vitezul, clasa a III-a.
*
Locotenentul Fotache Constantin s-a născut la Tecuci, în 1880, fiind fiul lui Gheorghe şi al Elenei. A urmat studiile primare în oraşul natal, cele liceale la Galaţi şi Facultatea de Drept la Bucureşti.
Pentru a-şi întreţine familia s-a angajat ca funcţionar la Vama Poştei din Bucureşti.
Înzestrat cu o vastă cultură generală şi posesor al unor bogate cunoştinţe filosofice, Fotache Constantin a publicat, în 1913, o carte despre evoluţia Universului, intitulată „Existenţă şi manifestare”.
În acelaşi an, în calitate de ofiţer în rezervă al Regimentului 73 Infanterie Tulcea, a luat parte la al Doilea Război Balcanic, fiind decorat cu medalia „Avântul Ţării”.
La intrarea României în Primul Război Mondial (1916), deşi putea să rămână în partea sedentară a armatei, Fotache Constantin a preferat să se alăture celor peste 500.000 de români combatanţi, animat de idealul transpus în cuvintele rostite la despărţirea de cei dragi: „Mă duc să-mi fac ţara mare, pentru ca [şi] copiii mei să trăiască fericiţi în ea!”
 Generalul Ion Dragalina


 

Generalul Ion Dragalina s-a născut la Caransebeş, într-o familie de grăniceri români, la 3/16 decembrie 1860, murind în timpul și din cauza Primului Război Mondial, la 6 noiembrie 1916.
A urmat Şcoala de cadeţi din Timişoara şi Academia Militară din Viena. În anul 1880 devine ofiţer în armata austro-ungară, iar în anul 1887 este primit în armata română, în Regimentul 2 Linie. A fost comandantul trupelor Divizei 1 care formau Grupul Cerna în Armata I şi, ulterior, a fost comandantul acesteia. A luptat pe frontul Văii Jiului, în Campania anului 1916.
În anul 1916, România intra în Primul Război Mondial, alături de puterile Antantei, având drept obiectiv reîntregirea ţării. Cu această ocazie, Armata română a fost organizată în patru armate: Armata I, (comandată de gl. Culcer, ulterior de gl. Dragalina), Armata a II-a (comandată de gl. Alexandru Averescu), Armata a III-a (comandată de gl. M. Aslan), Armata a IV-a ( comandată de gl. Constantin Prezan).
La intrarea României în război, generalul Ion Dragalina a primit comanda trupelor Diviziei 1, care formau Grupul Cerna. Misiunea  Diviziei era aceea de a ocupa malul nordic al Dunării şi Valea Cernei, la vărsarea ei în Dunăre, pentru a face imposibilă pătrunderea duşmanului. Lupte grele s-au dat pentru Meterezele lui Tudor şi în faţa Topleţului. Generalul Dragalina a trimis un grup secundar să atace la nord de Dealurile Padeşului şi Pedeglava. Victoria românilor a fost decisivă, aceștia ocupând, până la 4 septembrie 1916, Orşova şi ambele maluri ale Cernei, până aproape de Ieşalniţa, localităţile de pe malul stâng al Cernei până aproape de Mehadia.
Sectorul Jiu a fost unul dintre cele mai agitate sectoare de luptă. În a doua parte a lunii octombrie 1916, trupele Puterilor Centrale au hotărât să străpungă frontul de la Jiu. Ofensiva germană  a început la 23 octombrie 1916, dată care a coincis cu o reorganizare a Armatei I. Lupte grele s-au dat la Vama Veche şi la Poiana lui Mihai Viteazul. Situaţia fiind critică, Marele Cartier Român a hotărât să-l înlocuiască pe generalul Culcer, de la comanda Aramatei I, cu generalul Ion Dragalina. În ordinul de zi dat de general, în momentul preluării misiunii, se specifică: „Am luat comanda Armatei şi cer în primul rând apărarea cu viaţa a sfântului pământ al ţării noastre şi a cinstei neamului român. Cer de la toţi deplină ascultare şi cea mai strictă executarea ordinelor. Trupa care nu poate să înainteze să moară pe loc [...] ţara va răsplăti pe viteji, iar numele lor va trăi pe vecie în cinstea eroilor neamului”.
Pe 25 octombrie 1916, generalul Dragalina a plecat pe front, în defileul Jiului, pentru a inspecta frontul. Ajuns la Lainici, a fost informat că inamicul a ajuns în defileul Jiului şi a deschis foc împotriva celor care se retrăgeau. Înapoindu-se pe şoseaua din defileul îngust, automobilul generalului a demarat în viteză pentru a străbate rapid locul primejdios. Patrulele inamice au tras asupra automobilului, iar generalul a fost lovit la braţul drept. Rana i s-a infectat, aceasta și din cauza blănii de oaie cu care era căptușit cojocul pe  care îl purta generalul în momentul rănirii sale. I s-a acordat primul ajutor, iar ulterior a fost evacuat. A fost operat la Spitalul Militar Regina Maria din Palatul Regal Bucureşti, operație în urma căreia i s-a amputat braţul cangrenat. Ulterior a făcut septicemie şi a decedat la 6 noiembrie 2016.
Pentru cariera și faptele sale de arme, Generalul Ion Dragalina a fost decorat cu diferite ordine militare: Ordinul Mihai Viteazul; Ordinul Coroana României, clasa a IV- a; Ordinul Steaua României, clasa a V-a.
Generalul a fost înhumat în Cimitirul Belu Militar, la poziţia nr. 31. La mormântul său a fost fixată o placă comemorativă, pe  care sunt sculptate, în bronz, portretul şi numele său, împreună cu diverse motive vegetale.
În memoria eroului general Ion Dragalina au fost ridicate mai multe monumente, cum ar fi cele din Caransebeş (jud. Caraș-Severin), Mărăşeşti  (jud. Vrancea), Lugoj (jud. Timiş) și, nu în ultimul rând, cel de pe Valea Jiului, de lângă popasul Lainci, ridicat chiar pe locul în care a fost rănit eroul. Pe faţada acestui monument, o cruce grecească realizată în marmură și dezvelită la 12 octombrie 1927, se găsesc un medalion cu fotografia generalului şi inscripţia: „Aici am fost rănit, făcându-mi datoria pentru Neam, Ţară şi Rege“.Maior Irimescu Ilie:

Înainte băieţi!

 

După campania din Transilvania, Regimentul 8 Buzău a primit ordinul să treacă în Dobrogea, luând contact cu inamicul, la 14 septembrie 1916, şi luptând violent pentru apărarea liniei Rasova – Cobadin – Tusla.
Artileria inamică a bombardat trupele române, singurul mijloc pentru acestea de a ieşi din infernul bombardamentului fiind atacul. Căpitanul Irimescu, în fruntea companiei sale, a ordonat atacarea trupelor inamice. Un glonte l-a lovit în mâna dreaptă. Şi-a bandajat rana şi a continuat lupta, îndemnându-şi soldaţii: „Înainte băieţi!” Înaintarea s-a realizat greu,. mitralierele germane secerând rândurile militarilor români. Un al doilea glonte l-a izbit pe maiorul Irimescu în frunte, culcându-l la pământ pentru totdeauna.
Trupul neînsufleţit al căpitanului Irimescu nu a fost identificat pe câmpul de luptă, fiind înhumat ca erou necunoscut, împreună cu militarii români care au căzut în violentele încleştări.
În semn de omagiu, eroul Irimescu Ilie a fost înaintat la gradul de maior, în martie 1917.
*
Irimescu Ilie s-a născut la Iaşi, în anul 1888, în familia inginerului Mihail Irimescu. A urmat studiile secundare în oraşul natal, iar în 1902 s-a înscris la Şcoala de infanterie şi cavalerie din Bucureşti, fiind promovat sublocotenent, în 1903, şi repartizat la Batalionul 6 Vânători.
În anul 1908 a fost înaintat la gradul de locotenent şi trecut la Regimentul 13 Ştefan cel Mare.
Având înclinaţii spre inginerie, Irimescu Ilie a fost admis la cursurile de inginerie topografică, în anul 1912, fiind mutat la Serviciul Geografic al Armatei.
Ulterior, locotenentul Irimescu a fost înaintat la gradul de căpitan, în 1913, fiind trecut la Regimentul 8 Buzău, unitate cu care a participat la al Doilea Război Balcanic (1913) şi la Primul Război Mondial.
 V. Chilian:
Mor pentru ţara mea!
 
 
 
Militarii germani intră în celula prizonierilor Vasile Chilian, Toma Costea, Ştefan Săcăluş, Dumitru Pantazi şi a sergentului Gălăţeanu, la 17 august 1917, îi urcă în două căruţe şi îi escortează la Poligonul de tragere din municipiul Focşani.
Prizonierii sunt legaţi de stâlpi din lemn, iar Vasile Chilian îi spune preotului Vasilescu, care asistă la execuţie: „Părinte, fii aproape şi nu uita să spui ce vezi, că mor pentru ţara mea!”.
Plutonul de execuţie îşi încarcă puştile, iar salvele armelor spintecă liniştea dimineţii.
Corpurile neînsufleţite ale eroilor sunt aruncate într-o groapă comună, iar deasupra sunt puşi bolovani de pământ şi câteva brazde de iarbă. O bătrănă culege de pe camp câteva flori şi le pune pe mormântul comun, culorile acestora având putere de simbol: maci roşii, măselăriţă cu floarea de culoarea grâului şi câteva albăstrele.
*
În noaptea de 21/22 mai 1917, Vasile Chilian a ajutat un grup de prizonieri români, evadaţi din lagărele germane – căpitanul Barbu Pârâianu, locotenentul Popescu Iancu din R 70 I, un plutonier-major şi trei sergenţi – să treacă peste râul Putna şi să ajungă în liniile româneşti.
În momentul în care prizonierii evadaţi se apropiau înotând de malul stâng al Putnei, sergentul Gheorghiu a fost prins de un vârtej, strigând după ajutor. Santinelele germane au lansat rachete luminoase, trăgând cu armele şi aruncând grenade. Unul dintre sergenţii români a fost omorât, iar locotenentul Popescu a fost ranit grav, murind peste trei zile (a fost îngropat în cimitirul oraşului Odobeşti). Căpitanul Pârâianu, plutonierul-major şi cei doi sergenţi au fost prinşi şi escortaţi în oraşul Odobeşti.
Prizonierii au fost percheziţionaţi de germani, iar la gâtul unuia dintre ei s-au găsit, într-o pungă de gutapercă, schiţe cu amplasarea unităţilor germane de pe linia frontului şi mai multe scrisori, adresate armatei române, unele semnate de Vasile Chilian. În seara aceleiaşi zile, Vasile Chilian a fost arestat de o patrulă germană, la domiciliul său din satul Tichiriş (pendinte de comuna Vidra, jud. Vrancea), fiind internat în arestul din municipiul Focşani.
Curtea Marţială a Diviziei 89 Infanterie germane din Focşani a instrumentat cazul, condamnându-l la moarte pe Vasile Chilian. Toma Costea, Ştefan Săcăluş şi Dumitru Pantazi au fost de asemenea condamnaţi la moarte, fiind consideraţi complici (i-au însoţit pe prizonierii evadaţi până la Vasile Chilian, pentru a-i ajuta să treacă râul Putna). Tot la moarte a fost condamnat şi sergentul Gălăţeanu, acuzat de evadare. Sentinţa a fost pronunţată la 22 mai 1917.
**
Ultimii prizonieri români pe care Vasile Chilian a reuşit să-i treacă prin liniile germane în cele române, la 6 mai 1917, au fost căpitanul Moloiu N. - evadat din lagărul din Slatina – şi caporalul Tudose I. din Regimentul 24 Infanterie. Cei doi prizonieri au fost conduşi din comuna Bisoca, jud. Buzău până la podul de la Schitul Tarniţa (în satul Găgeşti, jud. Vrancea), primind la despărţire o schiţă cu localizarea trupelor germane, pentru a fi transmisă armatei române.
Se estimează că, până în mai 1917, Vasile Chilian a ajutat peste 2.000 de soldaţi şi ofiţeri români, evadaţi din lagărele germane, să treacă în liniile româneşti.
Căpitanul Barbu Pârâianu, deşi a fost condamnat la moarte nu a mai fost executat la 5 septembrie 1917, evadând din celulă pe fondul unei altercaţii între militarii germani. În 1930 avea gradul de general şi comanda Regimentul 4 Infanterie. Fiind întrebat despre prizonierii executaţi de germani la Focşani s-a declarat impresionat de patriotismul acestora, susţinând: „Merită toată lauda şi pot fi trecuţi ca eroi în Cartea Neamului, iar patriotismul lor ca un exemplu viitoarelor generaţii”.


Căpitan Andreiescu V. Ioan:
 
Nu vă temeţi copii, ne vom revedea în curând!

 
La Mărăşeşti este 7 dimineaţa, iar ziua de 14 august 1917 nu debutează sub auspicii pozitive.
Artileria germană începe un puternic bombardament de artilerie. Obuzele cad peste tot. Creasta şi pantele dealurilor sunt acoperite de gaze şi fum. Bombele incendiare năruiesc mai multe case din satul Diocheţi şi din comuna Moviliţa, iar gazele toxice ucid o serie de civili.      Militarii români din Regimentul 10 Vânători pornesc la asalt, iar o luptă violentă se încinge pentru ocuparea cotei 334. Căpitanul Andreiescu V. Ioan, în fruntea companiei sale, înaintează în prima linie, pentru a ajunge pe coama dealului. Rând pe rând, militarii români cad eroic. Căpitanul Andreiescu moare cu degetul pe trăgaciul mitralierei, dorindu-şi ca tranşeele germane să fie ocupate de camarazii săi. Aspiraţia i-a fost îndeplinită, cu preţul a peste 3.000 eroi români, germanii fiind obligaţi să se retragă.
Pentru faptele sale de arme, căpitanului Andreiescu V. Ioan i s-a acordat post-mortem Ordinul Mihai Viteazul, prin Decretul Regal nr. 1172/octombrie 1917, pentru vitejia cu care a luptat la 14 august 1917, în atacul cotei 334, servind drept pildă companiei sale.
*
Căpitanul Andreiescu V. Ioan s-a născut în Bucureşti, fiind de profesie avocat. Ca ofiţer rezervist, căpitanul Andreiescu V. Ioan a participat la Campania din Bulgaria, în al Doilea Război Balcanic (1913). În Primul Război Mondial a comandat Compania a 7-a din Regimentul 10 Vânători, participând la luptele din Dobrogea. De asemenea, a mai fost implicat  în luptele de la Predeal, unde a fost rănit de o rafală de 19 gloanţe. Soldaţii au crezut că nu aveau să-şi mai revadă vreodată sănătos comandantul, însă căpitanul Andreiescu i-a încurajat cu voce stinsă: Nu vă temeţi copii, ne vom revedea în curând! Luptaţi tot aşa de bine!
După o lungă perioadă de recuperare, realizată la Sanatoriul Gerota din municipiul Bucureşti, căpitanul Andreiescu a fost trimis pe frontul din Moldova.


Căpitanul Brutus I. Drăgănescu - eroul de la Mărăşeşti
 
În a cincea zi a Bătăliei de la Mărăşeşti (24 iulie/6 august-21 august/3 septembrie 1917), atacul artileriei române s-a dezlănţuit pe toată linia de la şoseaua Focşani – Mărăşeşti şi până la Siret.      
Regimentul 9 Vânători a aşteptat cu nerăbdare momentul atacului. Militarii au ieşit din tranşee, pornind cu avânt în terenul de şes, fără niciun adăpost. În clipa în care trupele se aflau sub tirul nimicitor al artileriei duşmane, căpitanul Drăgănescu a sărit din tranşee, în fruntea companiei sale, căzând cu trupul sfâşiat de o schijă. Ordonanţa sa l-a transportat, sub focul inamic, la ambulanţa regimentului, însă nu a mai putut fi salvat. A fost înmormântat pe malul Siretului, alături de camarazii căzuţi în aceeaşi zi.
Căpitanul erou Brutus I. Drăgănescu a fost distins cu Ordinul „Steaua României” cu spade, ca recunoştinţă pentru serviciile militare aduse statului român. Presa a elogiat vitejia bravului căpitan. Astfel, la 19 august 1917, ziarul Neamul Românesc l-a considerat o dovadă a spiritului de jertfă: (...) judecătorul Drăgănescu era un excelent militar, o fire esenţialmente războinică, care purta în piept răsplata vitejiei dată de însăşi mâna Suveranului, iar pe trup dovada neştearsă a spiritului de jertjă consfinţit de rana căpătată la Amzacea”.
*
Căpitanul Brutus Drăgănescu s-a născut în 16 septembrie 1884, la Constanţa, în familia doctorului Ioachim C. Drăgănescu. A urmat cursurile primare la Constanţa, liceul la Craiova, iar Facultatea de Drept a absolvit-o la Bucureşti. A profesat mai întâi avocatura, apoi a intrat în magistratură.
Sublocotenent de rezervă în Regimentul 9 Vânători, din 1907, a participat la Campania din 1913, fiind înaintat la gradul de locotenent, în septembrie 1913.
La intrarea României în Războiul de Întregire naţională, Brutus I. Drăgănescu a fost mobilizat comandant de companie în Regimentul 9 Vânători, luând parte la toate luptele date de această unitate.
În bătălia de la Amzacea, din septembrie 1916, a fost grav rănit, fiind nevoit să părăsească linia frontului. Pentru curajul său, Brutus I. Drăgănescu a fost decorat cu Ordinul „Coroana României” cu spade, revenind pe front la cererea sa, în decembrie 1916.
A fost înaintat la gradul de căpitan, în aprilie 1917, participând la toate luptele în care a fost implicat regimentul său la Mărăşeşti.

Maior Petre Caracaş:
La asalt! Ura!

 
În vara anului 1917 maiorul Petre M. Caracaş participă la bătălia de la Oituz, în calitate de comandant al Batalionului 3 din Regimentul 2 Grăniceri. În seara zilei de 12 august, maiorul Petre M. Caracaş ajunge pe dealul Bâtca Carelor, având în faţă un inamic bine consolidat în teren. În dimineaţa zilei de 13 august, maiorul Caracaş dă semnalul de atac. Ineficienţa bombardamentului artileriei române în distrugerea reţelei de sârmă ghimpată a întrerupt primul asalt al grănicerilor, care s-au culcat la pământ.
Maiorul Caracaş ordonă trupei să atace, strigând: „La asalt! Ura!“ Grănicerii pornesc al doilea asalt, iar mitralierele germane îi silesc să se culce la pământ. „Înainte! La baionetă!“, ordonă maiorul Caracaş al treilea asalt, fiind doborât de gloanţele unei mitraliere germane. Brancardierii îl transportă la postul de prim ajutor, iar apoi la spitalul Regina Maria din Oneşti, unde, deşi este operat de medicii francezi, moare în noaptea aceleiaşi zile.
Maiorul Caracaş a fost înmormântat a doua zi, la 14 august 1917, cu toate onorurile militare în Cimitirul eroilor din Oneşti, devenit ulterior Ansamblu monumental. Cu acest trist prilej, pentru a evidenţia valoarea unui luptător în război, generalul Gheorghe Canacuzino a precizat: „Dragii mei, dacă Petru ar fi dat un singur pas înapoi, armata noastră ar fi fost dată peste cap şi nu se ştie ce soartă ne-ar fi pregătit luptele din ziua aceea“.
*
Maiorul Petre Caracaş s-a născut la Bârlad, la 4 august 1886, într-o familie de negustori de cherestea. Şcoala primară şi cursul inferior al liceului le-a urmat în oraşul natal, după care s-a mutat cu familia la Bucureşti. În anul 1905 a promovat examenul de bacalaureat la Liceul Lazăr, fiind admis la Şcoala militară de infanterie din Dealul Spirii, pe care o termină în 1907 cu gradul de sublocotenent, fiind repartizat la Regimentul 6 „Mihai Viteazul“ din Bucureşti. A urmat apoi Şcoala specială de artilerie şi geniu, fiind trimis la fabrica de arme Steyer, Austria, pentru recepţionarea armamentului.
La începutul anului 1914, fiind avansat căpitan, Petre Caracaş a făcut un stagiu la Arsenal şi este trecut la grăniceri. La începutul războiului, la 14/15 august 1916, se afla la Predeal, comandând pichetul de frontieră.
 

Sublocotenentul Emil Rebreanu:
Trăiască România Mare!
 
Trăiască România Mare! a strigat sublocotenentul Emil Rebreanu înainte de a fi executat, în faţa militarilor, cei mai mulţi români, adunaţi cu forţa pentru a asista la pedeapsa celui acuzat de armata austro-ungară de „ trădare“.
În noaptea de 10 spre 11 mai 1917, sublocotenentul Emil Rebreanu a părăsit infirmeria Brigăzii 16 Infanterie, încercând să treacă prin reţelele de sârmă ghimpată. A fost urmărit şi prins când intenţiona să treacă frontul în liniile româneşti. Deşi a fost sfătuit de comandantul său să declare că s-a rătăcit, refuză, mărturisind că scopul său era să se alăture fraţilor români care luptau pentru eliberarea Transilvaniei.
Pentru fapta sa a fost judecat de Curtea Marţială, a fost acuzat de dezertare şi spionaj şi a fost condamnat la moarte. În seara zilei de 14 mai 1917, sentinţa a fost pusă în executare, sublocotenentul Emil Rebreanu fiind spânzurat.
Sublocotenentul Rebreanu a cerut să fie înmormântat pe pământ românesc, însă dorinţa i-a fost refuzată. După război, la 2 octombrie 1921, fratele eroului, Liviu, a identificat mormântul la Ghimeş, la marginea fostei frontiere. Sicriul cu rămăşiţele eroului Emil Rebreanu, purtat de ofiţeri ai armatei române, a fost reînhumat în comuna Palanca, judeţul Bacău, cu onorurile cuvenite. Ulterior, prin grija Societăţii Mormintele eroilor căzuţi în război a fost înălţat un monument comemorativ, dezvelit în anul 1922. Pe placa de marmură stă scris „Sublocotenent Emil Rebreanu, spânzurat de unguri la 14 mai 1917 pentru că a vrut să treacă în rândul Armatei Române, să lupte pentru reîntregirea neamului. Patria recunoscătoare nu l-a uitat. La 10 noiembrie 2012, în memoria eroului Emil Rebreanu a fost inaugurat un nou monument.
*
Emil Rebreanu a fost al cincilea născut dintre cei 14 copii ai învăţătorului Vasile Rebreanu şi al soţiei sale Ludovica. A venit pe lume la 17 decembrie 1891, în satul Maieru, azi judeţul Bistriţa Năsăud.
La izbucnirea Primului Război Mondial era student la Facultatea de Drept din Cluj. A fost obligat să-şi întrerupă studiile şi a fost înrolat în armata austro-ungară, fiind trimis să lupte pe front în Galiţia, Rusia şi Italia. În anul 1915 a fost avansat la gradul de sublocotenent şi decorat cu „Medalia de aur pentru vitejie“. Dorinţa de a-şi îndeplini datoria militară îi este pusă la încercare de evenimentele de pe front. Intrarea României în război îi trezeşte teama că ar putea fi obligat să lupte împotriva fraţilor săi. Drama sa şi a tuturor românilor transilvăneni a început în primăvara anului 1917, când au fost trimişi să lupte pe frontul românesc.
Între conştiinţă şi datorie, sublocotenentul Emil Rebreanu a ales conştiinţa, conştiinţa de a nu rămâne dator neamului său.

Nicolae N. Burghele - eroul de la Burgas (Bulgaria)
 
 
La 27/28 august 1916, Nicolae N. Burghele a fost mobilizat, în calitate de medic militar, în Regimentul 7 Artilerie. Potrivit fostului său comandant, maiorul Burghele „a luat parte la război ca medic de unitate în luptele de la trecerea Carpaţilor, din Dobrogea şi de la Matei Basarab, Epureşti, Neajlov. În tot timpul a arătat devotament nemărginit pentru îngrijirea bolnavilor şi răniţilor. A stat neclintit la postul său de onoare pe tot timpul derulării luptelor“.
Medicul maior (r.) dr. Nicolae Burghele a căzut prizonier la 3 decembrie 1916, împreună cu ambulanţa sa, în timpul luptele de la Neajlov, în care militarii români au încercat să arunce peste Dunăre trupele germane, turce şi bulgare, în Bătălia de apărare a Bucureştiului. .           După ce a fost luat prizonier, Nicolae Burghele a fost internat în lagărul de prizonieri de la Burgas, unde s-a îmbolnăvit de tifos exantematic, decedând la 20 martie 1917.
După război, Mihail Burghele, fratele eroului şi fost ministru plenipotenţiar, s-a deplasat la Burgas pentru identificarea mormântului. Pe locul unde a fost găsită crucea de lemn cu numele eroului, familia a dezvelit un monument din piatră, realizat de meşterul bulgar Nicola Araboff.
În semn de recunoştinţă pentru jertfa sa, eroul Nicolae Burghele a fost distins cu Medalia jubiliară „Carol I“, Coroana României în gradul de Cavaler, Coroana României în gradul de Ofiţer, Crucea Meritul Sanitar şi Medalia „Avântul Ţării“.
*
Nicolae N. Burghele s-a născut la Iaşi, la 29 iunie 1867, într- o veche familie boierească, fiind fiul lui Nicolae Burghele (doctor în drept la Universitea din Leipzig şi Consilier al Curţii de Conturi) şi al Zoiei Cerchez.
A urmat sudiile de medicină la Universitatea din Bucureşti, obţinând titlul doctor în medicină şi chirurgie în anul 1895.
În martie 1901 a obţinut prin concurs drepturile de medic primar de spitale, de oraş şi de judeţ.
Şi-a început activitatea profesională ca medic secundar la spitalul Elena Beldiman din municipiul Bârlad, apoi a ocupat funcţiile de medic de plasă şi de spital la Bistriţa, judeţul Neamţ, medic-şef la spitalele din oraşelele Bicaz şi Roznov, judeţul Neamţ, medic primar de spital şi de oraş în oraşul Panciu şi în comuna Vidra, judeţul Vrancea, medic comunal al Capitalei. 
 

Maior Dimitrie Giurescu:

Înainte copii! Să imităm pe străbunii noştrii!
 

Batalionul 2 Muscel, comandat de maiorul Dimitrie Giurescu, a atacat reduta Rahova, la 20 noiembrie 1877, începând cu ora 9 dimineaţa.
Aflat în fruntea batalionului, maiorul Giurescu şi-a ridicat sabia, spunând: „Înainte copii! Să imităm pe străbunii noştrii!“. După cucerirea primei redute, dorobanţii au atacat reduta principală. Un glonţ a lovit sabia maiorul Giurescu, rupându-i lama, iar altul i-a găurit uniforma. La 30 de metri de redută, un glonţ vrăjmaş l-a lovit drept în frunte pe maiorul Giurescu, iar ofiţerul „se prăvăli ca un stejar retezat (... ) stropind cu sângele lui drapelul regimentului“.
În aceeaşi zi, în Ordinul de Zi al Regimentului 4 Dorobanţi s-a consemnat moartea maiorului Dimitrie Giurescu.
În curtea Regimentului 30 Dorobanţi – Muscel s-a dezvelit, în anul 1898, un bust din bronz al eroului. La eveniment a participat şi generalul Al. Candiano Popescu, veteran al Războiului de Independenţă, care a spus: „Cât însă nu vor pieri din aducerea noastră aminte fraţii Buzeşti, Radu Calomfirescu, Aprodul Arbore, Aprodul Purice, logofătul Tăutu şi alţi străluciţi oşteni ai vremurilor trecute, nu vor pieri nici maiorul Giurescu, nici colonelul Măldărescu, nici maiorul Ene, nici locotenentul Bordeanu, morţi sau răniţi în luptele de la Rahova...“

*

Dimitrie Giurescu s-a născut la Bucureşti, în data de 27 iulie 1835. La 13 septembrie 1852, Dimitrie a fost angajat ca furier la Ministerul de Război. S-a îmbolnăvit după ce a fost mutat la o unitate de grăniceri, fiind trecut trecut în rezervă.
Tânărul Giurescu a reintat în armată ca voluntar, cu gradul de soldat, în Regimentul 1 Lăncieri. A fost avansat sergent şi mutat în interes de serviciu, la Regimentul 3 Infanterie. Remarcat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cu prilejul unei inspecţii, a fost avansat sublocotenent la excepţional. În anul 1867, „în urma unui examen strălucit “, a fost avansat la gradul de căpitan.
În anul 1875 a obţinut gradul de maior, primind comanda Batalionului 1 din Regimentul 4 Dorobanţi. Batalionul a fost redenumit, în februarie 1877, Batalionul 2 Muscel, în cadrul aceluiaşi regiment.

 


Top